תמונה גרפית
search  תמונה גרפית
תמונה גרפית תמונה גרפית תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
Call Center
תמונה גרפית
תמונה גרפית

The Ministry of Economy focuses on the promotion of economic growth in Israel.  The Ministry is engaged in the encouragement and support of export and international commerce, in order to assist Israeli businesses in enhancing their exports and entering new markets abroad.

תמונה גרפית
Ministry Activities
Who's Who
Economic & Trade Representatives Abroad
Ministry Publications
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2015 . מדינת ישראל. © Copyright 2015 . State of Israel. All rights reserved.