תמונה גרפית
תמונה גרפית
ראשי תמונה גרפיתדבר הממונה תמונה גרפיתצור קשר תמונה גרפית
 תמונה גרפית
זכויות עובדים שכירים> כל מה שחשוב לדעת לפני העבודה > הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה > צווי הרחבה > צווי הרחבה בענף תעשיית המתכת, החשמל והאלקטרוניקה > צו הרחבה בענף תעשיית המתכת, החשמל והאלקטרוניקה 2004
צווי הרחבה בענף תעשיית המתכת, החשמל והאלקטרוניקה
תמונה גרפיתצו הרחבה בענף המתכת החשמל והאלקטרוניקה והתכנה(1973)
תמונה גרפיתצו הרחבה בענף המתכת החשמל והאלקטרוניקה משנת 1983 מעל 20 עובדים
תמונה גרפיתצו הרחבה בענף תעשיית המתכת, החשמל והאלקטרוניקה 2004
 

גרסת הדפסה


 

לפי חוק ההסכמים הקיבוציים, התשי"ז – 1957

 

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז – 1957 (1), 

אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי (7032/2003)

בין התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה בישראל שנחתם ביום י' בתמוז התשס"ג (10.7.2003) (להלן – ההסכם). ההוראות המורחבות שבתוספת לצו זה יחולו על העובדים והמעבידים בישראל בתעשייה ובמלאכה בענף המתכת, החשמל והאלקטרוניקה, עד וכולל 20 עובדים למפעל ולמעט: עובדים שתנאי עבודתם הוסדרו או יוסדרו בהסכמים קיבוציים ומעבידיהם; ולמעט: עובדים ומעבידים בתחום פיתוח תוכנה בענף האלקטרוניקה.

 

                                                                  תוספת

 

         ההוראות המורחבות

 

מס' סעיף

 בהסכם

 

1.         פרק א' : הגדרות

           

הנהלת המפעל   בעל מפעל או בא כוח שהוסמך ע"י ההנהלה.

 

מפעל / מעסיק   כל מפעל, מעסיק בענפי המתכת, החשמל והאלקטרוניקה המעסיק עובדים שכירים לשם ייצור או הרכבה בענפים הבאים :

                                   

מתכת, עיבוד שבבי, חריטה וכרסום, זיווד אלקטרוני, אלקטרוניקה, מעבדות אלקטרוניקה, מעבדות לתיקון אודיו, וידאו וטלוויזיה, טכנאות אלקטרוניקה, מעבדות לתיקון מחשבים וציוד היקפי, מעבדות לתיקון ציוד חשמלי וכלי עבודה, ציוד חשמלי, ביצוע עבודות חשמל למינהן, חשמל, אלומיניום ומוצריו למבנים ותעשייה, צורפות, פלסטיקה, יצור ועיבוד גומי, מוצרי אריזה, רהיטי מתכת, אופטיקה, מנעולנות לסוגיה, זגגות, זכוכית ומוצריה, יציקה, כבישה ומתיחה, אחזקה ומכניקה, חימום, קירור, מיזוג אוויר, ייצור ושירות למעליות, שירותי תעשייה, מכשירנות, מכניקה עדינה, ליפוף מנועים, אוטומציה, רובוטיקה, צביעה תעשייתית, ציפוי מתכות, תעופה ואביזריה, מכונות והנדסת מכונות, תכנון וייצור מערכות אנרגיה סולרית, תכנון, פיתוח וייצור דגמים לתעשייה ולשירותים, עבודות מסגרות למבנים ותעשייה 

 

עובד                      כל המועסק כשכיר על ידי המפעל, שמלאו לו 18 שנים. למעט מנכ"ל, חשב, ומנהל כ"א.

 

 

נוער עובד                נער בגיל 16-18 המועסק בעבודות ייצור, עזר ושירות.

