ראשי תמונה גרפית דבר המנהלת תמונה גרפית מודיעין וצור קשר תמונה גרפית שאלות ותשובות תמונה גרפית פורום תמונה גרפית
חיפוש תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית רישום במרשם הנדסאים וטכנאים מוסמכים תמונה גרפית
תמונה גרפית ראשי > Channels > הכשרה מקצועית והון אנושי > הנדסאים וטכנאים מוסמכים (מה"ט) > הנדסאים וטכנאים מוסמכים

 

הנדסאי ו/או טכנאי מוסמך בעל דיפלומה חתומה ומאושרת על ידי הגורמים המוסמכים זכאי להירשם במרשם הנדסאים וטכנאים מוסמכים לצורך הכרה במעמדו כהנדסאי או טכנאי מוסמך על ידי גורמים בתעשייה, במשק ובמוסדות ציבור.

 

הרישום במרשם הנדסאים וטכנאים מוסמכים הוא באחריות ועדת ההסמכה המשותפת למה"ט – מחלקת רישום הנדסאים וטכנאים מוסמכים והסתדרות ההנדסאים והטכנאים המוסמכים בישראל.

 

תהליך הרישום במרשם הנדסאים וטכנאים מוסמכים:

 

1.

הגשת אישורים למחלקת רישום הנדסאים וטכנאים מוסמכים:

 

המועמד יגיש את כל המפורט להלן, אישית או באמצעות הדואר או פקס 03-7347644.

 

 

1.1

שאלון אישי מלא וחתום. 

 

 

 

 

 

 

ניתן לקבל שאלון אישי באחת משלוש אפשרויות:

 

1.1.1    באתר - ניתן להקליד ולהדפיס את השאלון.

1.1.2    במכללה בה סיים המועמד את לימודיו. 

1.1.3    במה"ט, מחלקת רישום הנדסאים וטכנאים מוסמכים 
     טל' 03-7347535,  03-7347540.

 

 

 

 

 

 

1.2

קבלה עבור תשלום אגרת רישום. 

 

 

 

 

 

 

אגרת רישום בסך 50 ש"ח ניתן לשלם באחת משלוש אפשרויות:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 

 

 

1.2.2

תשלום באתרבאמצעות כל סוגי כרטיסי אשראי.

בסיום הליך התשלום האתר מנפיק קבלה.

 

העברה בנקאית בבנק לאומי, בנק פועלים ובנק הבינלאומי הראשון (נדרש מנוי לשרות האינטרנט של הבנק ובכללם אישור לביצוע העברות לצד ג').
 

 

 

 

1.2.3

תשלום בבנק הדואר - יש לקבל מראש את שובר תשלום אגרת רישום מהמחלקה לרישום הנדסאים וטכנאים מוסמכים. 


 

 

 

1.3

תעודה מקורית וצילום זהה למקור של תעודה/דיפלומה ממכללה בארץ או ממכללה בחו"ל, חתומה על ידי הגורמים המוסמכים.

 

 

 

 

 

1.3.1

צילום של תעודה/דיפלומה חתומה בחותמת "נאמן למקור" במחלקה לרישום הנדסאים וטכנאים מוסמכים. ניתן להחתים גם את מי שהוסמך על-ידי ועדת ההסמכה: מזכיר מחוז הסתדרות ההנדסאים והטכנאים המוסמכים או מנהל המכללה המוכרת על ידי מה"ט.

 

 

 

 

 

 

1.3.2

תעודה/דיפלומה ממכללה מוכרת בחו"ל בשפת המקור ותרגום לעברית על ידי מתורגמן מוסמך של התעודה שניתנה בחו"ל ושל תוכנית הלימודים, מספר השעות וציונים. כמו כן ניתן להחתים את המחלקה לרישום הנדסאים וטכנאים מוסמכים ואת מי שהוסמך על-ידי ועדת ההסמכה: מזכיר מחוז הסתדרות ההנדסאים והטכנאים המוסמכים. 

 

 

 

 

2.

רישום בפנקס הנדסאים וטכנאים מוסמכים:

 

 

 

2.1

הנדסאי או טכנאי מוסמך יירשם במרשם הנדסאים וטכנאים מוסמכים בהתאם לקריטריונים של הועדה להסמכה (סעיף 1) ו/או הועדה המקצועית אשר בוחנת תעודה/דיפלומה ממוסד מוכר בחו"ל .

 

 

 

 

2.2

הרישום במרשם הנדסאים בתחום הנדסה אזרחית (בנייה) ובתחום אדריכלות ועיצוב פנים מקנה זכות חתימה על תכנון מבנה פשוט, כמוגדר בחוק.

 

 

 

 

2.3

התנאי למתן רישיון חשמל של בוגר בעל דיפלומת טכנאי מוסמך או הנדסאי חשמל הוא רישום כחוק במרשם הנדסאים וטכנאים מוסמכים.

 

 

 

 

2.4

מועמד שאושרה בקשתו לרישום, זכאי לתעודת רישום בפנקס הנדסאים וטכנאים מוסמכים

בה יצוין:

 

 

2.4.1

תואר מבקש הבקשה – הנדסאי או טכנאי מוסמך. 

 

 

2.4.2

שם המגמה ומגמת המשנה כפי שמופיע בתעודה/דיפלומה של המועמד.

 

 

2.4.3

מועד זכאות.

 

 

2.4.4

"רישום על סמך דיפלומה ממוסד מחו"ל" או "רישום על-סמך דיפלומה ממוסד בארץ".

 

 

 

 

 

2.5

תעודת הרישום תקפה רק אם קיימים בה:

 

 

2.5.1

חתימה של שני נציגים מורשים מטעם מה"ט וחתימת נציג מורשה מטעם הסתדרות ההנדסאים והטכנאים המוסמכים בישראל. 

 

 

2.5.2

חותמת ועדת ההסמכה.

 

 

2.5.3

מספר תעודה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מחויבות רשות ההסמכה:

 

מועמד אשר הגיש ו/או שלח לועדת ההסמכה את: השאלון האישי מלא וחתום, קבלה עבור תשלום אגרת רישום ותעודה מקורית וצילום זהה למקור של תעודה/דיפלומה ממכללה בארץ – יקבל את התעודה בדואר תוך 14 יום (לא כולל ימי משלוח דואר).   מועמד שהוא בעל תעודה/דיפלומה מחו"ל ועמד בתנאים לעיל - יקבל את התעודה בדואר תוך 30 יום (לא כולל ימי משלוח דואר). 

 

 

 

מגמת הנדסה אזרחית - השלמת חובות
הסתדרות ההנדסאים והטכנאים
אתר - התאחדות התעשיינים
מורשי נגישות מבנים תשתיות וסביבה - הנדסאים
רשום חובה במרשם הנדסאים וטכנאים מוסמכים
בעלי תעודות בפנקס למורשי נגישות מתו"ס- הנדסאים לאנשים עם מוגבלות
שרות לאזרח - שאילתא לרישום הנדסאים וטכנאים מוסמכים
תמונה גרפית תמונה גרפית
תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2015. מדינת ישראל. © Copyright 2015. State of Israel. All rights reserved.