תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבור
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
 ראשי
טבלת שכר מינימום עדכנית
שכר מינימום לפי שנים
ראשי > Channels > הסדרה ואכיפת חוקי עבודה > פרסומים > תעריפי שכר מינימום
טבלת שכר מינימום עדכנית


שכר מינימום למבוגר

החל מ – 1 באוקטובר 2012

 

חודש

(עד 43 שעות שבועיות)

 

שעה

 

 

יומי                (6 ימים בשבוע)

יומי                (5 ימים בשבוע)

ובלבד שהשכר לא יפחת משכר המינימום אילו חושב על בסיס שכר לשעה.

4,300 ₪

23.12 ₪

172.00 ₪

198.46₪

 

   שכר מינימום נוער

 173 שעות בחודש  

 

גיל

אחוז משכר מינימום

חודש

(עד 40 שעות שבועיות)

שעה

עד 16

70%

3010.00 ₪ 

17.39 ₪

עד 17

75%

3225.00 ₪

18.64 ₪

עד 18

83%

3,569.00 ₪

20.63 ₪

חניך

60%

2,580.00₪

14.91

 

שכר מינימום לבעלי יכולת עבודה מופחתת

 (בכפוף לאישור בהתאם לתקנות שכר מינימום עובדים בעלי יכולת עבודה מופחתת)

 

שיעור יכולת עבודה ב %

אחוז משכר המינימום

שכר חודשי

19 עד 30

30

1290.00 ₪

30 עד 40

40

1,720.00 ₪

40 עד 50

50

 2,150.00₪

50 עד 60

60

2,580.00 ₪

60 עד 70

70

3,010.00 ₪

70 עד 80

80

3,440.00 ₪

 

 

תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2015 . מדינת ישראל. © Copyright 2015 . State of Israel. All rights reserved.