 

 

חניך או שוליה          נער בגיל 15-18 העובד על מנת לרכוש מקצוע על ידי עבודה מעשית ומודרכת עפ"י חוק החניכות.

 

 

משמרת יום :           עבודה בתחום השעות 06:00 – 17:00

 

 

משמרת שניה     עבודה בהיקף של  ½ 7 שעות בתחום השעות 14:00 – 22:00

 

 

משמרת שלישית עבודה בהיקף ½ 6 שעות אשר שעתיים לפחות ממנה הנם בתחום השעות 22:00 עד 06:00 למחרת.

 

 

שבוע עבודה            שבוע עבודה בן 5 ימים.

 

 

חודש                     תקופה של חודש לפי הלוח האזרחי (הגרגוריאני) הנהוג במדינה.

 

 

שנת עבודה             תקופת עבודה של 12 חודשים לפי הלוח האזרחי הנהוג במדינה, כולל החופשה השנתית.

 

 

שכר משולב             השכר בצירוף התוספות הקבועות המשתלמות לעובד, כדלקמן :

                             תוספת יוקר, תוספת וותק, תוספת מחלקתית ו/או מקצועית ו/או מפעלית קבועה, שתצטרפנה לשכר המשולב.

 

 

שכר כולל                שכר משולב וכן שעות נוספות, פרמיות, מענקים, החזרי הוצאות וכו'.

 

 

 

פרק ג' -  תקופת הניסיון

 

א.    כל עובד המתקבל לעבודה נחשב כעובד בניסיון ב- 24 חודשי עבודתו הראשונים.

 

ב.                       פרק ז' (א) (3) (4) לא יחול על עובד בתקופת ניסיון.

 

ג.                        בתקופת הניסיון יחולו על העובד כל תנאי העבודה, אלא אם צויין במפורש אחרת.

 

 

פרק ד' – סדרי עבודה

            

א.       שעות עבודה רגילות      

1.              שבוע עבודה הנו בן 43 שעות שבועיות.

2.              חודש עבודה יהיה בן 186 שעות חודשיות.

3.              יום עבודה בערבי חג יהיה בן 7 שעות ויחושב לפי יום עבודה מלא כמקובל.

                 ערב פסח ויום כיפור – 5 שעות בתשלום יום עבודה מלא כמקובל.

4.              אחת לשנה, בערב חג או יום גשר הסמוך אליו, במידה ויופסק הייצור במפעל, עפ"י החלטת המעסיק, יום הגשר ייחשב ליום חופשה או לחילופין ליום בחירה. הניכוי יהיה לפי שעות העבודה ביום הגשר.

 

ב. שעות עבודה נוספות

 שעות עבודה, שמועסק בהן עובד לפי דרישת המעביד מעבר לשעות העבודה היומיות הרגילות, נחשבות לשעות עבודה נוספות,והן משתלמות בתוספת של 25% מהשכר המשולב עבור השעתיים הראשונות, 50% מהשכר המשולב החל מהשעה הנוספת השלישית, בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א – 1951.

 

ג.       משמרות     (1)במשמרת שנייה יהיו העובדים זכאים לתוספת של 22.5% על שכרם המשולב בעבור הימים שעבדו במשמרת שניה

 (2)במשמרת שלישית יהיו העובדים זכאים לתוספת של 42.5% על שכרם המשולב בעבור הימים שעבדו משמרת שלישית.

 

 

פרק ה'  -  שכר עבודה

 

א.         1. תעריפי שכר מינימליים הם כדלקמן :

 

שכר

דרגה

3,370 ₪  

1.

3,540 ₪ 

2

3,740 ₪

3.

3,940 ₪

4.

4,140 ₪

5.

4,340 ₪

6.

4,540 ₪

7.

4,740 ₪

8.

  4,940 ₪   

9.

5,140 ₪

10.

5,340 ₪

11.

5,540 ₪

12.

 

2.  נערים עובדים וחניכים, יהיו זכאים לשכר בהתאם לחוק עבודת  נוער.

