|   |  | גודל גופן
 
עדכונים
בני נוער עובדים, יודעים מהם זכויותיכם?
תקנות תוכנית ניהול בטיחות בעבודה- האם אתה מוכן לקראתן?
עידוד קליטת עובדים בעלי שיעור השתתפות נמוך בשוק העבודה
בני נוער עובדים, יודעים מהם זכויותיכם?
בני נוער עובדים, יודעים מהם זכויותיכם?
תקנות תוכנית ניהול בטיחות בעבודה- האם אתה מוכן לקראתן?
תקנות תוכנית ניהול בטיחות בעבודה- האם אתה מוכן לקראתן?
עידוד קליטת עובדים בעלי שיעור השתתפות נמוך בשוק העבודה
עידוד קליטת עובדים בעלי שיעור השתתפות נמוך בשוק העבודה
שרותים נבחרים
תשלומים
טפסים
סטאטוס טפסים
מכרזים
תמיכות
פניות הציבור
מאגר בחינות גמר ממלכתיות
ברור דרגת זכאות במעונות יום
חישוב שכר לימוד במעונות יום
חיפוש הסכמי עבודה קיבוציים
מאגר נותני שירות – בטיחות בעבודה
רישום, רישוי, הסמכות והיתרים
 
 
 
הוראת מנכ הוראת מנכ"ל חדשה בנושא: תכנית "כסף חכם" (הוראת המנכ"ל מס' 5.10)
הארכת מועד הגשת ההצעות לפתיחת בית ספר מקצועי לבנות במגזר הערבי בשכונות הערביות במזרח ירושלים בשנה הארכת מועד הגשת ההצעות לפתיחת בית ספר מקצועי לבנות במגזר הערבי בשכונות הערביות במזרח ירושלים בשנה"ל תשע"ה
עודכנה הוראת מנכ עודכנה הוראת מנכ"ל: אמות מידה לאישור מעבדות על-ידי הממונה על התקינה (הוראת מנכ''ל 7.1)
לתשומת לב המציעים  מטעם הוראת המנכ לתשומת לב המציעים מטעם הוראת המנכ"ל 1.4 - נספחים 8 ו- 10 שהועלו לאתר כוללים סימני עריכה. לאור זאת, מועלים בשנית הקבצים נקיים ללא סימני עריכה. המציעים מתבקשים להגיש בקשתם על גבי הנספחים המעודכנים. יחד עם זאת, מציעים שכבר הגישו הצעה על גבי הנספחים עם
משרד הכלכלה מגייס סטודנטים/יות למרכז ההשקעות בירושלים משרד הכלכלה מגייס סטודנטים/יות למרכז ההשקעות בירושלים
עודכנה הוראת מנכ עודכנה הוראת מנכ"ל: מתן המלצות להקצאת קרקע באזורי פיתוח (הוראת מנכ''ל 6.2)
תיקון צו יבוא חופשי- ייבוא פריטים לתערוכות תיקון צו יבוא חופשי- ייבוא פריטים לתערוכות
פיצוי הורים עקב סגירת מעונות יום במבצע פיצוי הורים עקב סגירת מעונות יום במבצע "צוק איתן"
מכרז מס' 41/14 -   המרה, ריענון ואחסון עד 309 טון פולי קפה ירוק ממשלתי (הגשת הצעות עד 18.9.14) מכרז מס' 41/14 - המרה, ריענון ואחסון עד 309 טון פולי קפה ירוק ממשלתי (הגשת הצעות עד 18.9.14)
הוראת מנכ הוראת מנכ"ל חדשה בנושא: תקצוב בינוי רשויות מקומיות לתכנון ובינוי מעונות יום (הוראת מנכ"ל מס' 9.3)
משרד הכלכלה מגייס סטודנט/ית לאגף תקשורת והסברה לתפקיד אחראי\ת מדיה חברתית משרד הכלכלה מגייס סטודנט/ית לאגף תקשורת והסברה לתפקיד אחראי\ת מדיה חברתית
שאלות ותשובות למכרז מס' 34/14 -   מתן שירותי הקמה והפעלה של מרכזי הכוון תעסוקתי לאוכלוסייה החרדית במסגרת תכנית שאלות ותשובות למכרז מס' 34/14 - מתן שירותי הקמה והפעלה של מרכזי הכוון תעסוקתי לאוכלוסייה החרדית במסגרת תכנית "הלכה למעשה" (11.8.14)
