תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבור
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
 ראשי
האגף למעונות יום ומשפחתונים פרסם קובץ רענון נהלי הפעלה למעונות יום ומשפחתונים לשנה"ל תשע"ו
מידע כללי ותדריך לבחירת מסגרת
חיפוש מעונות
לוח חופשות
טפסים ואישורים
הקריטריונים לקבלת זכאות- מבחני תמיכה
הנחיות להרשמה במעונות ומשפחתונים
הודעות והנחיות בנושא מעונות ומשפחתונים
צהרונים
החלטות ממשלה בתוקף
דוגמאות הסכמי הפעלה
חריגה מסל השירותים
נוהל עריכת ביטוח תאונות אישיות לילדים במעונות היום ובמשפחתונים
תוכניות מיוחדות
תשובות לשאלות נפוצות מצד הורים בכל הנוגע לדרגות המעונות
ראשי > Channels > תעסוקת נשים ומעונות יום > מידע להורים ולנרשמים למסגרות בעלות סמל > לוח חופשות
לוח חופשות

תמונה גרפיתלוח חופשות – תשע"ו- 2015-2016
תמונה גרפיתלוח חופשות – תשע"ה- 2014-2015
תמונה גרפיתלוח חופשות – תשע"ד- 2013-2014
תמונה גרפיתלוח חופשות – תשע"ג- 2012-2013
תמונה גרפיתלוח חופשות – תשע"ב- 2011-2012
תמונה גרפיתלוח חופשות תשע"א - 2010-2011
תמונה גרפיתלוח חופשות תש"ע - 2009-2010
תמונה גרפיתלוח חופשות תשס"ט 2008-2009
תמונה גרפיתלוח חופשות תשס"ח 2007-2008
תמונה גרפיתלוח חופשות - תשס"ז 2006 - 2007
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2016 . מדינת ישראל. © Copyright 2016 . State of Israel. All rights reserved.