תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבור
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תפקידו וסמכויותיו של הרשם
פיקוח
פרוקים
יישוב סכסוכים
רישום אגודות ושינוי תקנונים
שיעבודים ושרת תשלומים
קנסות מינהליים
טפסים (טופסנט)
קישורים חשובים
חקיקה רלוונטית לאגודות שיתופיות
תמונה גרפית
This page has moved to http://economy.gov.il/Trade/Cooperatives/Pages/default.aspx

רשם האגודות השיתופיות מתמנה על ידי שר התעשייה, המסחר והתעסוקה. מינויו של רשם האגודות השיתופיות מתבצע בצו כללי ומיוחד המעניק לו סמכויות ותפקידים רבים, בהתאם לפקודת האגודות השיתופיות, כמו גם התקנות והצווים שמכוחה.

תפקידיו וסמכויותיו של רשם האגודות השיתופיות רחבים למדי וזאת בשל אופייה המיוחד של התנועה הקואופרטיבית, שהיא תנועה כלכלית - חברתית, בעלת מעמד במשק הלאומי, ובכלל זה בהתיישבות, בקליטת העלייה ובביצור גבולות המדינה וביטחונה.

 

תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2015 . מדינת ישראל. © Copyright 2015 . State of Israel. All rights reserved.