תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבור
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
 ראשי
דו"ח הועדה המייעצת לרישוי ולפיתוח סטנדרטים למסגרות חינוכיות לגיל הרך הוגש למנכ"ל משרד התמ"ת
הארכת שעה נוספת במעון - מתן סבסוד מטעם משרד התמ"ת לילדים המשתמשים בשירות
הבהרה לרכזות משפחתונים בנושא ההנחיות לטיפול בדרגות הזכאות של ההורים
הודעה להורים - מבצע עופרת יצוקה
הנחיות מס רכוש בדבר פיצויים במעונות -מבצע עופרת יצוקה
הרשמה למעונות יום ומשפחתונים לשנה"ל תשע"א תתקיים בין התאריכים 27.4.2010-21.5.2010
חברת "מלל סינאל" - שינוי כתובת החל מיום 29.5.2008
חדש באתר האינטרנט - ברור דרגת הנחה במעונות ומשפחתונים
מחוז תל אביב והמרכז -עבר למשרדים חדשים
מידע לגבי מימוש תמיכה מאושרת בבניה, שיפוצים ו/או רכישת ציוד במעונות יום לשנת 2008
מכתב הבהרה לקליטת שאלונים בתשס"ט (החל מאפריל 2009 ) ותש"ע
משרד התמ"ת מפרסם את חוברת ההנחיות להרשמה למעונות יום ומשפחתונים לשנת לימודים תשע"א
נוהל הכרה בצהרונים נוסח מעודכן
פורסם נוהל הכרה לצהרונים לשנה"ל תשע"א
רענון נהלי בטיחות במסגרות לגיל הרך
רענון נהלי הפעלה למעונות יום
תוכנית שילוב אמהות במעגל העבודה - הטבות במעונות יום ומשפחתונים
אגף מעונות יום ומשפחתונים מפרסם עדכון ללוח חופשות משפחתונים במגזר החרדי תשע"א
אושרה הארכה להגשת בקשות לאבטחת מעונות יום בעלי סמל
אישור ועדת ההקצאות בדבר הארכת המועד להגשת הגרמושקה – נוהל תכנון – אגף מעונות יום – משרד הכלכלה
אישור ועדת ההקצאות בדבר הארכת המועד להגשת התקשרות חוזה עם קבלן – נוהל מעבר ונוהל בינוי – אגף מעונות יום – משרד הכלכלה
ב - 15.2.2016 ייערך תרגיל בשיתוף פיקוד העורף לבדיקת היערכות מעונות יום לשעת חרום
בקשת מידע – העדפה גיאוגרפית ועדות קבלה
הארכת מועד הגשת היתר בניה- נוהל תקצוב
הגשת השגות ועדות קבלה מעונות יום
ההרשמה למעונות היום והמשפחתונים המפוקחים ע"י משרד הכלכלה, לשנה"ל תשע"ו נפתחה והיא מתקיימת בשלב זה במסגרות עצמן. על מועד משלוח השאלונים לקביעת דרגה תפורסם הודעה נפרדת .
הודעה בדבר עדכון מועד חג הנביא מוחמד בלוח החופשות משפחתונים ומעונות יום המוסלמי לשנה"ל תשע"ו
הודעה לארגונים ולרשויות על תחילת רישום לשנת הלימודים תשע"ה
הודעה לארגונים: תזכורת מוכנות לחירום מעונות יום תשע"ה
הודעה להורים ולארגונים המפעילים – מידע והנחיות בנושא עבודת המוקד
הודעה להורים: תזכורת- השתתפות בתרגיל "נקודת מפנה"
הודעת הבהרה -עדכון תעריף מעונות לא למלכ"רים ומשפחתונים-החל מאוקטובר 2015.
הודעת מנכ"ל משרד התמ"ת אודות שיפור השירות במוקד הטלפוני – מעונות יום
הוכנסו שינויים במבחני התמיכה למעונות משפחתונים וצהרונים לשנת תשע"ה בנוגע למסלולי הכשרה מקצועית
הורים, הנדרשים להמציא פירוט שותפים ממס הכנסה לצורך קביעת דרגת זכאות לתמיכה – יכולים מעתה להמציא את האישור גם ממע"מ
הזמנה לשמיעת הציבור בנושא תעריף מעונות היום
החלה ההרשמה למעונות יום ומשפחתונים לשנת תשע"ד
המלצות לסביבת שינה בטוחה לתינוק למניעת מוות בעריסה
הצהרת מנהל המסגרת בדבר נוכחות הילד, כולל מכתב הסבר מפורט ושקופית הסבר על אופן המילוי הנכון (לשנת תשע"ה)
הצהרת מנהל המסגרת בדבר נוכחות הילד, כולל מכתב הסבר מפורט ושקופית הסבר על אופן המילוי הנכון (לשנת תשע"ו)
הרשמה לשנת הלימודים תשע"ו למעונות היום והמשפחתונים
חריגה מסל השירותים
חשוב לדעת - הודעה למפעילי מעונות ומשפחתונים בדבר דרגות להורים
למשרד הכלכלה דרוש/ה: מ"מ לחופשת לידה לתפקיד ממונה (צהרונים ארצי)
לתשומת ההורים והארגונים המפעילים, הטיפול בבקשות לקביעת דרגת זכאות במעונות ומשפחתונים לשנת הלימודים תשע"ה: קליטת ערכות וטיפול בעדכונים, יסתיים בתאריך 22/12/2015. מסמכים שיתקבלו לאחר מועד זה – לא יטופלו.
מדיניות המשרד מתן סמל מעון
מצגת לאנשי חינוך- פוליו
משרד הכלכלה מגייס סטודנטים/יות לאגף מעונות יום ליחידת תכנון ותקצוב – תל אביב
משרד התמ"ת מגייס סטודנטים/יות לאגף מעונות יום ליחידת תכנון ותקצוב – תל אביב
משרד התמ"ת מודיע על ויתור חובת צירוף כתב ויתור סודיות כחלק מהתהליך הרישום למעונות משפחתונים וצהרונים
משרד התמ"ת מפרסם את מחירי שכר הלימוד במעונות ובמשפחתונים לשנת תשע"א וטבלאות השתתפות המשרד בתשלום עבור צהרונים ו"שעה נוספת" במעון
משרד התמ"ת מפרסם תשובותיו להערות הציבור לתמיכה בבניה, הרחבה והסבת מבנים שישמשו למטרת מעון יום
משרד התמ"ת עדכן את מבחני התמיכה בסבסוד ילדים במעונות יום לשנת תשע"ב בשני נושאים:חישוב מספר הנפשות במשפחה ובנושא חופשת לידה
ניתן למלא את טפסי ההרשמה של משרד התמ"ת עבור שנת תשע"ג במעונות משפחתונים באמצעות האינטרנט – למילוי הטפסים לחץ כאן
עדכון תעריפי מעונות יום ומשפחתונים החל מיום 1.12.2012
עודכנו מחירים לשנת תשע"ו
פורסם נוהל היערכות והפעלת מעונות יום בשעת חירום
פורסם נוהל המשך סבסוד ילדי מפוני חבל עזה וצפון השומרון – תשע"ד, תשע"ה ותשע"ו
פורסמה חוברת הנחיות לשנת תשע"ה
פורסמו טבלאות שכר לימוד במעונות יום ומשפחתונים לשנת תשע"ה
פורסמו טבלאות שכר לימוד לשנת לימודים תשע"ד
פורסמו טבלאות שכר לימוד לשנת תשע"ב
פורסמו טבלאות שכר לימוד לשנת תשע"ב עבור מחירי מעונות יום ומשפחתונים שיכנסו לתוקף החל מיום 1.11.2011
פורסמו לוחות חופשה לשנת לימודים תשע"ב
פורסמו מבחני התמיכה / קריטריונים לקבלת זכאות לשנת תשע"ד
פורסמו מבחני תמיכה למעונות ומשפחתונים שנת לימודים תשע"ה
פורסמו מבחני תמיכה למעונות/משפחתונים עם שינוי הנוגע לאישור על פתיחת העסק
פורסמו מבחני תמיכה לצהרונים עם שינוי הנוגע לאישור על פתיחת העסק
פורסמו קולות קוראים להקצאה לתכנון ובניה/הרחבה/הסבה של מעונות יום
פיצוי הורים עקב סגירת מעונות יום במבצע "צוק איתן"
פרוסמה חוברת ההנחיות לשנת לימודים תשע"ג
שירות חדש באתר - מידע למפעילי מסגרות
שעות פעילות במסגרות מוכרות בחג החנוכה - תזכורת לארגונים מפעילי מסגרות
תמיכות לגופים אחרים למטרת שיפוצים והצטיידות במעונות יום
תמיכות למוסדות ציבור למטרת שיפוצים והצטיידות במעונות יום
תמיכות לרשויות מקומיות למטרת שכירות מבנים שישמשו כמעונות יום ושיפוצם
תרשים תהליך ועדות קבלה לשנת לימודים תשע"ה
ראשי > Channels > תעסוקת נשים ומעונות יום
משרד התמ"ת מגייס סטודנטים/יות לאגף מעונות יום ליחידת תכנון ותקצוב – תל אביב