משרד הכלכלה מזהיר מפני צריכת משקאות אלכוהליים מסוכנים לבריאות משרד הכלכלה מזהיר מפני צריכת משקאות אלכוהליים מסוכנים לבריאות
הוראת מנכ הוראת מנכ"ל חדשה בנושא: פתיחת בתי ספר מקצועיים – הקצאה לשנה"ל תשע"ה למגזר הערבי (בנות) במזרח ירושלים (הוראת מנכ"ל 1.4)
הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרז 39/14 - מתן שירותי ריענון ואחסון עד 100 טון תרכובת מזון לתינוקות (תמ הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרז 39/14 - מתן שירותי ריענון ואחסון עד 100 טון תרכובת מזון לתינוקות (תמ"ל)ממשלתי
קמפיין מינהל חירום במשרד הכלכלה - עובדים חיוניים מבטיחים משק איתן קמפיין מינהל חירום במשרד הכלכלה - עובדים חיוניים מבטיחים משק איתן
המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה במשרד הכלכלה מפרסם טיפים עבור מעסיקי אנשים עם מוגבלות בשעת חירום (17.7.14) המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה במשרד הכלכלה מפרסם טיפים עבור מעסיקי אנשים עם מוגבלות בשעת חירום (17.7.14)
הבהרת הרשות בדבר ביטול עיסקה גם בעת מצב של מתיחות (13.7.14) הבהרת הרשות בדבר ביטול עיסקה גם בעת מצב של מתיחות (13.7.14)
הודעה על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות למכרז 31/14  - שירותי אבחון להערכת יכולת עבודה של אנשים עם מוגבלות הודעה על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות למכרז 31/14 - שירותי אבחון להערכת יכולת עבודה של אנשים עם מוגבלות
למילוי טופס בקשה לשחרור משירות מילואים מיוחד (ולת למילוי טופס בקשה לשחרור משירות מילואים מיוחד (ולת"מ)
משרד הכלכלה קורא לבעלי עסקים קטנים ובינוניים בדרום הארץ לפנות למומחי מערך משרד הכלכלה קורא לבעלי עסקים קטנים ובינוניים בדרום הארץ לפנות למומחי מערך "המעוף" המופעל על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, לקבלת מידע, ייעוץ וסיוע, בטלפון: 1-700-558-040
הערבים בישראל: דיוקן האוכלוסייה 1980-2008 הערבים בישראל: דיוקן האוכלוסייה 1980-2008
דו דו"ח תאונות עבודה קטלניות לשנת 2011
ביטול קניה והחזר כספי ביטול קניה והחזר כספי
יצוא סחורות ומוצרים תעשייתיים בין ישראל לסין בעשור האחרון יצוא סחורות ומוצרים תעשייתיים בין ישראל לסין בעשור האחרון
האצת החקיקה בנושאי זכויות עובדים וזכויות צרכן אל מול המאמצים לעודד ולבסס מגזר תעשייתי ועסקי חזקים במשק האצת החקיקה בנושאי זכויות עובדים וזכויות צרכן אל מול המאמצים לעודד ולבסס מגזר תעשייתי ועסקי חזקים במשק
מנועי צמיחה שיש לפתח בשוק אשר יובילו לצמיחה כלכלית ממנה ייהנו כל שכבות האוכלוסייה מנועי צמיחה שיש לפתח בשוק אשר יובילו לצמיחה כלכלית ממנה ייהנו כל שכבות האוכלוסייה
ישראל אחת- שתי כלכלות, האם צמיחה בכלכלת שוק חופשי בהכרח גוררת גידול בפערים וכיצד ניתן לצמצם זאת? ישראל אחת- שתי כלכלות, האם צמיחה בכלכלת שוק חופשי בהכרח גוררת גידול בפערים וכיצד ניתן לצמצם זאת?
