תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבורתמונה גרפיתמכרזים והכרהתמונה גרפיתפרסומיםתמונה גרפיתכרטיס ביקור
תמונה גרפית
search  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
International Affairs
קישרי חוץ
שיתוף פעולה ישראל - גרמניה בנושא הכשרה
ראשי > Channels > הכשרה מקצועית והון אנושי > קשרי חוץ
International Affairs

 International Affairs: OECD

OECD-Review: Skills Beyond School

Vocational Education and Training (VET)

National Background Report for Israel

The Manpower Training and Development Bureau (M.T.D.B), in the Ministry of Industry, Trade and Labour (renamed the Ministry of Economy) submitted this report  in the framework of  the OECD Review of the Skills Beyond School project.

This document was prepared in response to guidelines the OECD provided to all countries and was prepared by Myers-JDC-Brookdale Institute at the request of the Ministry of Industry, Trade and Labour of Israel (Ministry of Economy).

·         Download Background Report for Israel (PDF)

·         Download Commentary Report on Israel published by the OECD (PDF): A Skills Beyond School Commentary on Israel

OECD Web: http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/countrystudies.htm#Israel

תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2016 . מדינת ישראל. © Copyright 2016 . State of Israel. All rights reserved.