תמונה גרפית תמונה גרפית תמונה גרפית תמונה גרפית תמונה גרפית תמונה גרפית
תמונה גרפית
ראשי תמונה גרפית תמונה גרפית תמונה גרפיתהודעות לעיתונות תמונה גרפית תמונה גרפיתהצטרפות לרשימה תפוצה תמונה גרפית
 תמונה גרפית
מינהל סחר חוץ> קורס להכשרת צוערים - נספחים מסחריים בעולם (2008) > קורס להכשרת נציגים/ות כלכליים במינהל לסחר חוץ, משרד התעשייה המסחר והתעסוקה מכרז קיבוצי מספר 31/08 - מכרז מפורט
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
קורס להכשרת צוערים - נספחים מסחריים בעולם (2008)
תמונה גרפיתהודעה לעיתונות
תמונה גרפיתמפגשים בנושא קורס צוערים של משרד התמ"ת
תמונה גרפיתקורס להכשרת נציגים/ות כלכליים במינהל לסחר חוץ, משרד התעשייה המסחר והתעסוקה מכרז קיבוצי מספר 31/08 - מכרז מפורט
 

תמונה גרפית

משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה מציע לך להצטרף לשרות החוץ הכלכלי, לעבודה מגוונת ובעלת אתגרים לאומיים ובינלאומיים, אישיים ומקצועיים, בעלי חשיבות עליונה בארץ ובחו"ל.

 

אם אתה מאמין כי היצוא הוא הקטר המושך את המשק קדימה ומגביר תעסוקה, אם אתה מאמין כי  עידוד השקעות זרות בתעשייה הישראלית הוא אתגר, אם ברצונך להיות שותף לקידום מערכת הסכמי הסחר של מדינת ישראל – יש לנו תפקיד עבורך.

 

בעלי מוטיבציה גבוהה ונכונות לעבוד במסירות מוזמנים להגיש מועמדות לקורס הצוערים הכלכליים.

המשרד מציע למועמדים שייבחרו משימות מרתקות בארץ ובחו"ל. התפקידים כוללים ייצוג המדינה ברחבי העולם ושרות במשרד בארץ, המנהל את יחסי החוץ הכלכליים – מסחריים של מדינת ישראל.

 

על מנת לאתר מועמדים העונים על הדרישות המפורטות להלן, מקיים משרד התמ"ס תהליך מיון בשיתוף נציבות שירות המדינה. בתום התהליך, שיימשך כ- 5 חודשים, המורכב ממספר שלבים יוזמנו לקורס מועמדים שיימצאו מתאימים ויעמדו בהצלחה בכל שלבי המיון.

 

 

תיאור תפקיד: הנציג הכלכלי במינהל סחר חוץ

 

המינהל לסחר חוץ מציע התמחות במסלולים הבאים:

 

  1. קידום יצוא סחר והשקעות-  קידום יצוא, סחר והשקעות בתעשייה הישראלית, איתור ויצירת הזדמנויות עסקיות ושיתופי פעולה כלכליים בארץ ובעולם. ניהול משא ומתן עם גורמים ומוסדות כלכליים, קידום פעולות מסחריות עם ממשלות זרות, הסברה כלכלית – יצירת תדמית הולמת ליכולת התעשייה הישראלית.
  2. מדיניות מסחרית  המסלול מציע התמחות בתחום קביעת המדיניות המסחרית של ישראל. טיפול בקשרי החוץ הכלכליים של ישראל ובחסמי סחר באמצעות הסכמי סחר בילטרליים ומולטילטרליים, ניהול מו"מ על שיפור תנאי הסחר עם ממשלות זרות, ועבודה בתחום הארגונים וההסכמים הבינלאומיים. 

 

תיאור הקורס:

 

1)       המועמדים שייבחרו ישתתפו בקורס מרוכז שיתקיים באזור ירושלים בתנאי פנימייה, במשך כשלושה חודשים. מועד משוער לפתיחת הקורס: יוני –יולי 2008. היקף הקורס כ- 600 שעות אקדמאיות. התכנים לקורס הינם ייעודיים ונגזרים מהפעולות הנדרשות מהנציג הכלכלי בחו"ל, הכוללות קידום יצוא וסחר, יצירת ואיתור הזדמנויות לשת"פ כלכלי, איסוף מידע כלכלי, עידוד השקעות, עידוד מו"פ תעשייתי, רכש גומלין, ייזום וניהול מו"מ להשגתם ותחזוקתם של הסכמי סחר.

 

2)       המועמדים שיסיימו את הקורס בהצלחה יועברו התמחות במינהל לסחר חוץ וביחידות השונות של משרד התעשייה המסחר והתעסוקה.

 

תקופת ההכשרה נמשכת שלוש שנים.

  

 

תנאי העסקה:

 

1)       המשרות הן בלתי צמיתות.

 

2)       המועמדים (שאינם עובדי מדינה) יועסקו לפי חוזה מיוחד בתנאי שכר כולל בהתאם לדרגות המשרות במכרז (36-39 מח"ר/מהנדסים) ובהתאם לכישוריהם.

