תמונה גרפית
תמונה גרפית
ראשי תמונה גרפיתהצעות ופניות הציבור תמונה גרפיתמפת האתר תמונה גרפית
 תמונה גרפית
משרד הכלכלה> ממונה על זכויות עובדים זרים > תרגום > רומנים > Sumarul drepturilor pentru muncitor străin – drepturi conform codului muncii
רומנים
תמונה גרפיתCompetenţele responsabilului
תמונה גרפיתVorba Responsabilul Drepturilor Lucrătorilor Străini la Locul de Muncă
תמונה גרפיתLEGISLAŢIA ŞI PROCEDURILE ÎN CEEA CE PRIVEŞTE ÎNCADRAREA ÎN MUNCĂ A LUCRĂTORILOR
תמונה גרפיתORGANIZAŢII CARE OPEREAZĂ IN ACEST DOMENIU
תמונה גרפיתCarte de vizită
תמונה גרפיתSumarul drepturilor pentru muncitor străin – drepturi conform codului muncii
תמונה גרפיתDespre unitate
 

גרסת הדפסה


Sumarul drepturilor pentru muncitor străin – drepturi conform codului muncii

 

Acest sumar al drepturilor a fost întocmit de responsabilul pentru drepturile muncitorilor străini de la Ministerul Industriei, Comerţului şi al Muncii, în cadrul competenţelor sale conform art. 1 (a) (1) din legea muncitorilor străini din 1991 – 5751.

 

Acest sumar al drepturilor dezbate numai drepturile şi îndatoririle muncitorului străin conform legislaţiei muncii din Israel.

 

În plus faţă de drepturile de muncă, muncitorul străin are drepturi şi îndatoriri suplimentare, conform altor legi. Aceste drepturi şi îndatoriri se referă în special la problema permisului de şedere în Israel  pentru necesităţi de muncă. Competenţa de a urmări respectarea acestor drepturi şi datorii, care nu se referă la muncă, aparţine Ministerului de Interne. Informaţii despre drepturi şi îndatoriri din domeniul controlat de Ministerul de Interne se pot găsi pe situl Autorităţii Populaţiei, Imigrări şi Frontiere al Ministerului de Interne. Este ataşat link la situl Autorităţii Populaţiei, Imigrări şi Frontiere al Ministerului de Interne.

 

Muncitor străin angajat în Israel are aceleaşi condiţii de angajare ca şi un muncitor israelian. În plus fată de aceste condiţii, muncitorul străin primeste drepturi speciale şi angajatorul muncitorului străin are îndatoriri speciale şi suplimentare fată de cele pe care le are  angajatorul fată de muncitorul israelian – precum dreptul la contract de muncă scris, asigurare medicală particulară şi cazare corespunzătoare.

 

Atentie!

Drepturile muncitorilor sunt reglementate şi prin acorduri colective şi ordine lărgite  ale aceloraşi contracte colective obligatorii muncitorilor şi angajatorilor care sunt în relaţii de muncă în domenii de lucru speciale ( de exemplu reglementări colective referitoare la drepturile lucrătorilor din constructii; agricultură, lucratori de la servicii de forţe de muncă etc.) De obicei acestea acordă muncitorilor drepturi suplimentare faţă de cele stabilite şi detaliate în legi.

O parte din acordurile colective au fost lărgite prin ordin de lărgire aplicabil tuturor angajaţilor din economie( de exemplu cele referitoare la pensie, sărbători, bani de recuperare şi altele). Noi ne străduim în acest sumar de drepturi să ne referim la acestea. Totuşi acest sumar nu prezintă toate acordurile colective şi ordinele de extindere ( în special cele referitoare la ramuri specifice de activitate).

Fiecare muncitor şi angajator din ramura de activitate deosebită este solicitat să verifice care sunt acordurile şi ordinele de extindere actualizate referitare la domeniul propriu de activitate.

Se pot obţine date actualizate despre acorduri colective şi ordine de extindere a acestora pe situl Ministerului Industriei Comertului şi Muncii.

 

Drepturile muncitorilor străini la lucru trebuiesc respectate indiferent de problema statutului legal al muncitorului în Israel.

 

În următoarele aveţi un extras din drepturile de bază şi îndatoririle principale ale muncitorului străin în Israel, conform legislaţiei muncii din Israel. Acest extras nu înlocuieşte legea, reglementările, acordurile colective şi particulare care sunt obligatorii la angajarea muncitorului în fiecare domeniu.


 

Sumarul acesta este redactat astfel încât pentru fiecare temă se începe cu un rezumat al conţinutului. În continuare, cu albastru sunt detaliate legile referitoare la toţi muncitorii din domeniul de activitate, cu roz- legile speciale referitoare la domeniul de asistenţă, - cu maro detalii referitoare la domeniul agricol, cu verdedetalii speciale referitoare la lucrătorii din construcţii.


 

Menţionăm că depunem tot efortul pentru ca materialul prezent să fie prezentat corect şi actualizat. Totuşi, pentru orice procedură – juridică sau de alt fel – datele hotărâtoare sunt cele publicate sau scrise în mod oficial de către organele autorizate să le publice.


 

Acest sumar reflectă situaţia juridică de la data redactării sale28.10.12).


 

Precizăm că toate condiţiile detaliate în acest sumar de drepturi sunt condiţiile minimale. Dacă s-au stabilit prin contract de muncă personal încheiat cu un muncitor străin, condiţii de lucru îmbunătăţite referitor la vreo temă, sau sunt menţionate în vreun document condiţii mai favorabile ( de ex.: ordin lărgit, acord colectiv), condiţiile mai favorabile vor fi aplicabile înaintea celor prezentate aici, referitor la problema respectiva. 


 

Pentru a uşura lectura, textul a fost redactat la masculin, dar valabilitatea este şi pentru bărbaţi şi pentru femei în mod egal.


 

Conţinut:

( tot ce este în “conţinut” poate conduce prin tastare pe butonul de referinţă al vreunei teme la textul/tema respectivă)

1. Legături pentru necesităţi de lucru

1.1 Contract de muncă

1.2 Asigurare medicală

1.3 Cazare

1.4 Repartizare la muncă prin intermediari forţe de muncă

1.5  Angajare prin societăti forţe de muncă

 

2. Perioada lucrului

2.1  Protecţia muncii

2.2   Salar minim

2.3   Reţineri obligatorii din salar

2.4   Reţineri ale autorităţilor din salar

2.5   Statul de plata

2.6    Înregistrarea orelor de lucru, de repaus şi concedii

2.7    Dreptul la odihnă săptămânală şi pauze în programul de lucru

2.8    Drepturi de concediu

2.9    Drepturi de recuperare

2.10   Dreptul la concediu medical

2.11    Drepturi la pensie

3.    Accidente de muncă

3.1     Obligativitatea de a raporta orice accident de muncă

3.2      Obligativitatea de a ajuta muncitorul să primească tratament medical după accident şi completarea formularelor pentru tratament şi obtinerea drepturilor de la Asigurarile Naţionale.

4. Încheierea relaţiile de lucru.

4.1 Din iniţiativa muncitorului, semnificaţii.

4.2  Din initiaţiva angajatorului, semnificaţii

 

5. Reclamare şi dare în judecată din cauza încălcării drepturilor muncitorului străin

5.1  Teme referitoare la drepturile muncitorului străin conform codului muncii

5.2   Teme referitoare  la autoritatea competentă să reglementeze şi să verifice teme la Ministerul de Interne şi Imigrari.

5.3    Teme referitoare la abateri diverse faţă de muncitorul străin în perioada angajării acestuia.

 

6. Informatii şi asistenţa juridică.

 

1. Luarea legăturii pentru necesităţi de lucru. 


 

1.1   Contract de muncă
În cadrul legăturii între muncitorul străin şi angajatorul său, el trebuie să verifice, înainte de data începerii lucrului, semnarea unui contract de muncă, scris în limba pe care o cunoaşte.
Conform legii, amgajatorul îi va preda angajatului copie a contractului de muncă.
Recomandăm ca muncitorul să se asigure că întotdeauna este în posesia sa exemplar original al contractului, semnat şi de el şi de angajator. Legea muncitorilor străini stabileşte ce trebuie sa fie în contractul de angajare.

