תמונה גרפית
תמונה גרפית
 תמונה גרפית
FTA english> Information for Press,Government or NGOs > Israel and International Organizations > WTO > Agreement on Trade in Goods
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
WTO
תמונה גרפיתAgreement on Government Procurement
תמונה גרפיתAgreement on Trade in Goods
תמונה גרפיתGeneral Agreement on Trade in Services
תמונה גרפיתIsrael and the WTO
תמונה גרפיתStandardization and WTO-TBT Information Center

תמונה גרפיתIsrael's Bindings in the GATT Agreement (Trade in Goods)
תמונה גרפיתIsrael's Bindings in the ITA (Information Technology Agreement)
Site Map    I  Contact Us   I   F.A.Q
תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2016 . מדינת ישראל.
© Copyright 2016 . State of Israel. All rights reserved.