תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבור
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
 ראשי
האגף למעונות יום ומשפחתונים פרסם קובץ רענון נהלי הפעלה למעונות יום ומשפחתונים לשנה"ל תשע"ו
מידע כללי ותדריך לבחירת מסגרת
חיפוש מעונות
לוח חופשות
טפסים ואישורים
הקריטריונים לקבלת זכאות- מבחני תמיכה
הנחיות להרשמה במעונות ומשפחתונים
הודעות והנחיות בנושא מעונות ומשפחתונים
צהרונים
החלטות ממשלה בתוקף
דוגמאות הסכמי הפעלה
חריגה מסל השירותים
נוהל עריכת ביטוח תאונות אישיות לילדים במעונות היום ובמשפחתונים
תוכניות מיוחדות
תשובות לשאלות נפוצות מצד הורים בכל הנוגע לדרגות המעונות
ראשי > Channels > תעסוקת נשים ומעונות יום > מידע להורים ולנרשמים למסגרות בעלות סמל
תשובות לשאלות נפוצות מצד הורים בכל הנוגע לדרגות המעונות

תשובות לשאלות נפוצות מצד הורים בכל הנוגע לדרגות השתתפות בשכ"ל במעונות, משפחתונים

ובצהרונים, בעלי סמל של משרד הכלכלה

בשל הנוחות, התשובות מנוסחות בלשון זכר, אך מיועדות לנשים ולגברים כאחד

 

1.       רציתי לברר פרטים בכל הנוגע לרישום למעון.... מה עלי לעשות ?

תשובה: עליך להיכנס לאתר משרד הכלכלה בכתובת:  www.economy.gov.il/rishum שם תוכל להתעדכן בכל הפרטים הנוגעים לאופן ההרשמה. כמו כן, לערכת הרישום מצורפים דפי הנחיות לצירוף מסמכים לשאלון ההרשמה ודף מידע להורים המפרט כיצד יש למלא את השאלון.

שימו לב !

חשוב  לצרף את  כל המסמכים הנדרשים  ולהקפיד על כל פרט קלה כחמורה על מנת שהרישום ייעשה כהלכה.

 

2.       כיצד ניתן לשלוח ערכת רישום למוקד ?

תשובה: את הערכה ניתן לשלוח באחת משתי הדרכים הבאות:

             א.  הדרך המהירה והפשוטה ביותר - באופן מקוון באתר האינטרנט של משרד הכלכלה בכתובת www.economy.gov.il/rishum. בסיום תהליך הרישום יתקבל מספר בקשה, שמהווה אסמכתא לקליטת השאלון במערכת – חובה לשמור אותו לצרכי בקרה, מעקב והזדהות מול המוקד.

            ב.       לחילופין, ניתן לשלוח את הערכה בדואר רשום בלבד במעטפה המצורפת לערכת ההרשמה לכתובת המצוינת על המעטפה בלבד.

אין צורך לשלוח בשתי הדרכים וניתן להסתפק בדרך אחת בלבד.

חובה לשמור העתק מכל מסמך שנשלח ואישור משלוח בדואר רשום.

 

3.       ניסיתי למצוא את הרישום למעונות באתר המשרד – איפה זה ? זה אתר ענק!

ניתן למצוא את כל הנושאים הקשורים לרישום ודרגות בדף אחד מרוכז הזמין בקישור:

   www.economy.gov.il/rishum

 

4.       אני מנסה להבין: אילו טפסים בדיוק עלי לצרף לערכת הרישום ?

תשובה: באתר המשרד בכתובת  www.economy.gov.il/rishum קיים סימולטור מסמכים, המאפשר להורים להזין את נתוניהם האישיים ולקבל רשימת מסמכים שעליהם לצרף לערכת רישום לצורך הוכחת זכאותם לסבסוד. שימו לב! חשוב להקפיד להזין נתונים נכונים ומדויקים – רשימת המסמכים שתתקבל מבוססת על נתונים אלו. 

כמו כן, בדף ההנחיות המצורף לכל ערכת הרשמה יש הסבר לגבי המסמכים שיש לצרף וכן מצורפת טבלה המציינת אילו מסמכים יש לצרף לכל בקשה. בנוסף, באתר משרד הכלכלה מפורסמים מבחני התמיכה בשלמותם וניתן להיעזר גם בהם.

 

5.       אוקיי, שלחתי את הערכה – מה עכשיו ?

תשובה: עם הגעת ערכת הרישום אל המוקד, נקלטות ערכות הרישום לפי סדר הגעתן. לרוב, משך הזמן לקליטת ערכה במוקד הוא עד שלושה שבועות. לאחר שהערכה נקלטת, ישלח מסרון ומייל לעדכון מהמוקד אל השולח עם מספר הבקשה. עם קבלת המסרון, אין צורך להתקשר אל המוקד - ניתן לבדוק את סטטוס הבקשה והדרגה שנקבעה באתר משרד הכלכלה בכתובת: www.economy.gov.il/darga.

