תמונה גרפית עמל טכנולוגי - חיפה תמונה גרפית
יישוב: חיפה מחוז: צפון רשת: עמל
תמונה גרפית כתובת: דרל הים 202 חיפה
תמונה גרפית כתובת למכתבים:
ת.ד. 8812 חיפה 31008
תמונה גרפית טלפון: 04-8599797,04-8597797
תמונה גרפית פקס: 04-8335139
תמונה גרפית אינטרנט:
http://www.amalnet.k12.il
תמונה גרפית דוא"ל: sholam@amalnet.k12.il
מנהל בית הספר: ד"ר רבקה זינגר
תמונה גרפית
שנת הלימודים תש"ע
המגמות מאושרות:
תמונה גרפית כיתה ט' כללית
תמונה גרפית ניהול מחסן ממוחשב
תמונה גרפית חשמלאי מוסמך
תמונה גרפית מכונאות רכב
תמונה גרפית תמונה גרפית
תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2016 . מדינת ישראל. © Copyright 2016 . State of Israel. All rights reserved.