Este indicat ca muncitorul să deţină şi un exemplar al contractului în limba ebraică.

Dacă s-a ajuns la acorduri ulterioare semnării contractului, care modifică vreuna din condiţiile contractului ( inclusiv acordul prelungirii valabilitătii contractului pe încă o perioadă) – trebuie scris un act adiţional în limba cunoscută de muncitor pe care acesta o citeşte, act care va fi semnat şi de muncitor şi de angajator. Recomandăm ca muncitorul să deţină şi un exemplar original al actului adiţional.

Este important să precizăm: în conformitate cu legislaţia israeliana este mai uşor de dovedit acord scris decât un acord verbal. Din acest motiv angajatorul şi muncitorul trebuie să semneze contractul înainte de începerea efectivă a lucrului.

Este important să precizăm: legea muncitorilor străini stabileşte ce trebuie să fie menţionat în contractul de muncă, printre altele şi următoarele: identitatea angajatorului ( cu completarea tuturor datelor, inclusiv adresa, nr. de telefon, fax, etc.) şi a muncitorului, descrierea funcţiei, detalii despre salar, elementele sale şi conexarea, datele plăţii salarului, lista reţinerilor din salar, datele despre partea fiecăruia din plata condiţiilor sociale, data începerii lucrului şi data încheierii, numărul orelor de lucru pe zi, numărul zilelor de lucru într-o săptămână şi ziua de repaus, condiţii în caz de neplată, inclusiv concedii, zile de sărbătoare, zile de boală, detalii despre asigurarea de sănătate şi cazarea furnizată de angajator, date despre responsabilul cu drepturile muncitorilor străini la lucru din partea Ministerului Industriei, Comerţului şi al Muncii şi căile de contactare a acestuia.


 

1.2   Asigurare medicală.
Angajatorul muncitorului străin este obligat să reglementeze pentru muncitorii săi asigurare medicală particulară pentru toata perioada angajării. Angajatorul este dator să transmită muncitorului  un extras din Poliţa de Asigurare în limba cunoscută de el. “Pachetul de bază” care se va include în asigurarea medicală a muncitorului străin s-a stabilit prin ordinul care se poate găsi în situl de internet al Ministerului Industriei, Comerţului şi al Muncii.
Pentru informaţii despre deduceri din salar în scopul asigurării medicale vezi art. 2.4 de mai jos.

Asigurarea medicala are importanţă capitală pentru muncitorul străin, fără aceasta el nu va avea acoperire pentru tratamente medicale sau internare ale căror costuri sunt foarte ridicate.

Orice persoană care are nevoie de tratament medical va fi primită şi tratată la Instituţiile medicale din Israel în mod necondiţionat, dara fără acoperirea asigurărilor va trebui să plăteasca pentru tratament.
Pachetul de bază” care trebuie să fie inclus în asigurarea muncitorului este stabilit prin ordin care poate fi găsit la rubrica “legislaţie” în acest site  internet.

Dacă societatea de asigurări refuză să acopere anumite situaţii sau tratamente, se poate face apel la hotărârea respectivă. În multe cazuri este necesar să se înainteze apelul în decurs de 21 de zile de la primirea notificării de refuz de la asigurator. Se poate înainta cerere la organizaţii menţionate la sfarşitului broşurii pentru a primi ajutor în acest domeniu.

Pentru informaţii despre reţineri permise din salar în scopul asigurării medicale vezi art. 2.4 de mai jos.


 

1.3   Cazare
Angajatorul trebuie să pună la dispoziţia muncitorului străin cazare mulţumitoare pentru toată perioada angajării sale la acest angajator şi înca 7 zile dupa încetarea perioadei de lucru.
Pentru informaţii despre reţineri permise pentru cazare şi cheltuieli aferente locuinţei vezi art. 2.4 de mai jos.

Legea stabileşte că, printre altele, locuinţa va fi separată de locul de muncă în mod categoric şi clar, va fi accesibilă, comodă şi sigură, nu vor fi mai mult de 6 muncitori într-o cameră, zona de dormit va fi cel puţin 4mp. pentru muncitor, fiecare muncitor va dormi singur în pat, vor fi dulapuri pentru haine sau sertare care se pot încuia, va fi încălzire electrică şi ventilaţie, bucătărie cu chiuvetă pentru fiecare 8 muncitori cel puţin, cu apă caldă şi rece, tacâmuri şi veselă, frigider, WC şi duşuri la depărtare accesibilă rapidă, duş şi chiuveta pentru  fiecare 8 persoane, maşina de spalat daca sunt cel putin 8 muncitori în clădire, lumina electrică şi mijloace de stingere a incendiilor.  

Pentru informaţii despre reţineri permise pentru cazare şi cheltuieli aferente locuinţei vezi art. 2.4 de mai jos. 


 

1.4   Repartizare la lucru prin intermediul firmelor de forţe de muncă.
O parte din muncitorii străini care vin să lucreze în Israel, fac aceasta prin intermediul diverselor societăti care au primit aprobare specială să fie intermediari ai muncitorului străin pentru munca în Israel.
Legea israeliana se referă într-un mod special la intermediarii care repartizează muncitori străini la lucru în Israel şi îi obliga la îndatoriri speciale. S-a stabilit că intermediatorii ( atât în Israel cât şi în afara Israelului) nu vor cere şi nu vor incasa de la solicitantul care caută de lucru, nici direct nici  indirect, nici în Israel şi nici în afară de Israel, nici o plată legată de găsirea unui loc de muncă, decât dacă este permisă această plată. Plata permisă, la data redactării acestui îndreptar nu va depăşi suma de 3479,28 shekeli.
În domeniul asistenţei şi domeniul agricol există norme stabilite de Ministerul de Interne care reglementează activitatea birourilor particulare care au primit aprobare să aducă muncitori în domeniul asistenţei celor ce au nevoie de îngrijire.

Legea israeliană se referă într-un mod special la intermediarii care repartizează muncitori străini la lucru în Israel şi îi obligă la îndatoriri speciale. S-a stabilit că intermediatorii ( atât în Israel cât şi în afara Israelului) nu vor cere şi nu vor incasa de la solicitantul care caută de lucru, nici direct nici  indirect, nici în Israel şi nici în afară de Israel, nici o plata legată de găsirea unui loc de muncă, decât dacă este permisă această plată. Plata permisă, la data redactării acestui îndreptar nu va depăşi suma de 3479,28 shekeli. 
În cazul acestui articol, plata de mediere se va considera şi una din următoarele plăţi:
(1)
Plata care s-a incasat sau se va incasa referitor la ieşirea muncitorului străin din ţara sa de origine şi sosirea sa în Israel în scopul muncii;
(2)
Plata pentru primirea permisului şi vizei de şedere ca turist conform legii Israelului sau cerere de viză de lucru pentru a munci în Israel conform legii muncitorilor străini.
 Solicitantul care caută de lucru are dreptul să reclame restituirea banilor de la cel care a incasat de la el , în ţară sau în străinatate plata care nu e conformă acestor instrucţiuni. Este recomandabil ca solicitantul căruia i s-au luat bani în mod nepermis, să se adreseze autorităţilor din Israel pentru a se stopa acest obicei. Este recomandabil ca solicitantul care a căutat lucru să aiba o dovadă scrisă referitor la suma plătită ( de exemplu o chitanţă de la cel care a incasat banii, cum a fost efectuată plata şi data plăţii).
În domeniul asistenţei şi în ramura agricolă, se poate lucra în Israel numai prin firme particulare care au permis de funcţionare în domeniul activităţii de intermediere cu muncitori străini.
Informaţie despre normele care reglementează activitatea acestor firme particulare care au permis de funcţionare în domeniul muncitorilor străini în îngrijire se poate obţine pe situl internet al Autorităţii Populaţiei, Imigrări şi Frontiere al Ministerului de Interne.
Informaţie despre normele care reglementează activitatea acestor firme particulare care au permis de funcţionare în domeniul muncitorilor străini în agricultură se poate obţine pe situl internet al Autorităţii Populaţiei, Imigrări şi Frontiere al Ministerului de Interne.  


