תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבור
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
 ראשי
טבלת שכר לימוד במעונות
טבלת שכר לימוד במשפחתונים
טבלת שכר לימוד במעונות לחברי קיבוץ
טבלת השתתפות בשעה נוספת במעון
טבלת השתתפות בצהרונים
טבלת שכר לימוד במעונות של ארגונים שאינם מלכרי"ם
ראשי > Channels > תעסוקת נשים ומעונות יום > דמי החזקה - שכר הלימוד > טבלאות שכר לימוד לשנת לימודים תשע"א > טבלאות שכר לימוד לתקופה ספטמבר 2010- ינואר 2011
טבלת שכר לימוד במעונות

 

                                         

טבלת שכר לימוד במעונות לשנה"ל תשע"א ספטמבר 2010

                                               

דרגה

רמת הכנסה לנפש

(לפי חודש פברואר 2010)

ילד

תינוק

 

 

השתתפות הורים

השתתפות ממשלה

השתתפות הורים

השתתפות הממשלה

1

עד 1005

374

1121

491

1473

2

1006-1565

449

1046

589

1375

3

2000 -1566

568

927

746

1218

4

2001-2430

718

777

943

1021

5

2431-2860

882

613

1159

805

6

2861-3290

927

568

1218

746

7

3291-3720

1061

434

1394

570

8

3721-4150

1196

299

1571

393

9

4151-4580

1286

209

1689

275

10

4581-5000

1360

135

1787

177

11

5001-5500

1515

0

1988

0

12

מעל 5501

1515

0

1988

0

13

 

1106

389

1453

511

 

14

 

468

1027

646

1318

15

 

368

1127

546

1418

  

 

  • דרגות 1 ו –2 מיועדות לילדי רווחה בלבד!
  • דרגה 14 מיועדת למשפחות שעל פי הקריטריונים ומבחן ההכנסה נמצאות בדרגה 3 ולהן 2 ילדים השוהים במעון או משפחתון בעל סמל, זכאיות להנחה של 100 ₪  לילד לחודש.
  • דרגה 15 מיועדת ל משפחות שעל פי הקריטריונים ומבחן הכנסה נמצאות בדרגה 3 ולהן 3 ילדים ומעלה השוהים במעון או משפחתון בעל סמל,זכאיות להנחה של 200 ₪ לילד לחודש.

 

תעריף ילד (דרגות 1-10) : 1,495     ש"ח

תעריף תינוק (דרגות 1-10) :  1,964  ש"ח

תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2016 . מדינת ישראל. © Copyright 2016 . State of Israel. All rights reserved.