תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבור
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
 ראשי
מכתב העירכות לשנת תש"ע- עדכון
הנחיות היערכות בצהרונים לשנת תש"ע
נוהל הכרה בצהרונים תש"ע (מעודכן לתאריך 3.11.09)
לוח חופשות בצהרונים מוכרים ( מגזר יהודי) תש"ע 2009-2010
לוח חופשות בצהרונים מוכרים ( מגזר לא יהודי) תש"ע 2009-2010
נוהל סיוע להורים יחידים מגבירי עבודה בצהרונים מוכרים ע"י משרד התמ"ת
רשימת הישובים שיקבלו עדיפות בסבסוד עלות ילדים בצהרונים בעלי הכרה
ביטוחים
הנחיות האגף בדבר הדרכה פדגוגית בצהרונים
טבלת השתתפות בצהרונים
מבחני תמיכה בצהרונים לשנת לימודים תש"ע
מבחני תמיכה בצהרונים לשנת לימודים תש"ע (בשפה הערבית)
פרסום ולוח זמנים לנוהל מיום 3.11.09
רשימת צהרונים מוכרים לשנת תש"ע (נכון ליום 7.6.10)
תלושי שכר לעובדי הוראה
ראשי > Channels > תעסוקת נשים ומעונות יום > צהרונים > שנת לימודים תש"ע
תלושי שכר לעובדי הוראה

 ‏כ"א חשון תש"ע  ‏08 נובמבר 2009

לכבוד:

מפעילי צהרונים 

הנדון: תלושי שכר לעובדי הוראה

 

הבהרה: אבקש להביא לידיעתכם, בנוגע לעובדי הוראה מטעם משרד החינוך- יש לצרף לשאלוני ההרשמה תלוש שכר עבור חודש ספטמבר 2009 בלבד. 

לתשומת ליבכם. 

תודה על שיתוף הפעולה. 

בברכה,

איטה עטייא

סגנית מנהלת האגף

תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2016 . מדינת ישראל. © Copyright 2016 . State of Israel. All rights reserved.