‏כ"ז חשון תשע"ב
‏24 נובמבר 2011

משרד התמ"ת מגייס סטודנטים/יות לאגף מעונות יום ליחידת תכנון ותקצוב – תל אביב 

 

תואר תפקיד:

מסייע/ת ביחידת תכנון ותקצוב בהקלדת התחייבויות ותשלומים במערכת מרכב"ה

מתן סיוע  במעקב בקרה  ועיבוד נתוני בקרה .

מתן סיוע בהכנת דוחות ונתונים על פי הנדרש

עבודה במשרד .

המיון הראשוני יעשה  בהתאם לסדרי העדיפות בגוף הדרישות .

 

 

דרישות  :

על המועמד/ת להיות סטודנט/ית לתואר ראשון  או תואר שני בלבד (שאינו בעל תואר ראשון נוסף).

התקבלו רק סטודנטים/יות בשנה א' או ב' ללימודיהם.

* עדיפות לבעלי ניסיון קודם בעבודה על מערכת מרכבה

*עדיפות לסטודנטים הלומדים מדעי המחשב  ,סטטיסטיקה ,כלכלה ו/או מינהל עסקים

*על המועמד/ת להיות אחראי/ת וייצוגי/ת

*נדרש ידע בהפעלת  מחשב ומאגרי מידע  ושליטה גבוהה בתוכנות אופיס וידע מקיף באקסל , בעל יכולת ביטויי  גובהה.

 

יש לציין את הימים הפנויים משעות הבוקר.

 

היקף המשרה:

העבודה לפחות יומיים מלאים  בשבוע והשלמת  בימים נוספים לפי דרישה במכסה של עד 120  שעות  בחודש .

השכר המוצע הינו שכר סטודנט

 

 

קורות חיים ניתן לשלוח למייל Nurit.Tenenboim@moital.gov.il

עד ליום 8.12.11 ולציין עבור משרת סטודנט. 

תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2016 . מדינת ישראל. © Copyright 2016 . State of Israel. All rights reserved.