תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבור
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית

מינהל הסדרה ואכיפה פועל ליישום הוראות חוקי העבודה במדינת ישראל. המינהל, כגורם מקצועי ומוסמך אחד, מרכז תחתיו סמכויות להסדרת שוק העבודה בישראל.למינהל הסדרה ואכיפה סמכויות אכיפה מנהליות ופליליות שפועל באמצעות שלושה הליכים :
-          מתן רישיונות והיתרים המחויבים עפ"י הוראת חוקי עבודה.
-          הליך אכיפה מנהלי והליך אכיפה פלילי:  למינהל סמכויות חקירה של הפרות על הוראות חוקי  העבודה.  מטרתו היא מיצוי הליכי חקירה כנגד מעסיקים הנחשדים בביצוע העבירות באמצעות מתן התראות\הטלת עיצומים כספיים בהליכים מנהליים ו/או קנסות מנהליים וכתבי אישום  בהליכים פליליים.

תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
 
תמונה גרפית  הודעה לעובדי קבלן כח אדם בחברת נתנאל סער ניהול פרויקטים בע"מ
תמונה גרפית  הליכי רישוי ומתן היתרים לפי חוקי עבודה בדגש על חוק עבודת נשים וחוק שעות עבודה ומנוחה
תמונה גרפית  משרד הכלכלה מגייס סטודנטים/יות בתפקידי חוקר למינהל הסדרה ואכיפה
תנאי שימוש באתר