 

1.5   Angajare prin intermediul firmelor pentru forţe  de muncă
Precizăm:  prin lege, angajarea muncitorilor străini în Israel prin societăţi de forţe de muncă este interzisă. 

Excepţie de la regula care interzice angajarea muncitorilor străini de către antreprenori de forţe de muncă sunt muncitorii din următoarele domenii:

*
Muncitori străini angajati în domeniul construcţiilor. Angajarea muncitorilor străini în Israel în domeniul construcţiilor este permisă numai prin firmele de antreprenori de forţe de muncă care au primit permise de angajare a muncitorilor străini exclusiv pentru construcţii.
Detalii despre aceşti  antreprenori  de forţe de muncă şi modul lor de funcţionare se pot obţine pe situl internet al Autorităţii Populaţiei, Imigrări şi Frontiere la Ministerul de Interne.
Regulile speciale referitoare la angajarea muncitorilor străini în cosntrucţii prin intermediul antreprenorilor forţe de muncă sunt detaliate în îndreptarul special pentru muncitorii străini din construcţii sau în acest sumar de drepturi în cadrul “îndreptare” de pe acest site.

În angajarea unora din muncitorii străini  care lucrează la îngrijirea celor care necesită asistenţa sunt implicate societati de asistenţa. Aceste societati au primit permis special de la Institutul de Asigurări Naţionale să acorde asistenţă celor care au nevoie de îngrijire – şi care angajează aceşti muncitori – conform legii Asigurarilor Naţionale. Aceste societăţi plătesc o parte din salarul muncitorilor străini respectivi.

Atentie: nu este vorba de angajator al muncitorului străin în asistenta: angajatorul rămâne tot timpul cel care primeste îngrijire. El este acela care are toate îndatoririle unui angajator faţă de muncitorul străin care îl îngrijeşte. Firmele de asistenţă sunt numai “ţeava” care transferă alocaţia de asistenţa la care are dreptul angajatorul conform legii Asigurărilor Naţionale.. De obicei ele transferă această alocaţie prin plata directă în contul de bancă al muncitorului străin, ca parte a salarului care i se cuvine pentru munca depusă la angajator – cel care are nevoie de asistenţa şi are dreptul la alocaţie. Angajatorul va primi de la firma de asistenţă  stat de plată” care este calculul părţii din salar care s-a transferat conform alocaţiei de asistenţă la care are dreptul angajatorul după cum e menţionat mai sus. 

Precizăm: când un muncitor este angajat prin societate de forţe de muncă, această firmă împreună cu cel la care muncitorul lucrează de fapt au îndatoriri speciale conform legii angajării muncitorilor străini prin firme de forţe de muncă, din 1996 – 5757 şi legii muncitorilor străini din 1991 – 5751. De asemenea se vor respecta în angajarea acestor muncitori toate legile speciale conform acordurilor colective de lucru din ramura respectivă de activitate.

Precizăm: angajatorul care este antreprenor de forţe de muncă are îndatoririle oricărui alt angajator împreună cu îndatoriri  speciale. Legea care stabileşte că un antreprenor de forţe de muncă sau cel la care lucrează muncitorul străin de fapt ( adică cel la care a fost trimis să lucreze de către antreprenrul de forţe de muncă) nu va primi şi nu va cere nici o plată de la muncitorul pe care l-a angajat sau l-a repartizat la muncă, pentru serviciile sale sau pentru restituirea cheltuielilor, nici direct, nici indirect.

Precizăm: legea muncitorilor străini stabileşte că în caz că un antreprenor de forţe de muncă care angajează un muncitor nu îşi respecta îndatoririle ca angajator al unui muncitor străin, muncitorul îl poate reclama, prin mijloace legale, îl poate chema la judecată pentru a îndeplini obligaţiile pe cel la care lucrează de fapt ( la care a fost repartizat de catre antreprenorul de forţe de muncă) . Este vorba de obligaţii precum plata salarului, asigurarea condiţiilor de trai, asigurare medicală, cazare potrivită şi altele.


 

2      Procesul muncii

2.1   Protecţia muncii
Ca şi în cazul oricărui muncitor în Israel, şi în cazul muncitorilor străini legea obligă angajatorul să fie răspunzător de siguranţa  muncitorului la lucru.
Referitor la această normă, muncitorul va primi de la angajator şi din banii săi:
instructaj înainte de începerea lucrului şi instructaje periodice ;
echipament individual de protectie
ambianţa sigură de lucru

Instructajul dinainte de începerea lucrului şi instructajele periodice în probleme de protecţie a muncii specifice pe care o va desfăşura muncitorul, se va efectua în limba cunoscută de lucrător;
Echipamentul individual de protecţie îi va apăra diferite părţi ale corpului în procesul muncii. De exemplu: masca de protecţie pentru respiraţie, bocanci de lucru potriviţi ramurii de activitate, casca de protecţie, ochelari de protecţie, mănuşi de protecţie, haine de lucru potrivite ş.a.m.d.
Ambianţa sigură de lucru în orice domeniu de activitate ( sunt instrucţiuni generale şi instrucţiuni specifice pentru fiecare ramură a industriei, agriculturii, construcţiilor ş.a.m.d.).
O parte a legilor se referă la obligaţiile angajatorului referitor la protecţia muncii şi se pot găsi la capitolul “lege” pe site.


 

2.2   Salarul
Un muncitor străin care lucrează în Israel are dreptul cel puţin la plata salarului minim pentru munca efectuată.
Salarul lunar minim ( şi salarul minim la oră raportat la acesta) se stabilesc prin lege şi reprezintă astazi suma de 4,300shekeli (salarul minim la ora este 23.12shekeli).
Chiar şi în cazurile în care muncitorul primeşte salar după cantitatea de muncă efectuată ( munca în acord) el are dreptul la cel puţin salarul minim susmenţionat.
Pentru lucrul efectuat în plus faţă de orele de lucru ale zilei, muncitorii au dreptul la spor de salar pentru orele suplimentare: pentru primele două ore suplimentare sporul este de 125% peste salarul convenit pentru ora de lucru obişnuita, şi pentru fiecare oră în plus sporul este de 150% faţă de ora obişnuita convenită.
Salarul se va plăti imediat după încheierea lunii de lucru şi nu mai târziu de ziua a noua a lunii următoare. Muncitorul care locuieşte departe de locul de muncă are dreptul, conform acordurilor de muncă colective şi lărgite, la “plata transportului”. Este vorba de suma de bani care să acopere costul transportului public cel mai ieftin la locul de muncă al muncitorului.
Chiar şi în cazurile în care muncitorul este angajat conform acordului de plată în funcţie de cantitatea de lucru efectuata ( munca în acord) el are dreptul la tariful minim , care se va calcula dupa numarul de ore necesar pentru îndeplinirea lucrului în acord, pentru care s-a angajat.

În problema plăţii salarului este indicat să precizăm următoarele puncte:
Conform legii orelor de muncă şi de odihnă din Israel, ziua de lucru obişnuită  se modifică în funcţie de numărul zilelor de lucru dintr-o săptămână, respectând acordurile colective din domeniul respectiv. În multe cazuri ziua de lucru obişnuită are 8 ore.
În zilele de vineri şi ajun de sărbatoare ziua de lucru este mai scurtă. Pentru lucrul efectuat în plus faţă de orele de lucru ale zilei, muncitorii au dreptul la spor de salar pentru orele suplimentare: pentru primele două ore suplimentare sporul este de 125% peste salarul convenit pentru ora de lucru obişnuită, şi pentru fiecare oră în plus sporul este de 150% faţă de ora obişnuită convenită.

