תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבורתמונה גרפיתמפת האתר
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
אגף הכספים - חשבות
איזורי פיתוח ועדיפות לאומית
אכיפה והסדרת חוקי עבודה
אנשים עם מוגבלות
הגנת הצרכן
חונכות עסקית
חיילים משוחררים
יחסי עבודה - הסכמים קיבוציים
יחסי עבודה - סכסוכי עבודה
כוח אדם בשעת חרום
מאה - היחידה לפיתוח פדגוגי טכנולוגי
מה"ט - הנדסאים וטכנאים מוסמכים
מורשי נגישות
מינהל יהלומים
מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא
מינהל תעשיות
מרכז ההשקעות
משקלות, מידות וסטנדרטים
ניהול איכותי
סחר חוץ - יבוא
סחר חוץ - יצוא
סחר חוץ - QIZ
עיצוב תעשייתי
פיקוח מחירים
פירסומים
קרנות סיוע לשיווק לחו"ל
רשות לשיתוף פעולה תעשייתי -רשפ"ת- ICA
ICA Forms
רשם האגודות השיתופיות
תכנית ניצוץ
תקינה
ראשי > Channels > "טופס נט" - טפסים ממוחשבים > משקלות, מידות וסטנדרטים
משקלות, מידות וסטנדרטים
יבואן יקר, אנא קרא את ההנחיות לפני מילוי הטופס המקוון

הודעה ליבואנים

  תמונה גרפית תמונה גרפית
שם הטופס קובץ להורדה הוראות מנכ"ל חקיקה הנחיות טופס מקוון
1 בקשה לקבלת שחרור מכשירי מדידה מהמכס תמונה גרפית תמונה גרפית תמונה גרפית
2 בקשה לאישור דגם תמונה גרפית
3 בקשה לאישור מבדקת שירות תמונה גרפית תמונה גרפית
4 בקשה לחידוש אישור מבדקת שירות תמונה גרפית תמונה גרפית
5 בקשה לחידוש אישור מעבדה תמונה גרפית תמונה גרפית
6 בקשת אישור למעבדה תמונה גרפית תמונה גרפית
7 בקשה לקבלת אישור דגם למאזניים ביתי ואישי תמונה גרפית
8 בקשת ערר על החלטות הוועדה תמונה גרפית

תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2016 . מדינת ישראל. © Copyright 2016 . State of Israel. All rights reserved.