תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבורתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתצור קשר
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
 ראשי
פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל - 1970
תקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות,סיווג,אריזה,תווי סימון של אריזות) , התשנ"ח – 1998
תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל) , התש"ן – 1990
תקנות הבטיחות בעבודה (כלים לשיקוע פינים בפעולה ישירה) , התשמ"ד – 1984
תקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות אבן) , התשכ"ה – 1965
תקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות,מיתקנים וציוד) , התשס"א – 2001
תקנות הבטיחות בעבודה (נוחיות) , התשכ"ה – 1965
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים) , התשמ"ו – 1986
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) , התשמ"ח – 1988
תקנות הבטיחות בעבודה (עובדים בחומרי הדברה) , תשכ"ד – 1964
תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה) , התשמ"ח – 1988
תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) , התשנ"ז – 1997
כללי הבטיחות בעבודה (נמלים ואניות בנמלים) , 1947
צו הבטיחות בעבודה (אגרות בדיקה) , התשמ"ז – 1987
צו הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה הנדסית) , תשכ"ו – 1961
צו הבטיחות בעבודה (פנקס כללי) , תש"ך – 1959
צו הבטיחות בעבודה (תמצית הפקודה) , תשכ"א – 1961
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז -2007
תקנות העבירות המנהליות (קנס מנהלי - בטיחות בעבודה) ,התשנ"ו - 1995
ראשי > Channels > מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית > חוקים, תקנות ותקנים בבטיחות ובריאות > מאגר חוקים ותקנות > פקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה > פקודת הבטיחות בעבודה ותקנות שונות
צו הבטיחות בעבודה (פנקס כללי) , תש"ך – 1959

בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 68 ו72- לפקודת הבטיחות בעבודה, 1946 (להלן - הפקודה), וסעיף 1 לפקודת סדרי השלטון והמשפט (הוראות נוספות), תש"ח1948-, אני מצווה לאמור:

1. טופס הפנקס ותוכנו

הפנקס הכללי לצורך סעיף 72 לפקודה יהיה מורכב מאחד-עשר חלקים לפי התוספת; ויירשמו בו הפרטים המפורטים בתוספת, ובלבד שבחלק ג' של הפנקס יירשמו פרטים הנוגעים לאלה:

(1) הממונה על הבטיחות, אם נתמנה;

(2) במפעל: העובדים שקיבלו לפי סעיף 19 לפקודה תעודת אישור לביצוע בדיקת המכונות בזמן עבודתן;

(3) במחצבה: הממונה על הפיצוצים, מנהל המחסן לחמרי נפץ והמפוצצים המקצועיים.

2. ביטול

צו בתי חרושת (פנקס כללי), תש"י-1950-בטל.

תוספת2

 

 

_________________________________

1 ק"ת תש"ך, 206; תשכ"ג, 1175.

2 נוסח הטפסים שבתוספת אינו מובא.

 

 

תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2015 . מדינת ישראל. © Copyright 2015 . State of Israel. All rights reserved.