Atenţie: există domenii de activitate speciale ( mai ales când e vorba de muncitori străini specialişti) în care permisul de angajare primit de angajatori îi obligă la plata unui salar de bază mai mare decât salarul minim din Israel.
Trebuie să fiţi atenţi si să verificaţi aceasta conform vizelor de lucru diferite ( în special în domeniul industriei şi al bucătăriilor etnice).


(
menţiune pentru muncitorii angajaţi în domenii speciale de lucu stabilite prin lege si mai ales muncitorii care îngrijesc, se face un alt calcul al orelor obişnuite şi suplimentare. Acest calcul se face după alte criterii în funcţie de situaţii).
(
menţiune: pentru muncitorii din construcţii, “regulile corporaţieistabilesc problema angajării muncitorilor străini în construcţii, iar firmele de forţe de muncă trebuie să asigure muncitorilor cel puţin 211 ore de lucru în fiecare lună).

În plus, acordurile colective din domeniul construcţiilor stabilesc salar minim mai mare pentru ora de lucru şi progam de lucru mai lung în funcţie de anotimp şi condiţii atmosferice.
Trebuie să se ţină seama de faptul că în construcţii salarul muncitorilor străini se va plăti dupa cele mai bune acorduri de lucru colective.

Modalitatea de plată a salarului   
* Conform legii de apărare a salarului în Israel, angajatorul va plăti salar muncitorului – inclusiv banii pentru sărbători, randament, ore suplimentare şi alte sporuri care i se cuvin datorită muncii şi în timpul muncii – în numerar, dar este permisă plata prin cecuri sau cec poştal, daca această variantă a fost stabilită în acordul colectiv sau contractul de muncă ori acceptat de muncitor, în orice caz astfel ca muncitorul să îşi primească salarul la timp.
Pentru evitarea neînţelegerilor în acest domeniu este indicat ca muncitorul şi angajatorul să fie de acord ca plata să se efectueze direct în contul bancar deschis în Israel pe numele muncitorului – şi administrat de acesta exclusivprecizăm că si aceasta este una din condiţiile obligatorii din permisele de lucru acordate angajatorilor de muncitori străini în Israel.
Conform legii de apărare a salarului în Israel, este permis, prin acordul scris al muncitorului, ca o parte a salarului să fie plătita prin mâncare şi băutură la anumite locuri de muncă, în afară de băuturi alcoolice si numai dacă acest lucru s-a convenit prin acord colectiv sau contract de lucru sau este acceptat la locul de muncă şi numai dacă valoarea acestora nu este exagerată faţă de preţurile din economie.
*
Precizăm: în domeniul asistenţei este obiceiul ca o parte a salarului muncitorilor să se dea în bani lichizi, ca bani de buzunar săptămânali, iar o parte  a salarului este reprezentată de mâncare şi băutură. Sumele exacte variază în funcţie de condiţiile de angajare ale fiecărui muncitor şi exista decizii juridice şi hotărâri diferite în această problemă.
Precizăm: în domeniul agricol se obişnuieşte ca o parte a salarului să fie mancarea şi bautura. Suma exacta diferă după condiţii şi locul de munca si exista decizii juridice si hotarari diferite în aceasta problema. 

Termenul de  plata a salarului
 *
Conform legii de apărare a salarului în Israel, se va plăti salarul imediat dupa încheierea lunii de lucru pentru care se plateste, dar în orice caz nu mai târziu de ziua a noua dupa încheierea lunii de lucru.
 * Salarul care nu s-a plătit la termen se considera conform legii ca plată întârziata şi muncitorul are dreptul să dea în judecata angajatorul solicitând în afara de salarul respectiv şi despagubiri şi indexare pentru întârziere.

Bani de transport 
 *
Muncitorul care locuieste la anumită distantă de locul de muncă are dreptul conform ordinul lărgit al acordurilor colective, să primeasca de la angajator bani de transport”.  Este vorba de o suma care să acopere costul biletului la transportul public cel mai ieftin la locul de munca ( în general este vorba de “abonament lunar”) . În orice caz, banii de transport la care are dreptul muncitorul nu vor fi peste 26.40 shekeli pe zi.
Muncitorul care este dus la lucru şi înapoi de catre angajator prin mijloacele de transport ale acestuia nu are dreptul la bani de transport.


 

2.3   Reţineri obligatorii din salar
Din salarul muncitorului străin, ca şi din cel al muncitorului israelian, se vor efectua reţineri obligatorii înainte de plata salarului, impozit pe venit şi plata pentru Asigurarile Naţionale.
Aceste reţineri sunt stabilite prin lege şi angajatorul le transfera direct la trezoreria statului – la autoritaţile fiscale şi Asigurarile Naţionale.
Precizăm: exista plăti de impozit pe venit care sunt numai responsabilitatea angajatorului ( de ex, taxa pentru muncitori străini) care nu se vor reţine de la muncitor ci le va plăti numai angajatorul.


 

2.4   Reţineri permise din salar
Conform legii, angajatorul poate reţine din salarul muncitorului diferite sume detaliate mai jos:
 *
Plata locuinţeiangajatorul poate reţine din salarul munncitorului o parte a costului apartamentului pe care i l-a oferit muncitorului dar numai pana la o anumita suma stabilita de lege.
*
Plata pentru cheltuieli aferente locuinteiangajatorul poate reţine din salarul muncitorului o parte a cheltuielilor care revin angajatorului pentru impozite locale, curent electric, gaz, apa, în procentul care ii revine muncitorului din locuinţa primita de la angajator.
*
Plata pentru asigurări medicaleangajatorul poate reţine din salarul muncitorului o parte din costurile supórtate de angajator pentru poliţa de asigurare medicala achiziţionata pentru muncitor conform legii muncitorilor straini. Suma permisă pentru reţinere este stabilita de nórmele referitoare la muncitori straini.
*
Plata avansurilor primitedacă s-au acordat avansuri în contul salarului din luna respectiva.
*
Plata sumelor  diferite stabilite prin acord între muncitor şi angajator pe care muncitorul trebuie să le restituie ( precum imprumuturi, bilet de avión la ieşirea în concediu anual – interviza- şi altele).
*
Cotizaţii de membru în organizatia de care apartine muncitorul.
Precizăm: referitor la toate aceste reţineri, angajatorul trebuie să aiba dovada ca a platit súmele pe care le-a reţinut din salarul muncitorului şi partea respectiva trrebuie suportată de muncitor.

Precizăm: este interzis ca totalul reţinerilor (şi cele care nu sunt pentru cazare şi asigurare medicala) să depăseasca 25% din salarul muncitorului pe luna respectiva.

*
Banii pentru cazareangajatorul poate reţine din salarul muncitorului o parte din costul locuintei pe care a pus-o la dispozitia acestuia dar numai până la suma stabilita de norma. Suma permisă pentru reţinere din salarul muncitorului depinde de zona în care locuieşte (suma difera de la o zona geográfica la alta).
Plata depinde şi de proprietarea asupra imobilului ( dacă este proprietatea angajatorului sau acesta a închiriat-o pentru muncitori de la o alta persoana).
Precizăm: legea stabileste că angajatorul trebuie să suporte cheltuielile locuintei oferite muncitorului strain. Cu tóate acestea el are dreptul să reţina din salarul muncitorului o parte din cheltuielile efective, sumă care nu va depăşi cele de mai jos (dupa zonele de locuit)

zona locuintei                                        suma maxima de retinut
Ierusalim  386.94                                                       shekeli
Tel-Avi  440.30                                                         vshekeli
Haifa                                                               293.57 shekeli
Centru  293.57                                                             shekeli
Sud  260.97                                                                   shekeli
Nord 240.13                                                                 shekeli
Dacă locuinta este proprietatea angajatorului, el poate reţine numai jumatate din súmele detaliate mai sus.
*
Contravaloarea cheltuielilor aferente locuinţeiangajatorul poate reţine din salarul muncitorului o parte din cheltuielile aferente locuinţei pe care le-a platit efectiv, precum taxe locale, curent electric, gaz, apa, în proportie relativa la muncitor din locuinţa pe care i-a furnizat-o angajatorul pe cheltuiala sa.
Suma permisă pentru reţinere conform normelor din legea muncitorilor straini (normele stabilesc valoarea retinerilor pentru locuinta muncitorului) este suma maximala permisă pentru a fi reţinuta dar este posibil să se reţina sume mai mici ( în funcţie de cheltuielile efective ale angajatorului).
Pentru muncitori din asistenţasuma reţinuta nu va depaşi     79.41   shekeli.
Pentru muncitori din alte ramurisuma maximala permisă este 92.36 shekeli.