 

3)       עובדי המדינה (ממשרדים אחרים) יועסקו בתקופת הקורס וההתמחות במינוי בפועל (בהסכמת הממונים במשרד האם) על פי רמת המשרות במכרז ועל פי כללי התקשי"ר (אם משכורתם גבוהה מרמת המשרות במכרז יקבלו משכרות שאינה גבוהה מדרגת השיא במשרות אלו).

 

4)       המועמדים יתחייבו לשרת במשרד במשך 5 שנים לפחות.

  

 

דרישות התפקיד:

 

1)       השכלה אקדמאית מלאה – בוגר תואר ראשון לפחות. עדיפות לבעלי תארים מתקדמים. עדיפות לבוגרי כלכלה, מינהל עסקים, הנדסה ומקצועות טכנולוגיים.

 

2)       הכרת המשק הישראלי בכלל והתעשייה בישראל בפרט. התמחות בסקטור העסקי בישראל.

 

3)       הכרת הסחר הבינלאומי ועולם העסקים.

 

4)       ידיעה מושלמת (בכתב ובעל פה) של השפות עברית ואנגלית, יתרון לבעלי ידיעה מושלמת בשפות נדרשות נוספות (סינית, גרמנית, ספרדית רוסית צרפתית).

 

5)       כישורי ניהול ויכולות ניתוח כלכלי.

 

6)       כושר ניהול משא ומתן.

 

7)       כושר ניהול צוות וביצוע פרויקטים.

 

8)       כושר הסברה והבעה בכתב ובעל פה בעברית ובאנגלית.

 

9)       יכולות תקשורת בין-אישית ובין-תרבותית.

 

10)   המועמדים שיתקבלו לקורס ידרשו לעמוד בבדיקות ביטחוניות ובריאותיות (יש להמציא אישור רפואי).

 

11)   אזרחות ישראלית לרבות בן או בת זוג.

 


הערות:

 

1)       המועמדים ידרשו לעמוד בהצלחה בתהליכי מיון הכוללים 3 שלבים – בחינות בכתב, מרכזי הערכה וועדת בוחנים, שיערכו ע"י נציבות שירות המדינה או מטעמה במהלך החודשים הקרובים. הזמנות לבחינות ישלחו בנפרד ע"י הנציבות.

 

2)       הנהלת המשרד שומרת לעצמה את הזכות להפסיק השתתפות משתתף בקורס או בהתמחות אם יימצא בלתי מתאים לדרישות התפקיד.

 

3)       הנהלת המשרד איננה מתחייבת לקלוט דרך קבע את המועמדים שיעמדו בדרישות הקורס וההתמחות אלא על פי המלצות הנהלת מינהל סחר חוץ ואפשרויות השיבוץ של המשרד.

 

4)       על בוגרי הקורס להיות מוכנים למלא כל תפקיד בארץ או בחו"ל על פי צרכי המשרד ובהתאם להוראות התקשי"ר. בוגר הקורס שיישלח לעבודה בחו"ל יהיה רשאי לצרף את בני משפחתו בהתאם לתנאי שירות החוץ.

 

5)       בוגרי הקורס יישלחו לתפקידים בחו"ל לאחר שייבחרו במכרז פנימי בהתאם להתפנות מקומות השירות.

 

6)       העובדים יועסקו בעבודה בלתי צמיתה וזכויותיהם הסוציאליות של המועמדים שאינם עובדי מדינה לא ישאו זכות לגמלאות לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) (נוסח משולב) תש"ל – 1970.

 

7)       עובד שייבחר במכרז פומבי זה ויועסק בעבודה בלתי צמיתה מסוג משימה חולפת יוכל לגשת למכרז פנימי לאחר שישלים 18 חודשי עבודה רצופים.

 

8)       בכל מקום שבו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך. תינתן הזדמנות שווה לאישה ולגבר בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה.

 

9)       מועד משוער לפתיחת הקורס: יוני – יולי 2008.

 

 

 

הגשת מועמדות:

 

1)       מועמדות למכרז יש להגיש על גבי טופס מדף 2115 "בקשה למילוי משרה פנויה בשירות המדינה". את הטופס ניתן להשיג באתר האינטרנט של נציבות שרות המדינה שכתובתו: www.civil-service.gov.il.

 

2)       יש לצרף לבקשה אישור על תואר אקדמי (ראשון לפחות) 2 תמונות דרכון וקורות חיים.

 

3)       את הבקשות יש להפנות למשרד התמ"ת אגף משאבי אנוש רחוב בנק ישראל 5 ירושלים מיקוד 91036.

 

4)   על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בלועזית) לא יאחר מהתאריך שנקבע. (לפי סעיף  5 בכללים בעמוד 1) בקשות שתגענה לאחר התאריך לא תובאנה בחשבון.

 

 

 

מועד אחרון להגשת הבקשות עד ליום שישי ז' באדר ב' תשס"ח 14 במרץ 2008

 

  I   תנאי שימוש   I  אודות האתר  I  צור קשר  I   הצעות ופניות הציבור  I   שאלות נפוצות  I   קישורים שימושיים  I   בלוגים
תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2016 . מדינת ישראל.
© Copyright 2016 . State of Israel. All rights reserved.