תמונה גרפית
תמונה גרפית
ראשי תמונה גרפיתהצעות ופניות הציבור תמונה גרפיתמפת האתר תמונה גרפית
 תמונה גרפית
משרד הכלכלה> תכניות משרד הכלכלה לאוכלוסיות ייחודיות
בעלי מוגבלויות
תמונה גרפית"המעגל הפתוח" פורום העסקים הישראלי
תמונה גרפיתאנשים עם מוגבלויות
תמונה גרפיתהשתתפות המדינה במימון התאמות לעובד עם מוגבלות
תמונה גרפיתהתכנית לשילוב עובדים עם מוגבלות במגזר הממשלתי
תמונה גרפיתקידום עובדים עם מוגבלות במקום העבודה
תמונה גרפיתשכר מינימום מותאם לעובד עם מוגבלות
 

גרסת הדפסה


אנשים עם מוגבלויות

"אנשים עם מוגבלויות" בהגדרתם בחוק הם אנשים אשר נקבעו להם, ע"י גורם מוסמך, 20% נכות או יותר; אנשים אשר סובלים מירידה בשמיעה של 50 דציבלים או יותר; או מי שהמטה לשילוב אנשים עם מוגבלות במשרד התמ"ת, לאחר שבדק אישורים רפואיים רלוונטיים, קבע כי מדובר באדם עם מוגבלות, לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998

המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה שבמשרד התמ"ת שם לנגד עיניו את נושא שילוב וקידום אנשים בעלי מוגבלות. המשרד מקווה שהזדמנויות התעסוקה החדשות שייווצרו יגדילו את שיעורי התעסוקה  של המתמודדים עם מוגבלויות  ויפחיתו את שיעורי האבטלה הגבוהים בקרב אוכלוסייה זו. כתוצאה מכך, גם ממדי העוני הגבוהים בקרב פלח אוכלוסייה זה צפויים להצטמצם.

 

תכניות משרד התמ"ת לאנשים עם מוגבלויות 

תנאי שימוש   I  אודות האתר  I  צור קשר  I  הצעות פניות הציבור
תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2016 . מדינת ישראל.
© Copyright 2016 . State of Israel. All rights reserved.