תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבור
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
מידע להורים ולנרשמים למסגרות בעלות סמל
מידע להורים במעונות ללא סמל
חיפוש מעונות
מפת מעונות ארצית
לוח חופשות
טפסים ואישורים
דמי החזקה - שכר הלימוד
ברור דרגת הזכאות להשתתפות המדינה בדמי ההחזקה של הילד במסגרת
תמונה גרפית
שעת חרום
המלצות הועדה המייעצת לרישוי ולפיתוח סטנדרטים למסגרות חינוכיות לגיל הרך
צהרונים
הרשמה למעונות יום ומשפחתונים
תמונה גרפית

האגף פועל לעידוד נשים להשתלב בעבודה ע"י הסרת חסמים ומתן פתרונות לסידור הילדים במסגרות מוכרות: מעונות יום, משפחתונים וצהרונים בין היתר על ידי הגדלת היצע המסגרות המוכרות

האגף מפעיל  מערך פיקוח ובקרה על המסגרות המוכרות ועל מקבלי התמיכות ופועל לקידומה של חקיקה בתחום.

לכניסה למילוי שאלון הרשמה באמצעות האינטרנט וקבלת מידע על מוקד שרות אשר יטפל בבקשות של ההורים לגבי רישום ילדיהם ובחינת זכאות להשתתפות המדינה בשכר הלימוד לחץ כאן. 

לברור סטטוס הדרגה ניתן להתקשר למוקד טלאול בטלפון: 2969* או 12222969
 

שירות חדש באתר - מידע למפעילי מסגרות

 

תמונה גרפית
תמונה גרפית  מדיניות המשרד מתן סמל מעון
תמונה גרפית  טבלת החזרים להורים-עקב השבתת משפחתונים
תמונה גרפית  הודעה חשובה למנהלות המשפחתונים -חופשת פסח תשע''ה
תמונה גרפית  הודעה חשובה למנהלות המשפחתונים
תמונה גרפית  הודעה בדבר קיזוז יום שביתה שהתקיימה ב-9.2.15.
תמונה גרפית  הודעה להורים ולארגונים המפעילים – מידע והנחיות בנושא עבודת המוקד - עדכון מספר 2
תמונה גרפית  פורסמו קולות קוראים להקצאה לתכנון ובניה/הרחבה/הסבה של מעונות יום
תמונה גרפית  הנחיה לקביעת חריגה מתפוסת הילדים הנדרשת במעונות יום מוכרים הוראת שעה לשנה"ל תשע"ה
תמונה גרפית  פורסמו טבלאות שכר לימוד במעונות יום ומשפחתונים לשנת תשע"ה
תמונה גרפית  הוכנסו שינויים במבחני התמיכה למעונות משפחתונים וצהרונים לשנת תשע"ה בנוגע למסלולי הכשרה מקצועית
תמונה גרפית  מכתב מנהלת האגף – פתיחת שנת לימודים תשע"ה
תמונה גרפית  פיצוי הורים עקב סגירת מעונות יום במבצע "צוק איתן"
תמונה גרפית  הוראת מנכ"ל חדשה בנושא: תקצוב בינוי רשויות מקומיות לתכנון ובינוי מעונות יום (הוראת מנכ"ל מס' 9.3)
תמונה גרפית  פורסמה חוברת הנחיות לשנת תשע"ה
אנשי קשר
חוק הפיקוח על מעונות יום
הכרה וסמל מעון/משפחתון
רשימת רשויות המפעילות מסגרות
רשימת ארגונים המפעילים מסגרות
ארגונים מובילים המפעילים מעונות יום
המלצות לסטנדרטים להפעלת מסגרות חינוכיות לפעוטות
אוגדן נהלים להפעלת משפחתונים
פרוגרמה לתכנון ולציוד מעונות יום ומפרטים לסוגי מבנים
הוראות בנוגע לתזונה במסגרות לגיל הרך
מידע למפעילי מסגרות
הקצאה לתכנון/בניה/הרחבה/הסבה של מעונות יום
תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2015 . מדינת ישראל. © Copyright 2015 . State of Israel. All rights reserved.