הגשת בקשה לקבלת הרישיון
תשלום אגרת הרישוי
בדיקת סטטוס הבקשה