תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבור
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
 ראשי
טבלת שכר לימוד במעונות
טבלת שכר לימוד במשפחתונים
טבלת שכר לימוד במעונות לחברי קיבוץ
טבלת השתתפות בשעה נוספת במעון
טבלת השתתפות בצהרונים
טבלת שכר לימוד במעונות של ארגונים שאינם מלכרי"ם
ראשי > תעסוקת נשים ומעונות יום > דמי החזקה - שכר הלימוד > טבלאות שכר לימוד לשנת לימודים תשע"א > טבלאות שכר לימוד לתקופה ספטמבר 2010- ינואר 2011
טבלת שכר לימוד במעונות

תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2014 . מדינת ישראל. © Copyright 2014 . State of Israel. All rights reserved.