משרד התמ"ת מינהל סחר חוץ
מערך כלי סיוע לתעשייה

קרן הסיוע לפרויקטים ומכרזים בין-לאומיים

הקרן לפרויקטים בין-לאומיים הוקמה על מנת לקדם חברות להשתתף במכרזים בין-לאומיים ובפרויקטים יזומים מתוך מטרה לממש את הפוטנציאל הטמון בשווקים אלה. לאור הסיכון הקיים טרום ביצוע הפרויקט, ניתן במסגרת הקרן לקבל השתתפות במימון ההוצאות הכרוכות בהכנת סקר היתכנות והצעה למכרז של עד 50% מהעלויות.

תכנית הודו-סין

התכנית מעניקה סיוע תלת שנתי לחברות ישראליות להקמת נציגות שיווקית בהודו ובסין במטרה להגדיל את היקפי הסחר בהודו ובסין. במסגרת התוכנית, ניתן לקבל השתתפות במימון עלויות הצבת עובד חברה בהודו ובסין, שכירת יועץ מקומי , הפעלת משרד והקמת בטא סייט שמטרתו הוכחת יישום מקומי של הטכנולוגיה/מוצר בשוק היעד.

אנו מודיעים בזאת על פתיחת קול קורא חמישי להגשת בקשות לתכנית ייעודית הודו וסין. ניתן להגיש בקשות עד 10.8.2014.

פעילות מול המוסדות הפיננסים הבין-לאומיים

תחת השם IFI's קיימים מספר מוסדות ובראשם הבנק העולמי, הבנק לפיתוח אמל"ט וה- EBRD בהם ישראל חברה. הקשר לאותם מוסדות נעשה באמצעות המטה בארץ, הנספחות המסחרית בוושינגטון ובלונדון ובאמצעות מכון היצוא.
שימו לב: לא ניתן למלא את טופס הגשת הבקשה בגוגל כרום