*
Plata pentru asigurare medicalaangajatorul poate reţine din salarul muncitorului valoarea unei părti din banii plătiti de angajator pentru poliţa de asigurare pe care a achiziţionat-o din banii săi pentru muncitor. Suma permisă pentru reţinere este stabilita de legea muncitorilor straini.
Daca este vorba de muncitor din ramura îngrijirii asistaţilorsuma permisă pentru reţinere nu va fi mai mare decat ½ din suma plătită efectiv de către angajator sau 124.73 shekeli, suma cea mai mica dintre acestea.
Daca este vorba de alt muncitor – suma permisă pentru reţinere va fi 1/3 din suma platita de angajator sau 124.73 shekeli, suma mai mica dintre acestea.

*
Restituirea  avansurilor -  care s-au platit muncitorului de catre angajator în contul salarului din luna lucrata ( şi numai daca aceste avansuri nu depăsesc salarul muncitorului pe ultimele 3 luni de lucru la acest angajator).
*
Diverse plăţi care s-au convenit între muncitor şi angajator care acesta le suporta dar muncitorul trebuie să le restituie ( cum ar fi imprumuturi, bilete de avion pentru plecarea muncitorului în concediul anual – inteviza – şi altele).

*
Cotizaţii de membru al unei organizaţii din care face parte muncitorul.

Precizăm:
*
Referitor la reţinerile permise din salarul muncitorului, angajatorul trebuie să dovedeasca  ca a efectuat de fapt plătile pe care le-a reţinut din salarul muncitorului, şi care trebuiesc suportate de muncitor, fie conform legii, fie conform acordului prealabil, specificat în mod expres , în scris, al muncitorului referitor la suma care i s-a retinut din salar.
*
Conform normelor pentru muncitorii straini, referitoare la reţineri din salar pentru cazare şi cheltuieli aferente şi pentru asigurare medicala, suma tuturor reţinerilor nu poate depăşi 25% din salarul lunii respective, exceptand cazul în care este vorba de ultima luna de lucru când se pot reţine toate sumele datorate de muncitor angajatorului din ultimele 3 luni de muncă pe care muncitorul nu le-a restituit până la acea data.

2.5   Statul de plata
Conform legii de apărare a salarului, angajatorul este obligat să elibereze stat de plata detaliat.
Angajatorul va preda muncitorului statul de plata nu mai târziu de ziua a 9-a a lunii de după luna pentru care se face plata.

Conform legii de apărare a salarului, angajatorul este obligat să elibereze stat de plata în care sunt specificate următoarele:
 1.
Datele muncitorului şi ale angajatorului
(
a) Numele de familie, prenumele şi numărul de identitate al muncitorului.
(
b) Numele angajatorului, numărul de identitate sau nr. de înregistrare al societatii, sediul social şi locul de munca al angajatorului.
2. (
a) Data la care a început lucrul
     (
b) vechimea cumulata la angajator sau la locul de munca , cea mai mare din ele.
3.
Referitor la muncitorul cu salar fix- norma stabilita, referitor la muncitorul cu plata la orasuma de baza stabilita, referitor la muncitorul care primeste dupa calificare, în functie de acordul colectiv – cu mentiunea gradului muncitorului,
4.
Perioada pentru care e calculat salarul
(1)
perioada calendaristica pentru care este platit salarul
(2)
numărul de zile şi de ore lucrate la locul de munca în perioada pt. care e platit;
(3)
numărul zilelor lucrătoare în care a lucrat efectiv în perioada pt. care e platit;
(4)
numărul orelor lucrate efectiv în perioada pt care e platit salarul; daca muncitorul este platit cd. Art. 30 (a)(6) din legea orelor de munca şi odihna ( muncitor cu incadrare speciala care nu poate fi retribuit dupa orele de lucru – ca de ex.îngrijitorii) trebuie specificat acest lucru în mod expres;
(5)
numărul zilelor de concediu luate în acea luna şi totalul zilelor ramase;
(6)
numărul zilelor de boala luate în aceasta perioada şi nr. zilelor ramase;
5. 
Salarul plătit muncitorului
(1)
valoarea salarului plătit pentru ora de lucru;
(2)
salarul obişnuit;
(3)
alte plăţi, în plus faţa de salarul obişnuit, inclusiv sporul pentru orele suplimentare şi de odihnă săptămânală, randament în muncă, bani de recuperare, bani de concediu, bani de concediu medical şi aşa mai departe; în acest aliniat trebuie detaliate sporurile, pentru câte unităti se plătesc, dacă se plătesc dupa unităti şi suma plătită;
(4)
totalul salarului şi al sporurilor impozabile precum şi suma cumulată impozabilă pentru tot anul financiar respectiv;
(5)
totalul salarului şi al sporurilor pentru care se plăteşte asigurare naţionala şi suma impozabila cumulata pe tot anul financiar;
(6)
totalul salarului şi al sporurilor după care se calculeaza drepturile de pensie sau alte drepturi sociale, care se vor detalia după categoria drepturilor luate în considerare în calculul salarului;
Dacă vreuna din sumele de pe statul de plată se referă la altă perioadă decât perioada pentru care se calculează salarul, alineatul 4(1) trebuie specificat pentru ce se acordă aceste plăţi.
6 –
Reţineri -
(1)
reţinerea impozitului pe venit;
(2)
reţinerea impozitului pentru Asigurarile Naţionale ;
(3)
plata asigurării de sănatate;
(4)
reţinere pentru fondul de pensii cu menţiunea perioadei pentru care se reţine şi suma respectiva;
(5)
orice altă reţinere care se va denumi şi pentru care se va preciza suma;
(6)
totalul reţinerilor.
7 –
Plata angajatorului pentru condiţiile sociale ale muncitorului care nu sunt platite direct muncitorului şi nu sunt reţinute din salar, inclusiv contribuţia angajatorului la fondul de pensii.
8 –
Detaliile retribuţiei
(1)
suma totală (bruta) care i se cuvine muncitorului la data salarului;
(2)
suma (neta) care i se cuvine muncitorului;

(3)
modalitatea de plată, pentru salarul plătit direct, conform articolului 6 al legii. Trebuie menţionat factorul prin care se efectuează plata, dacă e vorba de cont bancar, în general banca poştei – numărul contului şi datele băncii.
9 –
Salarul minim lunar sau salarul minim la orăconform legii salarului minim din 1987 – 5747 şi actualizat pentru perioada pentru care se efectuează plata; pentru muncitorii care nu au împlinit 18 ani trebuie menţionat în statul de plata, salarul minim stabilit conform legii în funcţie de vârsta muncitorului.

Angajatorul trebuie să dea statul de plată salariatului nu mai târziu de ziua a 9-a a lunii următoare celei pentru care se plăteşte muncitorului acest salar.

Legea nu obligă angajatorii din domeniul asistentei- îngrijirii ( care sunt numai o persoană care angajează un muncitor nu pentru afacerea sau ocupatia sa) să elibereze state de plata.
Totuşi este recomandat ca un astfel de angajator să aibă un stat de plată pe care să il predea angajatului cu detalii despre orele lucrate pentru a evita divergenţe sau litigii eventuale în viitor în această problemă.