                   

3.                      לאחר תקופת עבודה של שנה אחת יקודם העובד מדרגה 1 לדרגה 2.

 

4.                      המעבר מדרגה לדרגה בשאר הדרגות (12-2), מותנה בפרק זמן מינימלי של שנתיים וכפוף להמלצת ההנהלה.

 

5.                      הטבלה תעודכן במועדי עדכון תוספת היוקר ובשיעור תוספת היוקר.

 

6.                      הטבלה תעודכן גם במועדי עדכון שכר המינימום. עליה בשכר המינימום תגרום לשינוי הדרגות הנמוכות משכר המינימום. כאשר, הדרגה התחילית החדשה תהיה שכר המינימום בתוספת 35 ₪ כשהיא צמודה לתוספת היוקר. הדרגה הראשוניה תבוטל רק אם שכר המינימום החדש בתוספת 35 ₪ כשהיא צמודה לתוספת היוקר יעברו את סכום הדרגה השניה. במקרה זה, תתווסף דרגה חדשה וסכומה 200 ₪ מעבר לדרגה האחרונה הקיימת והמעודכנת. הסכום של 200 ₪ יתעדכן במועד תשלום תוספת היוקר ובשיעור תוספת היוקר.

                 

                        למען הסר ספק, עדכון שכר המינימום לפי סעיף זה, אין משמעותו תוספת שכר אוטומטית לדרגות שמעל שכר המינימום.

                       

*(הערה) על התעריפים כמפורט בסעיף זה יש להוסיף תוספת יוקר החל מ- 1.7.03.

 

 

 

ב.                   עבודות חוץ

 

            עובדים, הנשלחים לעבוד מחוץ למקום עבודתם יוחזרו להם הוצאות הנסיעה ויקבלו תשלום בעבור זמן הנסיעה לפי חישוב של שעות עבודה רגילות. כן יוחזרו להם הוצאות הלינה על פי התקשי"ר או לחילופין ידאג המעסיק על חשבונו לסידורי לינה.

            עובדים אשר במקום עבודתם קיימים סידורי הזנה יקבלו החזר הוצאות אשל על פי התקשי"ר או לחילופין יקבלו מהמעביד ועל חשבונו סידור להזנה במקום בו יועסקו בעבודות חוץ.

         אין באמור לעיל לפגוע בכל הסדר או נוהג שהיה קיים במקום העבודה טרם הוצאת צו זה.

 

ג.       תוספת ותק:  

    

1.    חישוב תוספת הוותק יהיה לפי שיטה אחוזית. תוספת של ½ אחוז מהשכר המשולב עבור כל שנת וותק ממועד תחילת עבודת העובד,עד לתקרת ותק של 30 שנים. התוספת תעודכן מידי שנה במועד קבוע ותשולם מידי חודש בחודשו.

 

2.   תוספת הותק לא תובא בחשבון לעניין חישוב תקרת תוספת יוקר, אולם תהווה שכר לכל דבר ועניין.

 

3.   תוספת הוותק תצוין בסעיף נפרד בתלוש השכר. לחילופין במידה והמעסיק יוכיח את תשלום תוספת הותק, לא יהיה העובד זכאי לתשלום נוסף של תוספת ותק.        

    

ד.    תוספת יוקר:

                          

       תוספת היוקר תשולם לכל העובדים בהתאם להוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים, שבין ההסתדרות לבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים בדבר תשלום תוספת יוקר.

 

 

פרק ו' – תנאים סוציאליים

 

א.    ביטוח מחלה

 

(1) כדי להבטיח תשלום לעובדים בימי מחלה, ולהסיר מהמעביד אחריות בנדון, ישלם המעביד לקרן דמי מחלה תשלום בגין ביטוח מחלה.

(2) מעביד אשר לא יבטח את העובדים כאמור לעיל, יהא מחויב לתת לעובדים את כל הזכויות הקבועות בתקנות קרן דמי המחלה.

