תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבור
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
 ראשי
אגרות רישוי בהנדסה ואדריכלות לשנת 2011
אגרות רישוי לשנת 2012
אגרות רישוי שנתיות - הודעה דחופה
אולם הבחינה לרישוי באדריכלות שתיערך בתאריך 5.3.14
אולם הבחינה לרישוי בהנדסה אזרחית
אוניברסיטת אריאל בשומרון מקיים תוכנית להכשרת מורשים לנגישות מבנים תשתיות וסביבה (מתו"ס) בהיקף של 200 שעות לימוד.
אופן הגשת ערעור על תוצאת בחינה באדריכלות
אזהרה למורשה נגישות מתו"ס
אישור חידושי רישיונות מהנדסים ואדריכלים לשנת 2015 ע"י שר הכלכלה מר נפתלי בנט
בג"ץ דחה עתירה נגד רשם המהנדסים והאדריכלים וקבע כי הרשם מוסמך שלא להכיר בתעודה ממוסד אקדמי בחו"ל
בחינה באדריכלות תתקיים בתאריך 14.7.2015
בחינה בהנדסה אזרחית - מבנים
בחינה בהנדסה אזרחית – מבנים – 24.3.2015 - מקום הבחינה
בחינה בהנדסה אזרחית – מבנים תתקיים ב-26.1.2016 – יש לשים לב לפרסומים.
בחינה לרישוי אדריכלות – 12.2.13
בחינה לרישוי אדריכלים 2013
בחינה לרישוי אדריכלים בתאריך 5.3.14
בחינה לרישוי באדריכלות – נובמבר 2014
בחינה לרישוי באדריכלות תתקיים בתאריך 23.2.2012
בחינה לרישוי בהנדסה אזרחית-מבנים בתאריך 12.5.14
ביצוע רישום ורישוי באמצעות האינטרט
בירור מספר פנייה לתשלום
בקשה לרישום ורישוי מהנדסים ואדריכלים
בתאריך 16.6.2011 לא תתקיים קבלת קהל
בתאריך 2.6.2011 לא תתקיים קבלת קהל במשרד הרשם
בתאריך ה-3.5.12, יום ה', מחלקת רשם המהנדסים והאדריכלים יוצאת להשתלמות ולפיכך
דו"חות התמחות - הליך מקוון
דוגמה לבחינה ברישוי אדריכלים
דוגמה לבחינה לרישוי הנדסה אזרחית-מבנים
דרכי הגעה למיקום הבחינה לרישוי בהנדסה אזרחית – מבנים
דרכי התקשרות למשרד הרשם
הבהרות בנוגע לבחינה לרישוי אדריכלים
הבהרות בנוגע לבחינה לרישוי אדריכלים שהתקיימה ביום 5.3.14
הבהרות לנושא הבחינה
הבחינה באדריכלות תתקיים ביום שלישי 14.7.2015.
הודעה על הבחינה לרישוי בהנדסה אזרחית-מבנים
החל מה-31.5.11 יחול כפל אגרת רישוי למי שטרם שילם האגרה
החל מיום 9.9.12 שינויים בקבלת הקהל והמענה האנושי במחלקה לרישום ורישוי מהנדסים ואדריכלים
הכתובת לשליחת ערעור על הבחינה
הנפקת רישיונות מהנדס/אדריכל לשנת 2014
הקפאת רישיון שנתי לתקופה מסויימת
זימון הזכאים (שאושרו ע"י הרשם) לגשת לבחינת רישוי אדריכלות – 14.12.2010
חדש - תשלום אגרת רישום מהנדסים באינטרנט.
חדש- שאילתא למירשם המהנדסים והאדריכלים
חופשה מרוכזת מיום 16.8.2015 עד 27.8.2015 כולל - היחידה לרישום ורישוי מהנדסים והאדריכלים
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 4) (מורשי נגישות), התשס"ז-2007
טופס בקשה לקבלת תעודת מורשה נגישות מבנים , תשתיות וסביבה לאנשים עם מוגבלות בהתאם להוראות המעבר
כלי עזר לבחינה במבנים
מבחן לדוגמה בהנדסה אזרחית-מבנים
מועד בחינה לרישוי במבנים והנושאים לבחינה
מחוון בחינה לרישוי בהנדסה אזרחית מבנים – מרץ 2015
מיקום בחינה באדריכלות – 14.7.2015
מתכונת הבחינה לרישוי בהנדסה אזרחית – מבנים
מתכונת ונושאים לבחינה לרישוי בהנדסה אזרחית-מבנים
נוהל ערעור על בחינה לרישוי
נושאי ומתכונת הבחינה לרישוי אדריכלים
נושאים ומתכונת לבחינה לרישוי באדריכלות שתערך ביום 5.3.14
נושאים ומתכונת לבחינה לרישוי בהנדסה אזרחית-מבנים שתתקיים 12.5.14
נושאים לבחינה לרישוי בהנדסה אזרחית – מבנים
סגירת ההרשמה לבחינה לרישוי באדריכלות שתתקיים בתאריך 5.3.14
ערעור על הבחינה לרישוי בהנדסה אזרחית מבנים, מאי 2014
ערעור על תוצאות הבחינה לרישוי באדריכלות
פרסום מודעה – בחינה בהנדסה אזרחית – מבנים
פרסום מודעה - בחינה לרישוי נובמבר 2014
פרסום תוצאות בחינה באדריכלות נובמבר 2014
פרסום תוצאות הבחינה באדריכלות
קבלת קהל (באמצעות מוקד)
רישיונות לשנת 2011
שאלה 32 בבחינה לרישוי אדריכלים
שאלון + מחוון הבחינה לרישוי באדריכלות מרץ 2014
שאלון + מחוון הבחינה לרישוי בהנדסה אזרחית-מבנים מאי 2014
שינוי מיקום הבחינה לרישוי אדריכלים
תוצאות הבחינה לרישוי באדריכלות
תוצאות הבחינה לרישוי באדריכלות
תיקון עדכון לגבי החלק העיוני – בחינה באדריכלות – יולי 2015
תשלום אגרת בחינה
תשלום אגרת בחינה בהנדסה אזרחית – מדור מבנים
תשלום אגרת בחינה לרישוי באדריכלות
תשלום לבחינה לרישוי בהנדסה אזרחית-מבנים שתתקיים בתאריך 15.4.2012 – לזכאים בלבד!
תשלום עבור אגרת בחינה לרישוי מהנדסים ואדריכלים
ראשי > Channels > רישום מהנדסים ואדריכלים
אגרות רישוי שנתיות - הודעה דחופה

 הודעה מטעם רשם המהנדסים והאדריכלים

 

אגרות רישוי שנתיות

 

בימים אלו נשלחות אגרות הרישוי השנתיות.

לתשומת לבכם, בשל טעות בדפוס,בחלק מאגרות הרישוי

שנשלחו  למהנדסים/אדריכלים רשויים, לא מצוין מדור הרישום

על גבי טופס האגרה .

כחודש לאחר  התשלום, ישלחו למהנדסים/אדריכלים הרשויים

כרטיסים קשיחים  אשר יציינו גם את הענף וגם את מדור הרישום.

 

בהציגכם את הרישיון בהנדסה/אדריכלות עליכם לציין בפני הדורש את

המדור בו הינכם רשומים.

 

בכבוד רב,

 

מונל אברהם

רשם המהנדסים והאדריכלים

תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2015 . מדינת ישראל. © Copyright 2015 . State of Israel. All rights reserved.