תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבור
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
 ראשי
טבלת שכר מינימום עדכנית
שכר מינימום לפי שנים
ראשי > Channels > הסדרה ואכיפת חוקי עבודה > פרסומים > תעריפי שכר מינימום
טבלת שכר מינימום עדכנית


שכר מינימום למבוגר

החל מ – 1 אפריל 2015

 

חודש

(עד 43 שעות שבועיות)

 

שעה

 

 

יומי                (6 ימים בשבוע)

יומי                (5 ימים בשבוע)

ובלבד שהשכר לא יפחת משכר המינימום אילו חושב על בסיס שכר לשעה.

4,650 ₪

25.00 ₪

186₪

214.62₪

 

הסכום הבסיסי : 4333.43 ₪ שכר המינימום אשר העובד היה זכאי לו אלמלא הוראת השעה (ילקוט הפרסומים 2489  25/01/15 ) כפי שהוא מעודכן במועדים האמורים בסעיף 6(4) .

שכר מינימום נוער

 173 שעות בחודש  

 

גיל

אחוז משכר מינימום

חודש

(עד 40 שעות שבועיות)

שעה

עד 16

70%

3255.00 ₪ 

18.82 ₪

עד 17

75%

3487.50 ₪

20.16 ₪

עד 18

83%

3,859.50 ₪

22.31 ₪

חניך

60%

2790.00₪

16.13 ₪

 

שכר מינימום לעובדים עם מוגבלות, בעלי יכולת עבודה מופחתת

 (בכפוף לאישור בהתאם לתקנות שכר מינימום עובדים בעלי יכולת עבודה מופחתת)

 

שיעור יכולת עבודה ב %

אחוז משכר המינימום

שכר חודשי

שכר שעתי

19 עד 30

30

1,395.00 ₪

7.50 ₪

30 עד 40

40

1,860.00 ₪

10.00 ₪

40 עד 50

50

 2,325.00₪

12.50 ₪

50 עד 60

60

2,790.00 ₪

15.00 ₪

60 עד 70

70

3,255.00 ₪

17.50 ₪

70 עד 80

80

3,720.00 ₪

20.00 ₪

 

 

תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2015 . מדינת ישראל. © Copyright 2015 . State of Israel. All rights reserved.