(3) אם הביטוח בקרן דמי מחלה אינו מכסה חבות עפ"י החוק, ישא בו המעביד.

 

(4) האמור בסעיף א (1) לא יחול על עובדים שהיו מבוטחים לפני 10.7.03  בביטוח מחלה אחר.

 

ב.              פ נ ס י ה

 

1.    המעסיק יבטח את עובדיו בקרן פנסיה מקיפה. המעסיק ישלם לקרן פנסיה מקיפה 12% מהשכר המבוטח והעובד 5.5% מהשכר המבוטח. שיעור ההפרשה של המעסיק והעובד יתעדכנו בשיעורים ובמועדים על פי דין. השכר המבוטח יהיה השכר המשולב כהגדרתו בהסכם זה ובנוסף שכר עידוד. (פרמיות מדודות עד 30% מהשכר).

      הפרשות המעסיק לביטוח פנסיוני יבואו במקום פיצויי פיטורים על פי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים התשכ"ג 1963, והאישור הכללי שהוצא מכוחו, קרי 72% (שבעים ושניים אחוז) מפיצויי הפיטורים המגיעים בגין התקופה בה בוצעו ההפרשות לקרן הפנסיה.

        

2.    עובד שהיה מבוטח בקרן ואשר סיים את עבודתו בנסיבות שעל פי דין הוא זכאי להשלמת פיצויי פיטורים, יהיה זכאי להשלמת פיצויי פיטורים.

5.    מעסיק אשר במועד חתימת הסכם זה מבטח את עובדיו בקרן פנסיה מקיפה על פי הסכם קיבוצי או הסדר, ימשיך לבטח את העובדים, לרבות עובדים שיתקבלו לעבודה אצל המעסיק, בהתאם לקבוע בהסכם או בהסדר, ובלבד שהעובדים יהיו זכאים לזכויות שלא יפחתו מהוראות הסכם זה.

 

6.  כל עובד במפעל אשר היה מבוטח בקרן פנסיה מקיפה ו/או ביטוח  מחלה, במועד חתימת הסכם זה, ו/או במועד תחילת עבודתו במפעל לאחר חתימת הסכם זה, ימשיך להיות מבוטח ברציפות באותה קרן פנסיה ובאותם תנאים.

      

 

7.    עובד אשר היה מבוטח בקרן פנסיה מקיפה אחרת טרם הצטרפותו לעבודה במפעל, יהיה רשאי להמשיך על פי בקשתו להיות חבר באותה קרן פנסיה מקיפה. לא הגיש העובד בקשה כאמור, יבוטח בקרן פנסיה מקיפה אשר תקבע על פי הוראות פרק זה.

 

8.   (א)  המעביד יהיה רשאי, על פי בחירת העובד שנתנה בכתב, לבטח  את העובד בהסדר ביטוח חלופי לרבות ביטוח מנהלים בהתאם למפורט בנספח א' כלהלן :

 

 

נספח א'

                     הסדר ביטוח חלופי  

הסדר ביטוח חלופי עפ"י הוראות סעיף 8 לפרק ו' יכלול את המרכיבים הבאים:

1.שיעור ההפרשה לא יפחת מ – 19.83% מהשכר המבוטח כהגדרתו בסעיף ב' 1 לפרק ו' לעיל, מתוכם תשלום העובד לא יעלה על 5.5%.

2.ההסדר מראש יבטיח אופציה לתשלום פנסיה חודשית לכל החיים למקרה זקנה ונכות.

4.  כמו כן, ההסדר יבטיח תשלום חד פעמי במקרה מוות.

 

 

(ב)            בחירת העובד תכנס לתוקף (מיום הבחירה) אם לא הודיע העובד   על ביטול  הודעתו תוך 21 יום מיום הבחירה.

           

(ג)            כל עוד לא בחר העובד בביטוח חלופי כאמור בסעיף זה, יבוטח בקרן פנסיה מקיפה כאמור לעיל.

