תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבורתמונה גרפיתסקר גולשים
תמונה גרפית
search  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
Encouragement of Industrial Research and Development Law 5744-1984
חוק הקרן הדו-לאומית למחקר ולפיתוח תעשייתיים, תשל"ח - 1978
חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה, התשמ"ד-1984- נוסח מעודכן
תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה (אגרות), התשס"ו-2006
תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה (הפחתה בסכום הבסיסי), התשס"ו-2006
ראשי > חקיקה, פסקי דין, יוזמות חקיקה ומידע כללי > חקיקה בתחום השקעות ופיתוח > מחקר ופיתוח תעשייתי וטכנולוגי
Encouragement of Industrial Research and Development Law 5744-1984

תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2014 . מדינת ישראל. © Copyright 2014 . State of Israel. All rights reserved.