תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבורתמונה גרפיתהצטרפות לרשימת תפוצה
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
 ראשי
נהלי חוק לעידוד השקעות הון
בנינים להשכרה
מענק נגב
הודעה ליזמים בענין כפל סיוע
נהלים במסלול תעסוקה
נהלים וקריטריונים לאישור בקשות להקמה/הרחבה
נהלים מסלול תעסוקה - נוהל קודם
נוהל בחינת עמידה ביעדי כתב אישור ונוהל דיון לפי סעיפים 75 ו- 75ב לחוק כולל נספחים
נוהל ביטול תכנית במסלול מענקים.
נוהל עבודה עצמית מסלול הקטנת פליטות
קריטריונים לחלוקת תקציב מענקים 2014
ראשי > Channels > השקעות בישראל > נהלים > נהלי חוק לעידוד השקעות הון
נהלי חוק לעידוד השקעות הון

תמונה גרפיתנהלים שנקבעו בשנת 1997
תמונה גרפית"המדריך ליישום החוק לעידוד השקעות הון"
תמונה גרפיתעדכון נהלים במדריך ליישום החוק - אוגוסט 2005 (פרקים 8, 10)
תמונה גרפיתנהלים ונושאים אשר לגביהם התקבלו החלטות במינהלת מרכז ההשקעות החל מינואר ועד יוני 2000
תמונה גרפיתנוהל מעבר של מפעל הפועל כמרכז פיתוח לפי שיטת COST למפעל יצרני המוכר מוצרים
תמונה גרפיתנוהל ניטרול נכסים
תמונה גרפיתהודעה למפעלים - בהתאם להחלטת הממשלה מס' מיום 24/4/07 מענק הון למפעלים באזור עדיפות א יינתן למפעלים העומדים בקריטריונים הבאים. להרחבה...
תמונה גרפיתנוהל בדיקה ואישור דב"ס
תמונה גרפיתנוהל טיפול בבקשות להקמה/ הרחבה/ העתקה והרחבה
תמונה גרפיתנוהל טיפול בחריגים
תמונה גרפיתנוהל לעניין אישור תכניות להקמה, הרחבה או רכישה של נכס שהוא בניין להשכרה למגורים בהתאם לפרק שביעי לחוק עידוד השקעות הון
תמונה גרפיתנוהל לעניין שעבודים
תמונה גרפיתנוהל מנהלה
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2015 . מדינת ישראל. © Copyright 2015 . State of Israel. All rights reserved.