משרד התמ"ת מינהל סחר חוץ
מערך כלי סיוע לתעשייה
הוראות מנכ"ל הוראת מנכ"ל
התכנית מעניקה סיוע תלת שנתי לחברות ישראליות להקמת נציגות שיווקית בהודו ובסין במטרה להגדיל את היקפי הסחר בהודו ובסין. במסגרת התוכנית, ניתן לקבל השתתפות במימון עלויות הצבת עובד חברה בהודו ובסין, שכירת יועץ מקומי, הפעלת משרד והקמת בטא סייט שמטרתו הוכחת יישום מקומי של הטכנולוגיה/מוצר בשוק היעד.

הקרן סגורה להגשות.
הקרן לפרויקטים בין-לאומיים הוקמה על מנת לקדם חברות להשתתף במכרזים בין-לאומיים ובפרויקטים יזומים מתוך מטרה לממש את הפוטנציאל הטמון בשווקים אלה. לאור הסיכון הקיים טרום ביצוע הפרויקט, ניתן במסגרת הקרן לקבל השתתפות במימון ההוצאות הכרוכות בהכנת סקר היתכנות והצעה למכרז של עד 50% מהעלויות.

הקרן סגורה לקליטת בקשות חדשות.
מידע ופרסומים מידע ופרסומים
נהלים וטפסים נהלים וטפסים
צור קשר צור קשר
הוראות מנכ"ל הוראות מנכ"ל
התכנית מעניקה סיוע דו שנתי לחברות ישראליות המשווקות לחו"ל במטרה להשיג גידול משמעותי בהיקף המכירות של החברות המשתתפות בתכנית לשוק יעד אחד או שניים בלבד. במסגרת התכנית, ניתן לקבל ליווי מקצועי והשתתפות במימון הוצאות שיווקיות עד 50% מתקציב התכנית המאושרת.
הקרן פתוחה להגשות באופן רציף
מקצה ראשון –                 04/09/2014-07/10/2014
מקצה שני+מקצה ייעודי –  08/10/2014-31/12/2014
מקצה שלישי –                  01/01/2015-31/03/2015 מקצה רביעי+מקצה ייעודי – 01/04/2015-30/06/2015
תוכנית מאגדי תשתית מעניקה סיוע לחברות ישראליות המתאגדות יחדיו לטובת הקמה תפעול ושיווק של מתקן הדגמה מסחרי בשוק יעד. במסגרת התוכנית ניתן לקבל השתתפות בהוצאות הקמה תפעול ושיווק עד 50% מתקציב התוכנית המאושרת

הקרן סגורה להגשות
מידע ופרסומים מידע ופרסומים
נהלים וטפסים נהלים וטפסים
צור קשר צור קשר
הגשת בקשה הגשת בקשה
עבודה מול המוסדות הפיננסים הבין-לאומיים
תחת השם IFI's קיימים מספר מוסדות ובראשם הבנק העולמי, הבנק לפיתוח אמל"ט וה- EBRD בהם ישראל חברה. הקשר לאותם מוסדות נעשה באמצעות המטה בארץ, הנספחות המסחרית בוושינגטון ובלונדון ובאמצעות מכון היצוא..
חדשות והזדמנויות עסקיות
מידע ופרסומים
קישורים שימושיים