תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבורתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתצור קשר
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תקנות תוכנית לניהול בטיחות
רישוי עסקים
נהלים והוראות מפקח עבודה ראשי
חוקים, תקנות ותקנים בבטיחות ובריאות
דוחות ונתונים סטטיסטיים
פעולה מונעת ומחקרים
בריאות וגיהות תעסוקתית
תמונה גרפית
מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית מופקד על קביעת מדיניות בנושא בטיחות בעבודה, בריאות העובדים וגיהות תעסוקתית ועל פיקוח ואכיפת הוראות החוקים והתקנות השונים בתחומים אלו במקומות העבודה.
Get Adobe Flash player
תמונה גרפית
תמונה גרפית  07-04-14: פורסמו פרוטוקולים לדיווח על ביצוע סקר מקדים וביצוע ניטורים סביבתיים-תעסוקתיים
תמונה גרפית  26-03-14: עודכנה רשימת מקצועות שווי ערך למועמדים לקורס ממונים על בטיחות בעבודה
תמונה גרפית  26-03-14: פורסמה טיוטת נוהל מתן אישור לשינוי תדירות קריאת תגי דוזימטריה להערות הציבור עד ה-15.04
תמונה גרפית  26-03-14: פורסמה טיוטת נוהל בדיקות סביבתיות תעסוקתיות במכונים לצילומי פה פנורמיים וצילומי CT פה להערות הציבור עד ה-15.04
תמונה גרפית  פרויקט מפעלים קטנים בישראל- סקירת ארגון IALI
תמונה גרפית  הבהרה בנוגע לגוף הכשרה מוכר לצורך קורס בודק מעבדה מוסמך
תמונה גרפית  נוהל מפע"ר- בטיחות במכליות כביש להובלת חומרים בתפזורת
תמונה גרפית  נוהל מפע"ר- עבודות בהן אין חובה למינוי מנהל עבודה בעבודות בניה
תמונה גרפית  מושג ה'סיכון הקביל'- הבהרות מקצועיות
תמונה גרפית  נוהל מפע"ר בנוגע לשימוש בחוליות תורן מסוג K המותקנות בעגורני צריח מסוג פוטין (MD)
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2014 . מדינת ישראל. © Copyright 2014 . State of Israel. All rights reserved.