 

10.       תשלומי המעביד לביטוח מנהלים בגין פיצויי פיטורים יבואו במקום חובת תשלום פיצויי פיטורים עפ"י הוראות סעיף 14 לחוק  פיצויי פיטורים.

 

 

 

ג.              דמי חגים

 

1.   כל עובד יומי שעבד לפחות 3 חודשים רצופים, ועבד בימי העבודה החלים סמוך ליום החג ולאחריו זכאי לחופשת חג ביום החג בתשלום מלא, לפי פירוט ימי החג כדלקמן :

         

2 ימי ראש השנה

1  יום הכיפורים

2 ימי סוכות

2 ימי פסח

1 יום העצמאות

1 יום השבועות

1 יום בחירה

                       

          ימי הבחירה יהיו בימים הבאים :

          תענית אסתר, יום ירושלים, תשעה באב, או ערב חג, או יום לאחר החג שהוא יום גשר.

          היציאה ליום בחירה היא בתיאום עם המעסיק.

 

 

 

2.        התשלום בגין ימי  החג מהווה שכר עבודה.  

 

3.        עובד יומי לא יהיה זכאי לתשלום עבור ימי חג החלים ביום הפנוי.

 

4.        עובד יומי לא יהיה זכאי לתשלום עבור ימי חג החלים בשבת.

 

5.        עובד חודשי לא יהיה זכאי לתשלום נוסף עבור ימי חג.

 
ד.       חופשה שנתית

 

1.                  עובד יצא לחופשה השנתית בתשלום מלא בהתאם לוותק שלו במפעל  כדלקמן :

             

          

מס' ימי חופשה בשנה ל – 5 ימי עבודה בשבוע

מס' ימי חופשה בשנה ל – 6   ימי עבודה בשבוע

שנת ותק

10 ימי עבודה

12 ימי עבודה

1

10 ימי עבודה

12 ימי עבודה

2

11 ימי עבודה

13 ימי עבודה

3

11 ימי עבודה

13 ימי עבודה

4

12 ימי עבודה

14 ימי עבודה

5

17 ימי עבודה

19 ימי עבודה

6

17 ימי עבודה

19 ימי עבודה

7

17 ימי עבודה

19 ימי עבודה

8

23 ימי עבודה

26 ימי עבודה

   9 +

                         

2.       המעביד יקבע את מועד חופשתו של העובד בהתאם לצורכי העבודה ובהתייעצות עם העובד.

 

3.       עובדים, המקבלים פרמיות בנוסף לשכרם הקבוע, יכלול שכרם לצורך חישוב דמי החופשה את הפרמיה הממוצעת ליום עבודה רגיל,  שקבלו ב- 90 הימים לפני צאתם לחופשה, ובלבד שהפרמיה הנ"ל לא תעלה על 30% מהשכר הקבוע.

 

4.       במקצועות שבהם החוק מזכה את העובד בחופשה מוגדלת, יקבל העובד חופשתו בהתאם לחוק או בהתאם לאמור לעיל לפי התקופה המוגדלת יותר.

 

5.       עובדים בעלי זכות חופשה המפוטרים לפני שקבלו את החופשה המגיעה להם, יקבלו מהמעביד את פדיון חופשה הצבורה בעת הפיטורים.

 

6.       מכסת החופשה דלעיל הוא לשנת עבודה ובאופן יחסי לחלקי שנה.

 

7.       העובדים ינצלו את החופשה למנוחה והבראה ולא יעסקו בעבודה אחרת בשכר בתקופת החופשה.

 

 

ה.         תשלום דמי הבראה

 

1.              המעביד ישלם לעובד דמי הבראה לפי ערך יום הבראה כפי שנקבע   עפ"י ההסכמים הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התאום של

                  הארגונים  הכלכליים לבין ההסתדרות וכפי שיעודכנו מעת לעת.

