משרד התמ"ת מינהל סחר חוץ
מערך כלי סיוע לתעשייה
הוראות מנכ"ל הוראת מנכ"ל
התכנית מעניקה סיוע תלת שנתי לחברות ישראליות להקמת נציגות שיווקית בהודו ובסין במטרה להגדיל את היקפי הסחר בהודו ובסין. במסגרת התוכנית, ניתן לקבל השתתפות במימון עלויות הצבת עובד חברה בהודו ובסין, שכירת יועץ מקומי, הפעלת משרד והקמת בטא סייט שמטרתו הוכחת יישום מקומי של הטכנולוגיה/מוצר בשוק היעד.

הקרן סגורה להגשות.
הקרן לפרויקטים בין-לאומיים הוקמה על מנת לקדם חברות להשתתף במכרזים בין-לאומיים ובפרויקטים יזומים מתוך מטרה לממש את הפוטנציאל הטמון בשווקים אלה. לאור הסיכון הקיים טרום ביצוע הפרויקט, ניתן במסגרת הקרן לקבל השתתפות במימון ההוצאות הכרוכות בהכנת סקר היתכנות והצעה למכרז של עד 50% מהעלויות.

הקרן סגורה לקליטת בקשות חדשות.
מידע ופרסומים מידע ופרסומים
נהלים וטפסים חדשות והזדמנויות עסקיות
צור קשר צור קשר
הגשת בקשה
הוראות מנכ"ל עבודה מול המוסדות הפיננסים הבין-לאומיים
התכנית מעניקה סיוע דו שנתי לחברות ישראליות המשווקות לחו"ל במטרה להשיג גידול משמעותי בהיקף המכירות של החברות המשתתפות בתכנית לשוק יעד אחד או שניים בלבד. במסגרת התכנית, ניתן לקבל ליווי מקצועי והשתתפות במימון הוצאות שיווקיות עד 50% מתקציב התכנית המאושרת.
הקרן פתוחה להגשות באופן רציף
מקצה ראשון –                 04/09/2014-07/10/2014
מקצה שני+מקצה ייעודי –  08/10/2014-31/12/2014
מקצה שלישי –                 01/01/2015-31/03/2015
מקצה רביעי+מקצה ייעודי – 01/04/2015-30/06/2015
תחת השם IFI's קיימים מספר מוסדות ובראשם הבנק העולמי, הבנק לפיתוח אמל"ט וה- EBRD בהם ישראל חברה. הקשר לאותם מוסדות נעשה באמצעות המטה בארץ, הנספחות המסחרית בוושינגטון ובלונדון ובאמצעות מכון היצוא.
מידע ופרסומים
חדשות והזדמנויות עסקיות
נהלים וטפסים
מידע ופרסומים
צור קשר
קישורים שימושיים
הגשת בקשה
הנחיות להתקנת סרגל הכלים