 

2.6   Înregistrarea orelor de lucru, de odihnă şi de concediu:
Conform regulamentului orelor de lucru şi odihnă, locurile de muncă, sau exercitare  a meseriei sau servicii publice, înregistrează pentru fiecare muncitor angajat orele lucrate, inclusiv pentru muncitorii străini.
Legea specifică datele care trebuiesc cuprinse în acest tabel.
Tabelul cu orele lucrate trebuie să fie redactat în limba pe care muncitorul o citeşte şi o înţelege şi el trebuie să aprobe tabelul. Angajatorul va da muncitorului o copie a acestui tabel.
Foaia de pontaj trebuie să menţioneze orele de lucru, orele de odihnă, zilele de concediu sau zilele de boală luate de muncitor.
Tabelul se va referi în mod general la fiecare zi de lucru şi va avea următoarele date:
(1)
numele de familie, prenumele şi numele tatălui muncitorului;
(2)
numărul de identitate/ paşaport;
(3)
adresa;
(4)
data începerii lucrului la acest angajator;
(5)
orele de lucru;
(6)
orele de odihnă săptămanală;
(7)
orele suplimentare;
(8)
sporul pentru orele suplimentare;
(9)
sporul pentru lucrul în zilele de odihna ale săptămanii;
(10)
încheierea lucrului la angajator.

Precizăm: conform legii muncitorilor străinipentru folosirea permisului primit de angajator ca să lucreze cu muncitori străini, trebuie să deţină tabel cu orele în care a lucrat salariatul la el şi zilele în care acesta a absentat de la lucru (concediu, boală sau orice alt motiv). Tabelul va fi redactat în limba pe care muncitorul o întelege şi o citeste şi să fie aprobat de acesta. Angajatorul va transmite muncitorului copie a  acestui tabel-fisa de prezenţă.

Precizăm: această obligaţie nu se referă la un asistat care are un singur îngrijitor, şi nu pentru afacerea sau profesiunea sa.
Totuşi este indicat ca şi acest angajator să deţină şi să predea angajatului împreună cu statul de plată tabelul cu orele lucrate pentru a evita neînţelegeri sau litigii ulterioare în această privinţă.

Pe foaia de pontaj se vor menţiona orele lucrate, orele de odihnă, zilele de concediu şi zilele de boală luate de muncitor.

 

2.7   Dreptul la odihna săptămânală şi pauza în timpul zilei de lucru.
Conform legii orelor de lucru şi odihnă, fiecare muncitor are dreptul la 36 de ore de odihnă continuă.
Cine lucrează în zilele de odihnă săptămânală are dreptul la 150% plata pentru fiecare oră lucrată astfel. În plus, muncitorul are dreptul la ore de odihnă în alte zile decât cele în care a lucrat în orele de odihna săptămânală.
Conform legii orelor de muncă şi odihnă, pentru o zi de lucru de 6 ore, muncitorul are dreptul la pauza de 3/4 ora pentru odihnă.  În ajunul zilei de odihnă săptămânală  pauza va fi de 1/2 de oră. Dacă i se cere muncitorului să  lucreze în pauză, i se va plăti acest timp, dacă nu,-  pauza nu este plătită.
Conform legii orelor de muncă şi de odihnă, între două zile de muncă trebuie să fie 8 ore de odihnă.
Subliniem – în domeniul asistentei- îngrijiti, există regulamente speciale referitoare la orele de lucru şi de odihnă, diferite în funcţie de împrejurări.
De aceea este indicat ca înainte de începerea lucrului, îngrijitorul şi cel îngrijit să primească consult referitor la împrejurările de lucru, orele de muncă şi de odihnă şi retribuţia pentru lucrul în orele de odihnă.   

2.8   Dreptul la concediu
Conform legii concediului anual, muncitorul are dreptul la zile de concediu plătite.
Numărul zilelor de concediu depinde de vechimea muncitorului la lucru; pentru fiecare din primii  4 ani de lucru muncitorul are dreptul la 14 zile de concediu anual, iar din anul al cincilea – 16 zile de concediu.
Conform legii, nu se vor considera "zile de concediu" zilele în care nu se lucrează, cum ar fi: zile de sărbătoare cf. legii sau obiceiurilor locului; concediu de naştere; concediu de boală, zile de doliu, zile de grevă, de preaviz înainte de încheierea lucrului.
În zilele în care muncitorul este în concediu legal, angajatorul va plăti banii de concediu, salar obişnuit pe care l-ar fi plătit dacă muncitorul nu ar fi luat concediu în acele zile.  

Perioada de concediu trebuie stabilită cu 14 zile înainte, împreună cu angajatorul dacă este vorba de concediu de peste 7 zile consecutive.
Numărul zilelor de concediu depinde de vechimea muncitorului la lucru; pentru fiecare din primii  4 ani de lucru muncitorul are dreptul la 14 zile de concediu anual, iar din anul al cincilea – 16 zile de concediu. 

Precizăm: exista reguli diferite de calcul al concediului de odihna pentru muncitorul care a lucrat numai o parte a anului la angajator, şi calcul diferit pentru muncitorul care a lucrat cu salar la oră sau la zi faţă de cel care lucreaza cu salar fix lunar pentru luna completa de lucru.

Precizăm: În acord cu angajatorul, muncitorul poate lua uneori numai şapte zile de concediu într-un an şi restul să îl treacă pentru anul următor.

Precizăm: conform legii nu se vor considera "zile de concediu" zilele în care nu se lucrează, cum ar fi: zile de sărbătoare cf. legii sau obiceiurilor locului; concediu de naştere; concediu de boala, zile de doliu, zile de grevă, de preaviz înainte de încheierea lucrului.

În zilele în care muncitorul este în concediu legal, angajatorul va plăti banii de concediu, salar obişnuit pe care l-ar fi plătit daca muncitorul nu ar fi luat concediu în acele zile (muncitorul care primeste salar la ora sau la zi – va primi banii de concediu dupa calculul mediei salarului la oră, după cum e stabilit prin legea concediului anual).
Banii de concediu se vor plăti odata cu salarul.

 

2.9   Drepturi de recuperare
Conform ordinului lărgit referitor la acordurile colective ale muncitorilor din Israel, fiecare muncitor are dreptul să primească banii pentru cheltuieli de recuperare şi odihnă. Suma actualizată la data redactării acestui sumar, în majoritatea locurilor, este 374 shekeli pentru o zi de recuperare.
Muncitorul are dreptul la zile de recuperare în funcţie de vechimea în muncă.
Pentru primul an de muncă5 zile.
Pentru anul al doilea şi al treilea6 zile.
Pentru anul al patrulea şi până la al zecelea7 zile.
De obicei banii de recuperare se plătesc odată pe an de obicei între lunile iunie- septembrie.

 

2.10Dreptul la concediu de boală
Conform legii banilor pentru concediul de boală din Israel, muncitorul care a absentat din motive de boală are dreptul la "banii de boală". "Banii de boală" reprezintă 75% din salarul pe care l-ar fi primit dacă ar fi lucrat în acea perioadă şi nu ar fi fost bolnav.
Banii de boală se plătesc astfel:
(1)
după a patra zi de absenţă toate “zilele de boală  care i se cuvin;
(2)
pentru a doua şi a treia zi de boală – jumătate din "banii de concediu de boală".
Perioada în care muncitorul are dreptul la  "plata concediului medical"
nu va depăşi  perioada de o zi şi jumătate pentru fiecare lună lucrată la acelaşi angajator sau în acelaşi loc de muncă, şi nu mai mult de 90 de zile.
Este interzisă concedierea unui salariat care a lipsit din motive de boala.
Banii concediului de boală se consideră salar în orice sens al termenului.

Precizăm: "perioada de boală" conform legii care stabileşte plata pentru concediul de boală diferă dupa modul angajării ( continue sau intermitente) . Se poate verifica în legea plăţii banilor de boală după fiecare caz în parte.
Precizăm: dacă medicul a stabilit, în urma analizelor efectuate, că datorita vreunei restricţii medicale salariatul nu poate efectua, o perioadă de timp, lucrul pentru care a fost angajat în anumite condiţii , sau îl poate efectua numai parţial, şi angajatorul i-a oferit o altă funcţie, normă întreagă sau parţială în acelaşi loc de muncă, el nu va mai avea dreptul la "banii de boala" dar salarul lui nu va fi mai mic decât salarul pe care l-ar fi primit la locul anterior, conform calculului “banilor de boalalegali.

