תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבורתמונה גרפיתמפת האתר
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
 ראשי
פניית שר הכלכלה
הוועדה הבין-משרדית
פרוט צעצועים מסוכנים האסורים בשימוש וצעצועים המותרים לשיווק
חוקים וצווים בנושא צעצועים מסוכנים
פציעה מצעצועים מסוכנים - מחקר שהתפרסם בעלון "רפואה"
אנשי קשר במחוזות לדיווח על מפגעים וצעצועים מסוכנים
פורים בטוח (מאתר מכון התקנים)
דוגמאות לצעצועים מסוכנים ואסורים
הודעות לעתונות בנושא
חוק חומרי- נפץ, התשי"ד – 1954
מידע העוסק בבטיחות ילדים (מאתר "בטרם")
מצגות בנושא צעצועים מסוכנים אסורים
עלון הסברה - צעצועים מסוכנים 2013
עשר הנחיות לציבור בנושאי בטיחות
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (איסור ייצור, ייבוא ומכירה של צעצועים מסוכנים), התשמ"ז – 1986
ראשי > Channels > צרכנות > צעצועים מסוכנים
דוגמאות לצעצועים מסוכנים ואסורים

 

זיקוקי דינור

 

הפעלת פתיל השהייה גורם להצתת הזיקוק– הפיצוץ גורם למעוף הזיקוקים לגבהים שונים  ולפטריה (בהתאם לגודל הזיקוק)

 

       
זיקוק דינור מסתובב רומי קנדל קונוס זיקוקין
זיקוק מתעופף - פרפר שרקנים מתעופפים - זיקוקים מזרקות זיקוקין
       

 

 

 

פגזי זיקוקי דינור

 

פגזים של זיקוקי דינור מופעלים באמצעות צינורות נייחים, גודל הפגז משפיע על גובה הפיצוץ.

 

 פגזי זיקוקין  פגז זיקוקין גדול

 

 

כוורת זיקוקי דינור

 

מספר קנים מרוכזים באריזות בגדלים שונים,והם מופעלים ע"י הצתת פתיל השהיה.

הזיקוקין מועפים לגבהים שונים בהתאם לגודל הקנים ורוחבם במעוף של פיצוצים בזה אחר זה.

 

   
 כוורת זיקוקי דינור כוורת זיקוקין מחומש  כוורת זיקוקין
 

  

רומי קנדל

 

קנים בגדלים וברוחבים שונים המופעלים ע"י הצתת פתיל השהיה, בכל קנה יש כמות כדורי  זיקוקים והם מתפוצצים בגובה זה אחר זה.

 

 

 

 

 

הפעלת זיקוקי דינור מותרת רק למי שמורשה כדין. הפעלה שלא ע"י מורשה עלולה לגרום לשריפות, פגיעה בלתי הפיכה לבני אדם ולסביבה - סכנה!!!

 

חזיזים

 

חזיזים בגדלים שונים ובצורות שונות מופעלים ע"י הצתה של פתילי השהייה, גורמים לרעש ולמטרד, מפיצים גיצים  ומציתים שריפות, עלולים לגרום לפגיעה  בלתי הפיכה לבני אדם ולסביבה.

 

       
חזיז מתנפץ חזיזי טייגר חזיז מתנפץ עם פתיל
       
חזיז טייגר מפוזרים יזי סוכריה כדורי נפץ
 טנק חזזים  חזיז סוכריה  חזיז קרוסלה  

 

 
 

כדורי עשן

 

כדורי עשן בגדלים שונים מפיצים עשן ריח אסורים.

 

 

הודעה לציבור בנוגע לכדורי עשן מכל סוג

  

 

תרסיסי שלג

 

תרסיסי שלג שלא אושרו ע"י מכון התקנים הישראלי אסורים לשימוש.
על מיכלי  תרסיסי השלג המותרים יש ציון של מכון התקנים  (על כל מיכל יש מספר זיהוי של הבדיקה).

 

 

 

אבוקות סימני ים

 

אבוקות ליורדי ים וסימון בנמלי התעופה מורשים רק לבעלי אישורים. האישור ניתן ע"י אגף הספנות במשרד התחבורה. שימוש שלא בים או בנמלי התעופה אסור!!

 

 רימון עשן ימי  רימון עשן ימי רימון עשן ימי

 

  

 

אקדחים ורובים

 

כל אקדח או רובה הדומה בצורתו לכלי נשק אמיתי אסור ביבוא, יצור, אחזקה ושיווק.

אקדח גז הדומה בצורתו לכלי נשק אמיתי אסור על פי חוק התקנים הישראלי.

 

 אקדח צעצועה דומה
לכלי נשק אמתי
אקדחים ורובים צעצועה דומה
לכלי נשק אמתי
 קלצניקוב צעצועה דומה
לכלי נשק אמתי
אקדח גז  אקדח הזנקה אקדח מצית

 

 

צעצועים מסוכנם אחרים

 

רוגטקה - מקלעת יד

 

 

   
 סמן ליזר ללא סימון  שוקר חשמלי

 

שוק זרם חשמלי

 

צעצועים מסוכנים המעבירים שוק זרם חשמלי עלולים להטריד, להבהיל וכן עלולים לפגוע לבריות

הציבור

 

     
     
     

 

הודעה לציבור על צעצועים מסוכנים המעבירים שוק זרם חשמלי

 

 

 

תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2016 . מדינת ישראל. © Copyright 2016 . State of Israel. All rights reserved.