תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבורתמונה גרפיתמפת האתר
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
 ראשי
פיקוח על המחירים - מידע כללי
חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996
מצרכים ושירותים בפיקוח - הודעה בדבר המצרכים והשירותים שעליהם חלים פרקים ה', ו' ו-ז'
רשימת מחירים מירביים של מוצרי צריכה הנמצאים בפיקוח מחירים של משרד הכלכלה ושל משרד החקלאות
אמות מידה לבחינת הצורך בשינוי מחירים (לעבודת ועדת המחירים)
דו"ח לבדיקת רווחיות חברות הנמצאות בפיקוח מחירים
- לצורך תיקון מחיר בסיסי (דו"ח סוארי)
"שאלומט-סוארי" דווח ממוחשב לבדיקת רווחיות של חברות מפוקחות (לצורך תיקון מחיר בסיסי)
דוד שטינמץ מונה למפקח על המחירים החל מ-1.1.2012
הודעה על הסמכת מפקחים על המחירים
הנחיות המפקח לאכיפה בנושא מוצרי חלב שהם "מצרך דומה"
ליצירת קשר - יחידת תקציבים תמחיר ופיקוח על המחירים
פיקוח על מחירי הלחם – בחינת שינויים
ראשי > Channels > צרכנות > פיקוח על מחירי מצרכים ושרותים
ליצירת קשר - יחידת תקציבים תמחיר ופיקוח על המחירים

לבירורים , ותלונות ניתן לפנות לפי אזור המגורים להלן:

שם

תפקיד/תאור תפקיד

טלפון ופקס

כתובת

דואר אלקטרוני

סימן-טוב בנימין

הממונה על מחוז באר שבע והדרום

הבטחת סחר הוגן והגנה על הצרכן, טיפול בתעשייה, אזורי פיתוח, מל"ח, ולת"ם.

08-6264761

08-6264762

פקס:

08-6239970

רח' התקווה 4
באר שבע

Siman-Tov.Benjamin@moital.gov.il

ברוריה
קיים

מרכזת בכירה לסחר פנים במחוז הדרום

08-6264750רח' התקווה 4
באר שבע

Bruria.Kayam@moital.gov.il

אמיר אופיר

הממונה על מחוז חיפה והצפון

04-8630999
פקס:
04-8631000

שדרות פל-ים 15, בנין א' קריית הממשלה, חיפה

Amir.Ofir@moital.gov.il

 

דוד שמחוני

סגן מנהל מחוז חיפה והצפון- סחר פנים

הבטחת סחר הוגן והגנה על הצרכן, טיפול התעשייה, אזורי פיתוח, מל"ח, ולת"ם

04-8630999

04-8631000

פקס:

04-8671668

שדרות פל-ים 15, בנין א' קריית הממשלה, חיפה

David.Simhony@moital.gov.il

 

ציפי שיינקמן

הממונה על מחוז ת"א והמרכז

03-7347222פקס:
03-7347290

רח' שלמה 53

, תל אביב

ת.ד.393

Tzipi.Shenkman@moital.gov.il

פיליפ גדג'

מרכז סחר פנים

03-7347111

סלמה, סלמה 53, ת.ד. 393 , תל אביב -יפו, 66845

Philip.Gadag@moital.gov.il

 

נאווה זקן

הממונה על מחוז ירושלים

02-6667944
פקס:
02-6667900

רח' יפו 30, ירושלים 94142

 

Nava.Zaken@moital.gov.il

ישראל משען

מנהל  מחוז ירושלים- סחר פנים

הבטחת סחר הוגן והגנה על הצרכן, טיפול בתעשייה, מל"ח, ולת"ם, סיו"ר הועדה לצעצועים מסוכנים

02-6231468

 

פקס:

02-6231581 

רח' יפו 30, ירושלים 94142

 

Israel.Mishan@moital.gov.il

 

 

 

תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2015 . מדינת ישראל. © Copyright 2015 . State of Israel. All rights reserved.