תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבור
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
 ראשי
האגף למעונות יום ומשפחתונים פרסם קובץ רענון נהלי הפעלה למעונות יום ומשפחתונים לשנה"ל תשע"ו
מידע כללי ותדריך לבחירת מסגרת
חיפוש מעונות
לוח חופשות
טפסים ואישורים
הקריטריונים לקבלת זכאות- מבחני תמיכה
הנחיות להרשמה במעונות ומשפחתונים
הודעות והנחיות בנושא מעונות ומשפחתונים
צהרונים
החלטות ממשלה בתוקף
דוגמאות הסכמי הפעלה
חריגה מסל השירותים
נוהל עריכת ביטוח תאונות אישיות לילדים במעונות היום ובמשפחתונים
תוכניות מיוחדות
תשובות לשאלות נפוצות מצד הורים בכל הנוגע לדרגות המעונות
ראשי > Channels > תעסוקת נשים ומעונות יום > מידע להורים ולנרשמים למסגרות בעלות סמל
ערכת הרשמה לשנת הלימודים תשע"ד

תמונה גרפיתמבחני התמיכה / קריטריונים לקבלת זכאות לשנת תשע"ד
תמונה גרפיתטפסים ואישורים לשנת לימודים תשעד
תמונה גרפיתנוהל ועדות קבלה תשע"ד
תמונה גרפיתהודעות והנחיות בנושא מעונות ומשפחתונים לשנת תשע"ד
תמונה גרפיתהנחיות להרשמה למעונות ומשפחתונים שנת לימודים תשע"ד
תמונה גרפיתחוברת ההנחיות לשנת לימודים תשע"ד
תמונה גרפיתמילוי טופס הרשמה מקוון
תמונה גרפיתנוהל ועדות קבלה למעון יום בעל סמל מעון
תמונה גרפיתסימולטור מסמכים מקוון
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2016 . מדינת ישראל. © Copyright 2016 . State of Israel. All rights reserved.