Precizăm: perioada de drepturi pentru "banii de boală" nu va depăşi o zi şi jumătate pentru fiecare lună lucrată la acelaşi angajator şi nu mai mult de 90 de zile.

Precizăm: este interzisă concedierea muncitorului care absentează din motive de boală, în perioada dreptului la concediu de boală care s-a acumulat conform legii sau conform acordului colectiv, şi asta până la perioada maximă ( exceptând cazul în care notificarea despre concediere s-a trimis înainte de absenţa muncitorului din motive de boală).

Precizăm: Banii de boală se considera salar  în orice inţeles al termenului.  

 

2.11Dreptul la pensie
Fiecare muncitor ( şi aici se includ şi muncitorii străini) au dreptul să li se depună bani lunar pentru “economie pensionară” .Originea acestui drept este în ordinea lărgită a acordului colectiv general în acest domeniu. În capitolullegislaţie” se poate găsi pe site această lege.
Este vorba de bani pe care fiecare angajator trebuie să îi depună în contul “economiei pentru pensie” în beneficiul compensaţiei de concediere pe care va trebui să le plătească muncitorului când se vor încheia relaţiile de munca.
Conform ordinului largit, banii pentru economia pentru pensie sunt depuşi o parte din banii angajatorului şi o parte din banii muncitorului. Una din căile recomandate de depunere a acestor bani este detaliată în instrucţiunile şefului unităţii auxiliare din articolul 8.5.08 din linkul respectiv.

 

3      Vătămare în timpul muncii

3.1          Obligatia de a raporta accidentul în muncă
Conform ordinului referitor la accidente şi boli profesionale, angajatorul este obligat să raporteze autorităţilor dacă muncitorul pe care l-a angajat a fost vătămat în accident de muncă.
Alăturat este link la situl Ministerului Industriei Comerţului şi Muncii de pe care se pot descărca formulare de raportare a accidentelor.  


3.2          Obligaţia de a ajuta muncitorul să primeasca tratament medical dupa accident şi completarea formularelor pentru obtinerea drepturilor de la Asigurarile nationale.
Conform legii, muncitorul străin care a suferit un accident are dreptul la tratament medical şi beneficii de la Institutul de Asigurari Naţionale ca orice muncitor israelian. Angajatorul îl va ajuta să primeasca acest tratament.
Alăturat este link la situl Institutului de Asigurări Naţionale unde se găsesc detaliile drepturilor muncitorului străin în cadrul Asigurarilor Naţionale şi printre altele drepturile victimelor accidentelor.

Este important să menţionam că un muncitor care a fost victima accidentului de muncă şi a cerut drepturile de la Asigurările Naţionale, trebuie să solicite de la angajator să menţioneze în formular că este vorba de accident de muncă, acesta fiind un formular special numit B.L. 250.


 

4   Încheierea relaţiilor de muncă

4.1   Din initiativa muncitorului şi semnificatia acesteia
Dacă din vreun motiv oarecare muncitorul străin doreşte să înceteze relaţiile de muncă la angajator – el poate să o facă fără nici o teamă şi este interzis să fie impiedicat să o facă.
Sistarea lucrului este coordonată de instrucţiunile legii preavizului de demisie şi concediere şi în conformitate cu această lege muncitorul va comunica patronului că intenţionează să înceteze relaţiile de muncă dintre ei.
Perioada de preaviz depinde de vechimea în lucru a muncitorului la angajatorul său şi de felul angajării (dacă a primit salar lunar sau salar la oră ori la zi). În orice caz perioada de preaviz nu va depăşi o lună de zile.

Dacă muncitorul nu dă preaviz patronului, este posibil să i se reţina din salarul ultimei luni lucrate plata pentru lipsa preavizului.
Alăturăm aici link la legea preavizului pentru demisii şi concedieri.

Recomandăm ca preavizul să se notifice astfel încât muncitorul să poată dovedi transmiterea ( preferabil în scris, în limba pe care o înţeleg şi muncitorul şi angajatorul, prin poşta recomandată cu aviz de primire sau o cale asemănătoare).
Daca muncitorul nu dă preaviz patronului, este posibil să i se reţina din salarul ultimei luni lucrate plata pentru lipsa preavizului ( în valoarea salarului pe care ar fi trebuit să-l primeasca în perioada de preaviz obligatorie în care ar fi continuat să lucreze).

Menţionam că în perioada “de preaviz’ muncitorul poate lipsi de la lucru în limite rationale, în acord cu angajatorul în scopul găsirii unui alt loc de muncă.

Precizăm şi accentuăm:
Muncitorul străin trebuie să tină minte că se afla în Israel cu permis limitat şi numai pentru lucru. În caz că a iniţiat încetarea lucrului, el trebuie să anunţe imediat autorităţile de imigrare şi să reglementeze viza de şedere în Israel.
Muncitorul care se află în Israel o perioadă de 30-90 de zile fără muncă înregistrată la autorităti ( numărul zilelor diferă în funcţie de reglementările Ministerului de Interne, Autorităţii de Imigrări în diferite ramuri de activitate) la un patron care deţine permis de angajare în acelaşi domeniu de activitate cu cel menţionat la venirea în Israel, este pasibil de expulzare din ţară.
În unele domenii de activitate exista limitări în dreptul muncitorului de a iniţia încetarea lucrului, conform unor norme publicate din timp în timp de către Autoritatea de Imigrări şi aceste restricţii trebuiesc luate în considerare atunci când muncitorul decide să încheie relatiile sale de muncă cu angajatorul.


 

4.2          Din iniţiativa angajatorului şi semnificatii
Conform legii preavizului în caz de concediere şi demisie, angajatorul poate şi el să iniţieze încetarea relaţiilor de muncă cu salariatul.
Şi angajatorul este obligat să dea preaviz muncitorului despre intenţia de a-l concedia. ( perioada de preaviz este identică cu cea pe care trebuie să o dea muncitorul exceptând  anumite domenii ( de ex. construcţii) in care reglementările pentru perioada de preaviz sunt diferite.

Toate regulile susmenţionate, referitoare la perioada de preaviz  pe care o dă muncitorul patronului, sunt valabile şi învers, de la angajator la muncitor.

Conform legii despăgubirilor, dacă un patron a concediat muncitorul, este obligat să ii plăteasca acestuia compensări de concediere. Anexat aici link la legea compensărilor pentru concedieri.

Compensarea de concediere, patronul este obligat să o plăteasca la data la care îi plăteşte muncitorului ultimul salar pentru perioada lucrată.

Muncitorul căruia nu i s-au plătit compensări de concediere poate să dea în judecată patronul pentru a primi compensarea plus o altă despăgubire specială pentru neplata la timp a compensării de concediere.

Există cazuri în care muncitorul are dreptul să primească despăgubiri chiar dacă concedierea nu a fost din iniţiativa angajatorului şi uneori chiar dacă el a iniţiat încetarea lucrului.

Există alte cazuri în care muncitorul nu va avea dreptul la compensaţii de concediere chiar dacă încetarea lucrului a fost iniţiativa patronului (cazuri destul de rare în care muncitorul a cauzat daune angajatorului  într-un fel sau altul în decursul muncii).

In caz că înceteaza relaţiile de muncă din cauza decesului patronului sau firma a ajuns la lichidare – muncitorul are dreptul la plata compensaţiei de concediere.

Există domenii de activitate în care permisul primit de angajator pentru a lucra cu muncitori străini îl împiedică să concedieze muncitorul în primul an de şedere în ţară. Este indicat să se verifice la Autoritatea de Imigrări care sunt reglementările referitoare la această temă.

