תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבורתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתצור קשר
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תקנות תוכנית לניהול בטיחות
רישוי עסקים
נהלים והוראות מפקח עבודה ראשי
חוקים, תקנות ותקנים בבטיחות ובריאות
דוחות ונתונים סטטיסטיים
פעולה מונעת ומחקרים
בריאות וגיהות תעסוקתית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית מופקד על קביעת מדיניות בנושא בטיחות בעבודה, בריאות העובדים וגיהות תעסוקתית ועל פיקוח ואכיפת הוראות החוקים והתקנות השונים בתחומים אלו במקומות העבודה.
Get Adobe Flash player
תמונה גרפית
תמונה גרפית  26-11-15: דרישה לשדרוג מערכת בלימה במעליות מבוקרות
תמונה גרפית  09-11-15: פעילות מוגברת להכשרת מנהלי עבודה בבנייה בעבודה נכונה בגובה
תמונה גרפית  28-10-15: פורסם נוהל מעודכן לקיום קורסים בבטיחות על ידי מוסדות הכשרה
תמונה גרפית  09-09-15: דו"ח תאונות עבודה בישראל 2014-2010
תמונה גרפית  19-07-15: פורסמו הנחיות להתקנת מסכים/צגי מחשב בתוך תא מעלית
תמונה גרפית  07-06-15: תזכורת למוסדות ההכשרה בתחום הבטיחות והבריאות התעסוקתית בדבר הגשת תוכנית הנגשה
תמונה גרפית  28-04-15: מגמות בתאונות העבודה לשנים 2010-2014
תמונה גרפית  24-03-15: לקראת חג הפסח – מינהל הבטיחות מבצע פיקוח על הבטיחות במאפיות לייצור מצות
תמונה גרפית  10-03-15: השקת Code of Practice בענף המדגה
תמונה גרפית  17-02-15: נציגי מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד הכלכלה, התריעו בפני האיחוד האירופאי על הסכנות בחשיפה לסיליקה חופשית בעבודות לעיבוד שיש מלאכותי
תמונה גרפית  08-02-15: הודעה למוסדות הכשרה - השתלמות בגז טבעי לממוני בטיחות
תמונה גרפית  08-02-15: הודעה בדבר השתלמות חובה בגז טבעי לממוני בטיחות
תמונה גרפית  05-02-15: הודעה למוסדות הכשרה בתחום הבטיחות והבריאות התעסוקתית בדבר היערכות לדרישות תנאי נגישות
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2015 . מדינת ישראל. © Copyright 2015 . State of Israel. All rights reserved.