תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבורתמונה גרפיתמכרזים והכרהתמונה גרפיתפרסומיםתמונה גרפיתכרטיס ביקור
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
 ראשי
מידע לנבחני נוער
חוקת הזכאות לתעודות במסלולי נוער
נוסחאונים
השלמות לחוקת הזכאות למסלולי הכרה-בחינות נוער תשס"ח
הנחיות בנושא בחינות הבגרות ולקויי למידה - אתר לקויי למידה מא"ה
לוח בחינות גמר לנוער מועד קיץ תשע"ג 2013
לוח בחינות גמר לנוער מועד קיץ תשע"ד 2014
לוח בחינות גמר תשע''ה
מידע והנחיות לנבחנים מועד קיץ תשע"ב 2012
מידע והנחיות לנבחנים מועד קיץ תשע"ג 2013
מידע והנחיות לנבחנים מועד קיץ תשע"ד 2014
מיקודים לבחינות נוער תשע"ג
מיקודים לבחינות נוער תשע"ד
מיקודים לבחינות נוער תשע"ה
נהלים, הנחיות והליכי רישום נבחנים לבחינות הגמר לנוער - מועד קיץ תשע"ד
נהלים, הנחיות והליכי רישום נבחנים לבחינות הגמר תשע"ג
נהלים, הנחיות והליכי רישום נבחנים לבחינות הגמר תשע"ה
נספח הנחיות ללוח מועד בחינות תשע''ה
ראשי > Channels > הכשרה מקצועית והון אנושי > בחינות, תעודות, רישוי והסמכות > מידע לנבחני נוער > מיקודים לבחינות נוער תשע"ג
מיקודים לבחינות נוער תשע"ג

תמונה גרפיתמיקוד לשאלון 11086/22007 קריאת סרטוט למגמות המתכת תשעג
תמונה גרפיתמיקוד לשאלון 11083 מסגרות מבנים )התמחויות(, תשע"ג
תמונה גרפיתמיקוד לשאלון 11191 מערכות תיכון וייצור באמצעות מחשב, תשע"ג
תמונה גרפיתמיקוד לשאלון 11201 מערכות מיכון תעשייתיות, מבחן תורת המקצוע, תשע"ג
תמונה גרפיתמיקוד לשאלון 11202 מערכות מיכון תעשייתיות פרקי מכונות וחוזק חומרים
תמונה גרפיתמיקוד לשאלון 13013 , טבחות רמה א', תשע"ג
תמונה גרפיתמיקוד לשאלון 22002 מתמטיקה, תשע"ג
תמונה גרפיתמיקוד לשאלון 22003 אזרחות, תשע"ג
תמונה גרפיתמיקוד לשאלון 22024 , הבעה, הבנה ולשון עברית, תשע"ג
תמונה גרפיתמיקוד לשאלון 22025 בחינה בעברית לדוברי ערבית, תשע"ג
תמונה גרפיתמיקוד לשאלון 3021 מולטימדיה, מערכת 3008 , תשע"ג
תמונה גרפיתמיקוד לשאלון 6033 עיצוב שיער, רמה א' תורת המקצוע, תשע"ג
תמונה גרפיתמיקוד לשאלון 6035 עיצוב שיער, רמה ב', תשע"ג
תמונה גרפיתמיקוד לשאלון 80321 הנהלת חשבונות מתקדם עיוני, תשע"ג
תמונה גרפיתמיקוד לשאלון 80340 הנהלת חשבונות בסיסי עיוני, תשע"ג
תמונה גרפיתמיקוד לשאלון 80341 הנהלת חשבונות בסיסי מעשי, תשע"ג
תמונה גרפיתמיקוד לשאלון 80461 ניהול מחסן ממוחשב, חלק א+ב, מערכת 3001 , תשע"ג
תמונה גרפיתמיקוד לשאלון 8145 הנהלת חשבונות רמה א', תשע"ג
תמונה גרפיתמיקוד לשאלון 8314 הנהלת חשבונות רמה ב', תשע"ג
תמונה גרפיתמיקוד לשאלון 8904 ניהול מערכות משרד עיוני, תשע"ג
תמונה גרפיתמיקוד לשאלון 8904/63 ניהול מערכות משרד עיוני, תשע"ג
תמונה גרפיתמיקוד לשאלון 8925 מיומנויות מחשב מעשי, תשע"ג )תכנית לימודים חדשה( – –
תמונה גרפיתמיקוד לשאלון 89501 ניהול מחסן ממוחשב, חלק א', מערכת 3006 , תשע"ג
תמונה גרפיתמיקוד לשאלון 89502 ניהול מחסן ממוחשב, חלק ב', מערכת 3005 , תשע"ג
תמונה גרפיתמיקוד לשאלון 90716 צילום, וידיאו ועריכה, תשע"ג
תמונה גרפיתמיקוד לשאלון טבחות רמה ב', מס' 13271 , מערכת 7002 , תשע"ג
תמונה גרפיתמיקוד לשאלון מס' 2010 באזרחות לדוברי ערבית, קיץ תשע"ג
תמונה גרפיתמיקוד לשאלון מס' 22005 בשפה הערבית, קיץ תשע"ג
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2015 . מדינת ישראל. © Copyright 2015 . State of Israel. All rights reserved.