תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבור
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
 ראשי
אמצעי סיוע לתעשייה ולעסקים
"טופס נט" - טפסים ממוחשבים
תשלומים ורכישות מקוונות
רישום, רישוי, הסמכות והיתרים
מחוזות
מינהלים תעשייתיים
חקיקה, פסקי דין, יוזמות חקיקה ומידע כללי
מינהל תכנון מחקר וכלכלה
תקשורת, הסברה, פרסומים ופניות ציבור
יישום חוק חופש המידע
משק בשעת חירום -מל"ח
מכרזים
אודות המשרד - מודיעין
טופס תגובה
תנאי שימוש באתר
ידיעונט - חדשות משרד הכלכלה
hakala
kita
הנחיות משרד הכלכלה במבמצע "צוק איתן"
הצוות לבדיקת התחרותיות והמחירים בשוק המזון
הצעות ופניות הציבור
הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן
זכויות עובדים שכירים
חוק הסופרים
מאות ישראלים בדרך לתערוכת הסלולר המובילה בעולם בברצלונה
ממונה על זכויות עובדים זרים
משרד הכלכלה
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה
רייטינג לעבודה
תכניות משרד הכלכלה לאוכלוסיות ייחודיות
ראשי > Channels > רישום, רישוי, הסמכות והיתרים
רישום, רישוי, הסמכות והיתרים

לפניך, מידע אודות נושאי רישוי, רישום, הסמכות והיתרים הניתנים ע"י יחידות משרד התמ"ת.

ברשימה שלפניך, מופיע מידע אודות הגורם המטפל, וכן מערך איחזור מידע על נותני השירות (מורשים ומוסמכים) בהתאמה לתחומים.

 

 

 תחום

יחידה מטפלת

אחזור מידע

על נותני השרות

 

רישום

 

 

1

אגודות שיתופיות

האגף לאיגוד שיתופי

2

הנדסאים וטכנאים

מה"ט – האגף להכשרה ולפיתוח כוח אדם

3

מורשי נגישות השירות

היחידה לרישום מורשי נגישות השירות

4

מורשי נגישות מתו"ס

היחידה לרישום מהנדסים ואדריכלים

5

מורשי נגישות מתו"ס - הנדסאים

מה"ט – האגף להכשרה ולפיתוח כוח אדם

6

מהנדסים ואדריכלים

היחידה לרישום מהנדסים ואדריכלים

 

רישוי

 

 

1

חשמלאים

היחידה לרישוי חשמלאים

2

חשמלאים בודקים

היחידה לרישוי חשמלאים

 

3

קבלני כח אדם

הסדרה ואכיפה - רישוי

 

4

לשכות תעסוקה פרטיות

הסדרה ואכיפה - רישוי

 

5

בודקים מוסמכים

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

6

חברות שירות למעליות

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

7

מעבדות

 

 

 

הסמכה

 

 

1

מעליתן מוסמך

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

2 רשימת ממונים על הבטיחות

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

3

איתור ממונה על הבטיחות לפי ת"ז

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

4

מעבדות מוסמכות לבדיקת קרינה מייננת

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

5

שירותים רפואיים מוסמכים

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

6

מנהלי עבודה - כולל היסטוריית מינויים

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

7

אתתים

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

 

8

מעבדות מוסמכות לבדיקת רעש

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

9

רשימת קופ"ח או שרותי רפואה תעסוקתית

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

10

ממונה על בטיחות קרינה

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

11

ממונה על פיצוצים

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

12

מפעיל זיקוקין דינור

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

13

מפעילי דוד קיטור

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

14

מעבדות דגימה

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

15

מעבדות לאנליזה

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

16 רשימת מדריכי עבודה בגובה

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

17 איתור מדריכי עבודה בגובה לפי ת"ז

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

18

מטפס תרנים

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

19 גולש בניין

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

20

מנהל מקצועי לטיפוס תרנים

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

21

מנהל מקצועי לעבודות גלישה

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

22

בונה מקצועי לפיגומים

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

23

רשויות הסמכה

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

 

היתרים

 

 

1

היתרים לפיטורים/פגיעה בהיקף משרה או בהכנסה מכח חוק עבודת נשים

הסדרה – עבודת נשים

2

היתרי העסקה/תיווך להעסקת ילדים ונוער

הסדרה – עבודת נוער

 3

 היתרים מכח שעות עבודה ומנוחה 

הסדרה – שעות עבודה ומנוחה 

 

הערות כלליות:

  • הערה משפטית: המידע המוצג באתר משמש לידיעה וכשרות לציבור בלבד, הרשימה הקובעת היא זו הקיימת ביחידות המטפלות.
  • לתשומת לב, המערכת אינה מציגה מידע על בקשות לרישום, הנמצאות בתהליך אישור.
  • לבירורים ולעדכונים, ניתן לפנות ליחידות המטפלות או באמצעות טופס פניות הציבור .

 

תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2016 . מדינת ישראל. © Copyright 2016 . State of Israel. All rights reserved.