                       

                       להלן טבלת זכאות העובד לימי הבראה לפי הותק בעבודה :

 

זכאות לימי הבראה

מספר שנות עבודתו של העובד במפעל

5

לאחר שנה ראשונה

6

בשנה השניה והשלישית

7

משנה רביעית עד השנה השמינית

8

שנה תשיעית ועשירית

9

בשנה האחת עשרה

10

מהשנה השתיים עשרה ואילך

 

ו.          חופשה מיוחדת (לידה, שמחה ואבל)

 

1.              היעדרות מהעבודה עקב הריון ולידה

                       היעדרות עובדים מהעבודה עקב הריון, יציאה לחופשת לידה, וזכויות לאחר לידה, יהיו עפ"י חוק עבודת נשים.

 

2.              חופשות מיוחדות לעובדים

                       עובד קבוע (לאחר תקופת הניסיון כאמור בפרק ג') יקבל חופשות   מיוחדות כדלקמן:

 

                        יום החתונה של העובד/ת בתוספת 2 ימי עבודה סמוכים.

                       נשואי בן/בת של העובד/ת   1 יום

                        יום לידת בן/בת של העובד  1 יום

 

 

3.               ימי אבל

                       עובד שעבד במקום העבודה לפחות 3 חודשים והמקיים חובת אבלות (במות הורים, ילדים, בן זוג, אחים ואחיות) מטעמי דת או נוהג ("שבעה") ואינו עובד באותם ימים, יהיה זכאי לתשלום שכרו בעבור  ימי העבודה שנעדר בהם ולא יותר משבעה ימים (קלנדריים).

                       

4.              (א)  קרוב משפחה של חלל מערכות ישראל יהיה רשאי להיעדר  מעבודתו  ביום הזיכרון לעניין זה יראו עובד שנעדר מעבודתו כאילו עבד.

 

לעניין סעיף זה, "קרוב משפחה" – הורים, הורי הורים, בן/בת זוג, ילדים, אחים ואחיות.

 

ז.          דמי נסיעה

 

  עובדים הנוסעים מביתם למקום העבודה ובחזרה, יהיו זכאים להחזר הוצאות הנסיעה בפועל ולא יותר מהתקרה הקבועה בהסכמים שבין לשכת   התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות, למעט עובדים המגיעים ומוחזרים            בהסעת המפעל או עובדים הנהנים מהשתתפות אחזקת רכב.

 

ח.         בגדי עבודה ובגדי מגן 

 

             1.            המעביד יספק לעובדים 2 זוגות בגדי עבודה וזוג נעלי עבודה לאחר תקופת עבודה של 6 חודשים ולפחות פעם בשנה. בנוסף לאמור לעיל יינתן זוג נעלי עבודה נוסף בהתאם לצורך.

                                                                             

2.                 בגדי מגן יינתנו לעובדים בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה.  (ציוד מגן אישי התשנ"ז 1977)

 

פרק ח' – שונות

 

א.      בטיחות וגיהות בעבודה

 

2.כחלק מהדרכים לישום תקנות הבטיחות על המעסיק לנהל פנקס הדרכה ולחלק לעובדים בשפה המובנת להם תמצית של הוראות  בטיחות במקום העבודה. על המעסיק מוטלת האחריות  לבטיחות ומניעת תאונות במקום העבודה בהתאם לתקנות.

 

ג. פינת אוכל

 

המעביד יהיה אחראי להקצות לעובדים מקום נקי ומסודר לארוחות.

 

 

 

אהוד אולמרט

 

שר התעשייה המסחר  והתעסוקה

 

התשס"ד                                                

2004)                                    

_________________

1.  ס"ח התשי"ז, עמ' 57

תנאי שימוש   I  אודות האתר  I  צור קשר  I  הצעות פניות הציבור
תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2015 . מדינת ישראל.
© Copyright 2015 . State of Israel. All rights reserved.