ראשי תמונה גרפית דבר המנהלת תמונה גרפית מודיעין וצור קשר תמונה גרפית שאלות ותשובות תמונה גרפית פורום תמונה גרפית
חיפוש תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית ציוני בחינות גמר וציונים סופיים תמונה גרפית
תמונה גרפית ראשי > Channels > הכשרה מקצועית והון אנושי > הנדסאים וטכנאים מוסמכים (מה"ט) > מידע לסטודנט > בחינות גמר ממלכתיות

כללי

 

ציוני בחינות הגמר הממלכתיות (להלן בחינות הגמר) הינם המדד להצלחת הסטודנטים בלימודים ולרמת ההוראה במכללות.

 

 

בדיקת מחברות וקביעת ציון בחינה  

 • בדרך כלל נבדקות כל המחברות ומוערכות על ידי שני מעריכים בלתי תלויים שאינם יודעים מה הציון שנתן כל אחד. בחלק קטן מהמקצועות, בהתאם לשיקול דעת המפקח המקצועי ומנהלת מחלקת הבחינות, נבדקות מחברות הבחינה באותם מקצועות על ידי מעריך אחד בלבד.
  כאשר מחברות בחינה נבדקות על ידי מעריך אחד, ציון הבחינה יהיה הציון שקבע המעריך לכל מחברת.
 • כאשר מחברות בחינה נבדקות על ידי שני מעריכים,  ציון הבחינה יהיה ממוצע של שני הציונים שקבעו המעריכים לכל מחברת.
 • במקרים בהם נמצא פער של 21 נקודות ומעלה, בין הציונים שנתנו שני המעריכים לאותה מחברת, היא תועבר לבדיקה נוספת למעריך שלישי בלתי תלוי שאינו יודע מה הציונים שנתנו שני המעריכים האחרים. 
 • ציון הבחינה יהיה ממוצע של שני הציונים הקרובים ביותר מתוך השלושה שניתנו לאותה מחברת.

 

 

ציון סופי 

 

ציון סופי עובר הינו 55 ומעלה.

ציונים סופיים 51, 52 יעוגלו מטה לציון סופי 50.

ציונים סופיים 53, 54 יעוגלו מעלה לציון סופי 55.

 

 

קביעת ציון סופי

 

 • הציון הסופי בבחינת הגמר נקבע על ידי שקלול ציון הבחינה וציון המגן שניתן על ידי המכללה. כל אחד מהציונים מהווה 50% מהציון הסופי.  
 • בבחינות הגמר במגמות הנדסה אזרחית, אדריכלות ועיצוב פנים והנדסת חשמל (למעט בבחינה תורת החשמל 90611, 93611 ),על ציון הבחינה להיות 55 ומעלה כדי שישוקלל עם ציון המגן.
 • בבחינות הגמר של שאר המגמות על ציון הבחינה להיות 50 ומעלה כדי שישוקלל עם ציון המגן.
 • ציון הבחינה יקבע כציון סופי במקרים הבאים:
  • הסטודנטים היו זכאים להבחן, אך לא היו זכאים לציון מגן.
  • הסטודנטים נבחנו כאקסטרניים להשלמת תנאי הקבלה בבחינות המכינה הטכנולוגית.
  • ציון הבחינה היה 49 ומטה.
  • ציון הבחינה במגמות הנדסה אזרחית, אדריכלות ועיצוב פנים והנדסת חשמל (למעט הבחינה תורת החשמל 90611, 93611 ), היה 54 ומטה.
  • נמצא פער של 21 נקודות ומעלה בין ציון הבחינה וציון המגן.
 • הציון הסופי יהיה 55 במקרים בהם ציון הבחינה יהיה בין 50 ל- 54 וימצא פער של 21 נקודות ומעלה בינו ובין ציון המגן.
  כלל זה לא יחול על בבחינות הגמר במגמות הנדסה אזרחית, אדריכלות ועיצוב פנים והנדסת חשמל  (למעט בבחינה תורת החשמל 90611, 93611 ), בהן נדרש ציון בחינה של מינימום 55 נקודות.

 

 

פרסום ציוני בחינה וציונים סופיים

 

 • הליך בדיקת המחברות והערכתן נמשך בין חודשיים לשלושה מתאריך ביצוע הבחינה. טיפול בבדיקת פערים, חשדות לביצוע עברה על טוהר הבחינות , ומקרים חריגים אחרים ימשך מעבר לזמן זה.
 • לאחר סיום הליך בדיקת המחברות, קליטת ציוני הבחינות, קביעת הציונים הסופיים במערכת הממוחשבת של מה"ט ואישור המפקחים המקצועיים ומנהלת מחלקת הבחינות לשחרור הציונים, יועברו המחברות ודוחות הציונים למכללות.

 

פרסום ציון סופי - מידע באתר האינטרנט

 

 • במחצית הראשונה של שנת הלימודים (בהתאם למועד פתיחת המסלול), יועברו למכללות מעטפות אישיות עבור הסטודנטים שהחלו את לימודיהם בשנה א'.
 • המעטפות יכילו קודים אישים וסודיים ובאמצעותם יוכלו הסטודנטים לראות  בדף הבית של אתר מה"ט בכתובת  http://mahat.moital.gov.il את הציון הסופי שקבלו בכל בחינת גמר. (המידע באתר מעודכן ממועד קיץ 2006).
 • הקודים האישיים ישמשו את הסטודנטים עד לסיום חובותיהם בבחינות הגמר הנדרשות במגמת הלימוד שלהם.
 • הציונים הסופיים יפורסמו באתר רק לאחר אישור מנהלת המחלקה על העברת  המחברות והציונים למכללות.
 • הציונים המופיעים באתר הם למידע בלבד כשירות לסטודנטים. הציונים הקובעים זכאות לדיפלומה הם הציונים המופיעים בדו"ח הציונים המועבר מהמחלקה למכללה.
בחינות גמר ממלכתיות
רישום לבחינות הגמר הממלכתיות וזכאות לציון מגן
התאמות בבחינות הגמר הממלכתיות
ערעור על ציון בחינה גמר ממלכתית
מאגר בחינות גמר ממלכתיות
ועדת משמעת וטוהר בחינות
ערעור על החלטת וועדת המשמעת וטוהר בחינות
לוח בחינות גמר ממלכתיות
הנחיות ועידכונים - מחלקת הבחינות
חומר עזר לבחינות גמר ממלכתיות - מעודכן לקיץ 2013
תמונה גרפית תמונה גרפית
תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2016. מדינת ישראל. © Copyright 2016. State of Israel. All rights reserved.