תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבורתמונה גרפיתמכרזים והכרהתמונה גרפיתפרסומיםתמונה גרפיתכרטיס ביקור
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
כרטיס ביקור - היחידה לרישוי חשמלאים
הודעות והנחיות המנהל למתן רישיונות חשמל
חוק החשמל - כולל חקיקת משנה
טופס בקשה להוצאת רישיון לעסוק בביצוע עבודות חשמל
תשלום אגרת הרישוי
שאילתא לחשמלאים מורשים
רשימת חשמלאים בודקים
תמונה גרפית
This page has moved to http://www.economy.gov.il/Employment/ProfessionalLicensure/Electricians/Pages/ElectriciansRegistration.aspx

היחידה לרישוי חשמלאים אחראית על הוצאת רשיונות  חשמל לציבור החשמלאים על-פי חוק החשמל -1954 וכן לישומן של תקנות החשמל  (רשיונות)  שתוקנו מכח חוק זה.

תמונה גרפית
תמונה גרפית  אישור חידושי רישיונות חשמל לשנת 2015 ע"י שר הכלכלה מר נפתלי בנט
תמונה גרפית  רישיון חשמל על גבי כרטיס פלסטיק
תמונה גרפית  הודעה לבעלי רישיון לעבודות חשמל שרישיונם פג ב-31/3/2015
תמונה גרפית  קבלת קהל ומענה אנושי-הודעה חשובה!
תמונה גרפית  הודעה חשובה לחשמלאים שתוקף רישיונם עד 31 במארס 2014 וששילמו את חידושו באמצעות שרת התשלומים.
תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2016 . מדינת ישראל. © Copyright 2016 . State of Israel. All rights reserved.