תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבורתמונה גרפיתמכרזים והכרהתמונה גרפיתפרסומיםתמונה גרפיתכרטיס ביקור
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
כרטיס ביקור - היחידה לרישוי חשמלאים
הודעות והנחיות המנהל למתן רישיונות חשמל
חוק החשמל - כולל חקיקת משנה
טופס בקשה להוצאת רישיון לעסוק בביצוע עבודות חשמל
תשלום אגרת הרישוי
שאילתא לחשמלאים מורשים
רשימת חשמלאים בודקים
תמונה גרפית

היחידה לרישוי חשמלאים אחראית על הוצאת רשיונות  חשמל לציבור החשמלאים על-פי חוק החשמל -1954 וכן לישומן של תקנות החשמל  (רשיונות)  שתוקנו מכח חוק זה.

תמונה גרפית
תמונה גרפית  חופשת חג הפסח ביחידה לרישוי חשמלאים ורשמת מורשי נגישות השירות
תמונה גרפית  הודעה לבעלי רישיון לעבודות חשמל שרישיונם פג ב-31/3/2014
תמונה גרפית  הופסק שירות קבלת קהל חשמלאים בתל אביב
תמונה גרפית  קבלת קהל ומענה אנושי-הודעה חשובה!
תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2014 . מדינת ישראל. © Copyright 2014 . State of Israel. All rights reserved.