כמו כן, ניתן לבצע בירורים באמצעות מענה קולי ממוחשב בטלפון 2969* או 12222-969 (מענה קולי זמין להורים 24 שעות ביממה / 7 ימים בשבוע).

 

6.       אוף... שכחתי טופס או שניים. מה עושים ? איך שולחים ?

ישנן שתי דרכים להשלים מסמכים חסרים בערכת הרישום:

א.      העלאת המסמכים במערכת הממוחשבת הנגישה דרך אתר משרד הכלכלה:

www.economy.gov.il/rishum בקישור "עידכונט", רצוי לשלוח בדרך זו.

ב.       שליחת המסמכים באמצעות הפקס למספר: 03-9411905.

חשוב לציין על גבי המסמך שם ושם משפחה של הילד, מס' ת.ז. הילד ושנת לימודים רלוונטית, על מנת שנוכל לצרף את המסמך לבקשה המקורית.

 

7.       איך אוודא הגעת הפקס למוקד ?

תשובה: ניתן לברר באופן עצמאי קליטת המסמכים באתר משרד הכלכלה בקישור www.economy.gov.il/darga.

 

לתשומת ליבכם!,

קליטת המסמכים לוקחת זמן, ולכן אין טעם לפנות בבירורים לפני שחלפו לכל הפחות יומיים מרגע שליחת המסמכים.

 

8.       העליתי את המסמכים למערכת העידכונט. איך אוודא קליטתם ?

תשובה:  עם קליטת המסמכים למערכת, ההורים מקבלים מסרון ומייל, המסמכים מועברים לבדיקה ועדכון דרגה.  בכל שלב ניתן לבדוק באתר www.economy.gov.il/darga  את סטטוס הטיפול בבקשה, במסמכים שנשלחו והדרגה שנקבעה.

 

9.       בשעה טובה, נקבעה לי דרגה, אך מנהלת המסגרת לא מפחיתה לי את התשלום !

תשובה: הדרגה תיכנס לתוקף רק לאחר פרסומה ביומן הנוכחות הנשלח ע"י המשרד לארגון המפעיל מידי חודש. לבירור אודות קבלת היומן ניתן לפנות אל מנהלת המסגרת.

 

10.   אחד הילדים שלי קיבל דרגה X והאחר דרגה Y, מה עושים ?!

תשובה:  במידה וקיימת טעות או אי הבנה, יש לפנות לבירור  אל המוקד באמצעות הטלפון: *2969 או 122222969.

 

11.   מדוע אתם לא מעדכנים על חוסר במסמכים ?!?!

תשובה: בכל זמן נתון ניתן להיכנס לאתר המשרד ולהתעדכן לגבי מסמכים חסרים בקישור www.economy.gov.il/darga.

כמו כן, אנו דואגים ליצור קשר עם ההורים ולעדכן אותם בדבר המסמכים החסרים. במידה ולא יצרו קשר עימך – אנא פנה למוקד ושם ישמחו לסייע.

 

12.  הכנסתי את כל הפרטים בסימולטור ושם נקבעה לי דרגה אחרת. לא ברור מדוע הדרגה הסופית שנקבעה, שונה מהדרגה בסימולטור. אפשר הסבר ?!

תשובה:  הסימולטור מהווה כלי המסייע להורים לקבל מושג לגבי גובה הדרגה שעתידה להיקבע להם.

חשוב לשים לב!

הסימולטור מחשב דרגה על בסיס נתונים שהזין ההורה והתוצאה שמתקבלת אינה מהווה התחייבות או אסמכתא של משרד הכלכלה לגובה הדרגה.

הדרגה המחייבת היא זאת שנקבעת על ידי המשרד על פי המסמכים ששלח ההורה.

הסימולטור מחשב דרגה לפי מבחן ההכנסה של ההורים ואינו נותן מענה לקביעת דרגות על בסיס תבחינים אחרים המפורטים במבחני התמיכה (החלטות ממשלה וכו).

 

13.  קבעו לי דרגה, אבל מאז השכר ו/או שעות העבודה השתנו. האם ניתן לעדכן דרגה בהתאם לנתונים החדשים ?  במידה וחל שינוי באחד מהנתונים המשפיעים על חישוב דרגת הזכאות ובכלל זה שכר ושעות העבודה – חלה על ההורים חובה להעביר למוקד 3 תלושי שכר רצופים מעודכנים ואנו נעדכן את הדרגה בהתאם לנתונים החדשים. לפירוט מלא לגבי אופן ביצוע העדכון יש לעיין במבחני התמיכה הרלוונטיים, המפורסמים באתר.

 

14.   מנהלת המסגרת שלי – האם היא יכולה לעשות בירורים במערכת עבורי ? 

תשובה: אתה מוזמן לפנות למנהלת  בשאלות ככל שתחפוץ בכך.

 

 

 

תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2016 . מדינת ישראל. © Copyright 2016 . State of Israel. All rights reserved.