תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתדבר הממונהתמונה גרפיתצור קשר
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
 ראשי
כל מה שחשוב לדעת בתקופת העבודה
שכר מינימום
הוצאות נסיעה
שעות נוספות ועבודה במנוחה השבועית
הפסקות
חופשה שנתית
ימי אבל
דמי חגים
דמי הבראה
דמי מחלה
איסור שכר כולל
הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות
פנקס שעות עבודה
הודעה מוקדמת לעובד בשכר
הטרדה מינית במקום העבודה
ראשי > Channels > כל מה שחשוב לדעת בתקופת העבודה
הודעה מוקדמת לעובד בשכר

 

הודעה מוקדמת לעובד המשתכר על בסיס יומי או שעתי

שנת העבודה

מספר חודשי עבודה

ימי הודעה מוקדמת

ראשונה

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

שנייה

13

14

14

14

15

15

16

15

17

16

18

16

19

17

20

17

21

18

22

18

23

19

24

19

שלישית

25

21

26

21

27

22

28

22

29

23

30

23

31

24

32

24

33

25

34

25

35

26

36

26

עם תום שנת העבודה השלישית

יותר מ-36

חודש ימים

תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2015 . מדינת ישראל. © Copyright 2015 . State of Israel. All rights reserved.