תמונה גרפית
תמונה גרפית
ראשי תמונה גרפיתמפת האתר תמונה גרפיתהצעות ופניות הציבור תמונה גרפיתסקר גולשים תמונה גרפית
 תמונה גרפית
אודות המשרד - מודיעין> תכניות ומצגות עבודה > ארכיון > תוכנית עבודה לשנת 2008 > אשכול פיתוח הון אנושי ותעסוקה > מעונות יום ומשפחתונים
אשכול פיתוח הון אנושי ותעסוקה
תמונה גרפיתמעונות יום ומשפחתונים
תמונה גרפיתהכשרה מקצעוית
תמונה גרפיתשירות התעסוקה
תמונה גרפיתמה"ט
תמונה גרפיתאורות לתעסוקה
 

גרסת הדפסה


 

יעדי המשרד

פעילות

דרכי פעולה

לו"ז

מדד הצלחה

כמות

הסבר

הגדלת שיעור השתתפות בשוק העבודה

יישום תוכנית שילוב אמהות במעגל העבודה – תוכנית 150 מלש"ח:

 העמקת סבסוד

הכנת תוכנית סיוע נקודתי לפרק זמן מוקצב לאוכלוסיית אמהות הנמצאות בתהליך כניסה לשוק העבודה

15.8.2008

700

מספר הילדים שיקלטו במערכת מעונות היום והמשפחתונים במסגרת תוכנית זו

סיוע מוגדל למשפחה לה 2 ילדים במסגרת אשר מבחן הכנסה מדורגת בדרגה 3 (הנחה נוספת של 100 ₪ לילד לחודש)

11.8.2008

100%

קליטת כל הילדים הזכאים במערכת המסובסדת ותשלום סבסוד בהתאם

הגדלת שיעור השתתפות בשוק העבודה

יישום תוכנית שילוב אמהות במעגל העבודה – תוכנית 150 מלש"ח:

 העמקת סבסוד

סיוע מוגדל למשפחה לה 3 ילדים  ומעלה במסגרת אשר מבחן הכנסה מדורגת בדרגה 3 (הנחה נוספת של 200 ₪ לילד לחודש)

11.8.2008

100%

קליטת כל הילדים הזכאים במערכת המסובסדת ותשלום סבסוד בהתאם

סיבסוד ממשלתי בגין שיפור תקינה עבור ילדים המדורגים בדרגות 1-4 (רווחה +עבודה)

11.8.2008

100%

קליטת כל הילדים הזכאים במערכת המסובסדת ותשלום סבסוד בהתאם

העמקת סבסוד ממוקדת בדרגות 3-4

11.8.2008

100%

קליטת כל הילדים הזכאים במערכת המסובסדת ותשלום סבסוד בהתאם

הגדלת שיעור השתתפות בשוק העבודה

יישום תוכנית שילוב אמהות במעגל העבודה – תוכנית 150 מלש"ח:

 הרחבת מעגל הילדים- הגדלת ההיצע

פתיחת  משפחתונים חדשים  - קיום ועדות היגוי, תאום קורסים, קשר עם הגוף הרלוונטי פיקוח ומעקב

11.8.2008

2,000

פתיחת משפחתונים במגזרים השונים ברחבי הארץ שיקלטו 2,000 ילדים

סבסוד ילדים במשפחתונים החדשים שייפתחו

11.8.2008

100%

קליטת כל הילדים הזכאים במערכת המסובסדת ותשלום סבסוד בהתאם

סבסוד ילדים בצהרונים

31.8.2008

4,000

סבסוד 4,000 ילדים בצהרונים שהוכרו על ידי המשרד

יישום תוכנית שילוב אמהות במעגל העבודה – תוכנית 150 מלש"ח:

טיוב השירות

הארכת פעילות המעון בשעה נוספת עד לשעה 17:00.

8.8.2008

100%

קליטת כל הילדים הזכאים במערכת המסובסדת ותשלום סבסוד בהתאם

  סבסוד ממשלתי יחסי לילדים בדרגות הסבסוד 5-10  בגין שיפור תקינה.

11.8.2008

100%

קליטת כל הילדים הזכאים במערכת המסובסדת ותשלום סבסוד בהתאם

הגדלת שיעור השתתפות בשוק העבודה

יישום תוכנית שילוב אמהות במעגל העבודה – תוכנית 150 מלש"ח:

 שונות

ביצוע מחקר וסקר בגיל הרך באחריות מנהל מחקר תכנון וכלכלה

31.12.2008

 

ביצוע המחקר וקבלת תוצאות עד לתאריך היעד

הסדרת הרישוי והפיקוח במעונות הציבוריים והפרטיים העברת חוק פיקוח למסגרות לגיל הרך  בכנסת. קבלת  תקני כוח אדם מנציבות שירות המדינה, יציאה למכרזים

31.12.08

סיכום תכנית להסדרת הרישוי והפיקוח במעונות

מותנה בהליכים שיתקדמו באוצר, נציבות שירות המדינה וכנסת ישראל

תוכנית 200 מיליון ₪ החלטת ממשלה 1134

 בניית תוכנית לסבסוד ילדים בצהרונים מוכרים באמצעות ואוצ'ר

31.12.2008

סיכום התכנית

מותנה בהליכים שיתקדמו באוצר ונציבות שירות המדינה

סטנדרטים להפעלת מעונות יום

הפעלת תוכנית ניסוי ליישום מלא של הסטנדרטים ב-7 ישובים

1.9.2008

7

מספר הישובים בהם תופעל התוכנית

תנאי שימוש   I  אודות האתר  I  צור קשר  I  הצעות פניות הציבור
תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2014 . מדינת ישראל.
© Copyright 2014 . State of Israel. All rights reserved.