תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבורתמונה גרפיתמכרזים והכרהתמונה גרפיתפרסומיםתמונה גרפיתכרטיס ביקור
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
 ראשי
קריטריונים לקבלת רישיון חשמל
הוכחת ניסיון / ותק בביצוע עבודות חשמל
קבלת רישיון מסוג מסויג-למעליות
טבלת המרת מקצועות בחינה של משרד החינוך לצורך קביעת זכאות לרישוי בחשמל- במסלול מערכות הספק פיקוד ובקרה במתכונת חדשה וישנה
רישיון חשמלאי שירות- ביקורת למעליות
אמות המידה של ועדה / שיחה מקצועית לקבלת רישיון חשמל
שאלות ותשובות
תיקון חוק החשמל (תיקון מס' 4) התשע"א-2011
ראשי > Channels > הכשרה מקצועית והון אנושי > רישוי והסמכת חשמלאים > הודעות והנחיות המנהל למתן רישיונות חשמל
רישיון חשמלאי שירות- ביקורת למעליות

על מנת לקבל רישיון מסוג זה יש להגיש בקשה באמצעות הטופס המקוון שבאתר האינטרנט.

לבקשה יש לצרף תעודה מאושרת ע"י משרד התמ"ת המעידה על לימודים רלוונטיים בחשמל.

אין צורך בהוכחת ניסיון או בצירוף אישורי ניסיון בחשמל/אחר. לכן, יש לציין בטופס המקוון ש"אין לי ניסיון מקצועי בביצוע עבודות חשמל", שהרי הוכחת ניסיון היא בהתאם לרישיון המבוקש. 

 

תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2016 . מדינת ישראל. © Copyright 2016 . State of Israel. All rights reserved.