Conform normelor care reglementează angajarea muncitorilor străini în domeniul construcţiilor – ei au dreptul la încheierea perioadei de lucru în Israel să primească depozitulcare s-a acumulat în beneficiul lor în perioada de lucru.
Depozitul” acesta include printre altele banii de compensare pe care trebuie să-i primeasca de la angajator la sfârşitul perioadei de lucru.
Despre felul în care se acumulează banii de “depozit” şi modalitatea de plată se pot obţine informaţii la “normele corporaţiilor” publicate în situl Ministerul de Interne – Autoritatea de Imigrari la capitolul “norme” cu titlul “Statul Israel”. 

Atenţie: tribunalul a recunoscut decesul patronului ca împrejurare care îi acordă muncitorului atât compensarea de concediere cât şi plata pentru preaviz. Această informatie este relevantă mai ales pentru muncitorii din domeniul asistenţei –îngrijirii dar nu numai. Această decizie se poate găsi la capitolul “hotărâri” în acest site internet.   


5      Reclamaţii şi dare în judecată pentru încălcarea drepturilor muncitorului străin.

5.1          Cu tema încălcarea drepturilor muncitorului referitor la codul muncii
Conform corecturii din legea muncitorilor străini efectuată nu demult, s-a înfiinţat o instituţie responsabilă cu drepturile muncitorilor străini în cadrul Ministerului Industriei, Comerţului şi Muncii.
Fiecare muncitor străin, sau orice persoană, care vrea să depună reclamaţie referitor la respectarea sau ne-respectarea drepturilor şi îndatoririlor muncitorilor străini şi patronilor, se poate adresa responsabilului şi poate depune plângere.
Precizăm că temele referitoare la codul muncii, pe care este autorizat să le dezbată acest responsabil, sunt cele detaliate în acest sumar de drepturi sau în altele referitoare numai la codul muncii.
Căile de contactare a resonsabilului pentru depunerea plângerii sunt:
În scris la adresa- Avocat Iris Maayan, responsabil cu drepturile muncitorilor straini, Ministerul Industriei, Comertului şi Muncii, strada Salame 53 Tel-Aviv.
La telefon:   03-7347230 ; 050-6240546     
prin fax:       03-7347269      
Prin site internet

Responsabilul are competenţa de a verifica plângerea de a hotărî că este cazul de a lua alte măsuri, sau a respinge plângerea, sau a porni o acţiune civilă, ori a iniţia o acţiune de mediere, ori alte măsuri ( administrative sau penale) pe care le va iniţia Responsabilul sau organe guvernamentale carora li se va transmite plângerea. Responsabilul va răspunde reclamantului şi va preciza care este actiunea următoare pe care o va decide în urma plângerii depuse.


 

5.2          În probleme referitoare la autoritatea de reglementare şi aplicare de la Ministerul de Interne- Autoritatea Imigrări
Se pot obtine informatii în situl Ministerului de Interne Autoritatea Imigrări.


 

5.3          În probleme referitoare la abateri diferite faţa de muncitor străin în perioada angajării acestuia. 
Aceste teme cuprind printre altele abateri de violenţă, viol, hărţuială sexuală, exploatare, inşelăciune, furt, daune cauzate persoanelor sau bunurilor, fals, etc.
Toate aceste probleme sunt tratate de Poliţie şi reclamaţia va trebui depusă la Staţia de Poliţie cea mai apropiată unde reclamantul va expune cazul ofiţerului anchetator pentru cercetare şi revolvare.

Accentuăm – dacă este vorba de reclamaţie legată de condiţii de muncă, muncă silnică sau trafic cu muncitori pentru nevoi de lucru, plângerea se va depune la oricare din organele susmenţionate şi se va efectua în cel mai scurt timp verificare şi rezolvare a cazului.


 

6      Informatie şi asistenţă juridică

Abatere de genul sclavie şi trafic uman  !!
Ai lucrat in condiţii foarte grele şi umilitoare?
Ai fost privat de libertate?
Ti-au fost îngrădite condiţiile umane de bază ( cum ar fi hrană , dormit separat, îngrijire medicală de care ai avut nevoie?)
Trebuie să ştii ai putea fi victima unui delict grav  de sclavie sau trafic uman.
Dacă acesta e cazul tău, probabil că ai dreptul la asistenţă juridică gratuită de la Asistenta Juridica.
Acest drept include depunerea unei reclamaţii civile bănesti împotriva persoanelor care ti-au provocat daune in cadrul acestui delict, şi ajutor în problema statutului tău în Israel , ca victimă a acestui delict grav.
Secţia de Asistenta Jurdica este o organizatie independenta reprezentata de avocaţi care sunt obligaţi să reprezinte exclusiv interesele tale.
Pentru verificarea drepturilor de a primi asistenţa juridica, sau pentru a obţine detalii suplimentare, te poţi adresa oficiului de Asistenţa Juridica din Tel Aviv conform datelor:
telefon  03-6932743     03-6932743   fax: 03-6932755 adresa: Henrieta Sold 4 Tel-Aviv.
Dacă nu ai card de telefon sau telefon mobil sau esti in inchisoare, echipa de pază iti va pune la dispoziţie un telefon ca sa poţi apela oficiul.
Spune numele complet, numărul de telefon şi adresa ( sau locul in care esti detinut, cu numărul sectiei şi al incaperii in care esti detinut, dacă ştii).
Dacă esti detinut, trebuie sa te adresezi cat mai repede oficiului de Asistenta Juridica dupa ce ai fost inregistrat in locul de detenţie.
Consiliere generala:
Pentru primire de informatii şi consiliere precum şi asistenta juridica pentru muncitori străini, vă puteti adresa organizaţiilor voluntare (non guvernamentale) care se ocupa de reclamaţiile muncitorilor :


 

Kav-la-oved (linie pentru muncitor)
Sucursala Tel-Avivstr. Nahlat Beniamin telAviv  tel. 03-6883766   fax: 03-6883537  in limba chineza luni seara intre 18:00 şi 20:00
Sucursala Haifastr. Hertzel 18 et.2 camera 224Haifa tel.04-8643350   04-8643350 fax: 04-8644238

Sucursala Ierusalim : Str. Yanai 6 tel 02-6242801   fax: 02-6232868

Sucursala Beer-Sheva: str. Ragher 19  tel. 08-6239619   fax: 08-6230531

 

Centru de ajutor pentru muncitori straini-

Tel. 03-5602530     03-5602530

Sediul: Hahashmal 33  Tel-Aviv ( duminica-joi 10:00 – 18:00, vineri 10:00-13:00).

 

Medici pentru drepturile oamenilor (Israel):

Tel: 03-6873718

Adresa: Golomb 52 Tel-Aviv

Tratament medical gratuit: consilier in problemele drepturilor bolnavilor şi asigurari medicale, reprezentanta in fata societatilor de asigurari: duminica şi miercuri intre 17:00 – 21:00  şi luni – clinica pentru femei: 17:00 – 21:00.

Linie de urgenţă a centrului de ajutor pentru victimele agresiunii sexuale : tel 1202

 

Telefoane pentru cazuri de urgenţă:

Politie: 100

Pompieri: 101

Maghen David (urgenta medicala) 102

 

Ambasadein urmatoarele aveti lista ambasadelor şi numerele de telefon . pentru informatii suplimentare puteti privi situl Ministerului de Externe.

Ambasada Filipine: str. Bnei Dan 18 T”A tel; 03-5440527, 03-5461499, fax: 03-6041038

Ambasada Thailanda: Aba Even 1 Hertzlia c.p.2125 tel: 09-9548412 fax: 09-9548417

Ambasada Chineza: str. Ben Yehuda 222 T”A tel: 03-6958980   fax: 03- 6958991

Ambasada India: str. Hayarkon 140 T”A          tel; 03-52919       fax: 03-5291953

Ambasada Ukraina: str. Yermiahu 50 T”A       tel; 03-6021952   fax; 03-6042512

 

 

תנאי שימוש   I  אודות האתר  I  צור קשר  I  הצעות פניות הציבור
תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2016 . מדינת ישראל.
© Copyright 2016 . State of Israel. All rights reserved.