מדד 100 יצואני הסחורות המובילים בתעשייה הישראלית רבעון 3-2010 מדד 100 יצואני הסחורות המובילים בתעשייה הישראלית רבעון 3-2010
צרכנות בת קיימה של משקי בית בישראל צרכנות בת קיימה של משקי בית בישראל
הטרדה מינית בעבודה / רונית הריס , יוני 2010 הטרדה מינית בעבודה / רונית הריס , יוני 2010
מצבם התעסוקתי של בוגרי מה מצבם התעסוקתי של בוגרי מה"ט שלמדו לתואר הנדסאי
מדד 100 יצואני הסחורות המובילים בתעשייה הישראלית רבעון 2-2010 מדד 100 יצואני הסחורות המובילים בתעשייה הישראלית רבעון 2-2010
מבנה משלחי יד במשרות פנויות בשכר נמוך ובשכר גבוה במגזר העסקי מבנה משלחי יד במשרות פנויות בשכר נמוך ובשכר גבוה במגזר העסקי
הבקוש למשלחי יד בשנים האחרונות הבקוש למשלחי יד בשנים האחרונות
הבקוש לעובדים במגזר העסקי - רבעון שלישי 2010 הבקוש לעובדים במגזר העסקי - רבעון שלישי 2010
default default
צרכנות צרכנות "עשה זאת בעצמך"
שוק מכירות הספרים וצרכנות ספרים בשבוע הספר 2009 שוק מכירות הספרים וצרכנות ספרים בשבוע הספר 2009
האם הצרכן הישראלי שמע על חוקי הגנת הצרכן? האם הצרכן הישראלי שמע על חוקי הגנת הצרכן?
20 עובדות על פערים תעסוקתיים בין נשים לגברים לקראת יום האישה הבינלאומי 2010 20 עובדות על פערים תעסוקתיים בין נשים לגברים לקראת יום האישה הבינלאומי 2010
תחושת אפליה של מחפשי עבודה ועובדים - ומה חושב הציבור על כך? תחושת אפליה של מחפשי עבודה ועובדים - ומה חושב הציבור על כך?
בעלי היתר להעסקת עובדים זרים בסיעוד - מבט על בעלי היתר להעסקת עובדים זרים בסיעוד - מבט על
מרכזי פיתוח תעסוקת חרדים (מ פ ת ח) – דו מרכזי פיתוח תעסוקת חרדים (מ פ ת ח) – דו"ח מס III
מוצרי מזון בסיסיים נבחרים - מאגר נתונים מוצרי מזון בסיסיים נבחרים - מאגר נתונים
The Israeli Economy at a Glance 2009 The Israeli Economy at a Glance 2009
מינהל סחר חוץ
המטה לקידום השקעות
הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי (רשפ"ת)
מינהל יהלומים ואבני חן
קידום תעשיות אנרגיה ומים
הממונה על התעסוקה
תכניות תעסוקה לאוכלוסיות ייחודיות
מעונות יום ומשפחתונים
הכשרה מקצועית ופיתוח כוח אדם
קידום תעסוקה בקרב המגזר החרדי
רייטינג לעבודה – רשימת המקצועות הנדרשים במשק
מרכז ההשקעות
מינהל אזורי פיתוח
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
מינהלים תעשייתיים
מינהל הסדרה ואכיפה
מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית
יחסי עבודה וזכויות עובדים
הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה
פיקוח על המחירים
מינהל התקינה
המפקח על משקלות ומידות
המעבדה הלאומית לפיזיקה
מכון התקנים הישראלי
הרשות להסמכת מעבדות
לשכת המדען ראשי
שיתוף פעולה בין-לאומי וקרנות דו לאומיות
חממות טכנולוגיות
מתימו"פ - מרכז התעשייה למחקר ופיתוח
מינהל מחקר וכלכלה
משרד התמ"ת
כחול לבן
מהפכה בצרכנות