תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבורתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתצור קשר
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תקנות תוכנית לניהול בטיחות
רישוי עסקים
נהלים והוראות מפקח עבודה ראשי
חוקים, תקנות ותקנים בבטיחות ובריאות
דוחות ונתונים סטטיסטיים
פעולה מונעת ומחקרים
בריאות וגיהות תעסוקתית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית מופקד על קביעת מדיניות בנושא בטיחות בעבודה, בריאות העובדים וגיהות תעסוקתית ועל פיקוח ואכיפת הוראות החוקים והתקנות השונים בתחומים אלו במקומות העבודה.
Get Adobe Flash player
תמונה גרפית
תמונה גרפית  24-03-15: לקראת חג הפסח – מינהל הבטיחות מבצע פיקוח על הבטיחות במאפיות לייצור מצות
תמונה גרפית  10-03-15: השקת Code of Practice בענף המדגה
תמונה גרפית  17-02-15: נציגי מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד הכלכלה, התריעו בפני האיחוד האירופאי על הסכנות בחשיפה לסיליקה חופשית בעבודות לעיבוד שיש מלאכותי
תמונה גרפית  08-02-15: הודעה למוסדות הכשרה - השתלמות בגז טבעי לממוני בטיחות
תמונה גרפית  08-02-15: הודעה בדבר השתלמות חובה בגז טבעי לממוני בטיחות
תמונה גרפית  05-02-15: הודעה למוסדות הכשרה בתחום הבטיחות והבריאות התעסוקתית בדבר היערכות לדרישות תנאי נגישות
תמונה גרפית  18-01-15: מומחים מספרד הכשירו מומחים ישראלים כיצד להימנע ממחלת הסליקוזיס
תמונה גרפית  13-01-15: בודק מעליות דר' שלום חינגה הושעה מפעילות ל-3 חודשים
תמונה גרפית  06-01-15: דגשי מינהל הבטיחות לעבודה בטוחה במהלך מזג האוויר הקשה הצפוי
תמונה גרפית  04-01-15: פורסם נוהל פסילת תוצאות בדיקות סביבתיות תעסוקתיות
תמונה גרפית  04-01-15: מינהל הבטיחות מחדש את טופס הודעה על פעולת בנייה
תמונה גרפית  30-12-14: פורסמו נהלי תפעול והתנהגות (Codes of Practice) - בטיחות בעבודה בענף המידגה
תמונה גרפית  28-12-14: מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית משיק ערוץ יוטיוב רשמי
תמונה גרפית  26-12-14: סדנא לתכנון עבודה בטוחה בעיבוד שיש וצמצום החשיפה לסיליקוזיס – רישום עד ל-05.01.15
תמונה גרפית  02-11-14: השעיה לחודשיים של בודק מוסמך למעליות, מר גיל סימן-טוב
תמונה גרפית  14-09-14: חברת בני בסיט ח'לאילה ומנהלה הורשעו בעבירות בטיחות בעבודה
תמונה גרפית  01-09-14: נוספו סרטונים חדשים בנושא תקנות תכנית לניהול הבטיחות
תמונה גרפית  31-08-14: לקראת פתיחת עונת המשחקים חלק ממגרשי הספורט ללא אישור הפעלה לשנת 2014-2015
תמונה גרפית  13-08-14: אזהרה לציבור מפני נזקי קרינת שמש
תמונה גרפית  05-08-14: ועדת אדם – חלוקת כספי תמיכות במוסדות ציבור הפועלים לקידום קודים מרצון (Voluntary Code)
תמונה גרפית  29-07-14: פורסמה טיוטת תקן "שירותי רפואה תעסוקתית - דרישות למערכת ניהול איכות" להערות הציבור עד ל-29.08.14
תמונה גרפית  27-07-14: עודכנה רשימת מקצועות שווי ערך למועמדים לקורסי ממונים על הבטיחות
תמונה גרפית  22-07-14: פורסם נוהל הסמכת בודקים מוסמכים פנים מפעליים
תמונה גרפית  08-07-14: אזהרה לציבור העובדים והמעסיקים בשיש מלאכותי,
תמונה גרפית  01-07-14: פורסם נוהל מתן אישור לשינוי תדירות קריאת תגי דוזימטריה
תמונה גרפית  23-06-14: קמפיין פרסומי לקראת כניסתן לתוקף של תקנות תוכנית לניהול הבטיחות
תמונה גרפית  17-06-14:משרד הכלכלה נגד ס. יהושע בניה ויזמות בע"מ ואח' ישלמו 80,000 ₪ בעקבות הרשעה בעבירות בטיחות בעבודה
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2015 . מדינת ישראל. © Copyright 2015 . State of Israel. All rights reserved.