תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתמפת האתרתמונה גרפיתהצעות ופניות הציבור
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
 ראשי
החלה ההרשמה למעונות ומשפחתונים לשנת לימודים תשס"ט
חוברת ההנחיות לשנת לימודים תשס"ט
ראשי > Channels > תעסוקת נשים ומעונות יום > שנת לימודים תשס"ט
החלה ההרשמה למעונות ומשפחתונים לשנת לימודים תשס"ט

‏3/3/08

מספרנו:ל - 605

הנחיות להרשמה למעונות יום ומשפחתונים שנה"ל תשס"ט

 

מועדי ההרשמה:

 

-          ההרשמה תתקיים בין התאריכים: 11/4/08 – 23/3/08

 

-            בתקופת ההרשמה חובה לרשום את כל הילדים (חדשים וממשיכים) למעון/משפחתון

       בין התאריכים  13/4/2008– 29/5/2008 יתקיימו ועדות קבלה במעונות/משפחתונים

       שבהם  מספר הנרשמים  היה גבוה מהתפוסה המאושרת.

-      חובה לדון בועדות הקבלה גם בילדים חדשים וגם בילדים ממשיכים.

-           חובה להעביר בדחיפות למחוזות את הבקשות לאישור כיתת גן לשנת הלימודים תשס"ט.

 

נהלי הרישום:

 

-          יש לפעול על פי  חוברת ההנחיות להרשמה לשנת לימודים תשס"ט.

 

-          בעת ההרשמה, ההורים נדרשים להציג תלוש  שכר לחודש פברואר 2008.

 

דמי רישום:

 

255 ₪ -  ילדי אמהות עובדות

 

125 ₪ -  ילדי עולים חדשים

 

125 ₪ -  לילדים המופנים ע"י המחלקות לשירותים חברתיים, לילדים במסגרת תוכנית סיוע לאמהות חד הוריות וילדים במסגרת תוכנית סיוע נקודתי לאמהות נשואות.

 

דמי הרישום יוחזרו להורים במידה והילד לא יתקבל למעון על בסיס ההחלטה של ועדות הקבלה.

 

דמי הרישום לא יוחזרו להורים במידה והרישום יבוטל ע"י ההורים.

 

מקדמה:

 

המקדמה בסך 497   תשולם עד לתאריך 10/7/2008  ותקוזז מהתשלום הראשון.

המקדמה לילדי כיתות גן תיגבה עד לתאריך 10/5/2008.

 

הורים אשר יודיעו בכתב על ביטול רישום ילדיהם עד לתאריך 31/7/2008 - זכאים להחזר המקדמה.

ביטול הרישום לכתות גן אינו מזכה את ההורים בהחזר המקדמה.

 

גיל רישום:

 

תשומת ליבכם לשינויים שחלו בגיל הרישום בשנה"ל תשס"ט.

 

-          למעון/משפחתון יתקבלו ילדים חדשים אשר נולדו החל מ- 1.12.05.

 

-          בשנת לימודים תשס"ט בלבד יתקבלו למעון גם ילדים ממשיכים שנולדו החל מ- 28.12.2004 והם יהיו זכאים לסבסוד עפ"י הקריטריונים אך, קדימותם לקבלה למעון תקבע בוועדות הקבלה.

 

 

 

-          ילדים שנולדו לפני 28.12.2004 יתקבלו למעון על בסיס מקום פנוי,אך לא יהיו זכאים

      להשתתפות המשרד בדמי  ההחזקה .

 

-     ילדים מעוכבי התפתחות שנולדו החל מ- 01/11/2004 יתקבלו למעון בצרוף אישורים

       מהיחידה להתפתחות הילד.

 

סדר קדימויות לקבלת ילדים

 

בכיתת הפעוטות (24 חד' – 36 חד') תינתן קדימות בקבלת הילדים בגילאים אלו על פני ילדים ממשיכים בוגרים יותר. קבלת ילדים ממשיכים תבחן בוועדות הקבלת למעון/ משפחתון.

 

דמי החזקה:

 

-          המחיר המרבי לתינוק/פעוט במסגרת נקבע על פי "צו  פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים במעונות יום ומשפחתונים)". צו זה מתפרסם מידי שנה בתחילת שנת הלימודים. בצו נקבעו שתי רמות מחירים: מחיר לתינוק ומחיר לפעוט.

-          תינוק: מי שנולד אחרי 31.5.2007.

-          פעוט: כל מי שאינו תינוק.

             במסגרת מדיניות המשרד בנושא השתלבותן של נשים בשוק העבודה, יינתן סיוע ממשלתי בדמי ההחזקה  של הילד  במעון/משפחתון לאוכלוסיות העומדות בקריטריונים לזכאות בהתאם  לטבלאות שכר הלימוד לשנה"ל תשס"ט.

 

ביטוח ילדים במעון יום

 

      -     הארגון המפעיל מחויב לבטח את ילדי המעונות בפוליסת ביטוח תאונות אישיות שכוללת כיסוי ביטוחי עבור שעות השהייה של הילדים במעון ושעות ההגעה והחזרה ממנו.

 

ביטוח ילדים במשפחתונים

 

-          הגורם המפעיל יבטח את ילדי המשפחתונים בפוליסת ביטוח תאונות אישיות  שכוללת כיסוי ביטוחי עבור שעות השהייה של הילדים במשפחתון ושעות ההגעה והחזרה ממנו.

-          מנהלת המשפחתון תבטח עצמה בביטוח צד ג'.

 

בקרת נתונים של ילדים מסובסדים:

 

       -   במהלך שנת הלימודים יידרשו הורים זכאים להציג למשרד תלוש  שכר נוסף לפיו תעודכן דרגת הזכאות  

           במידת הצורך. המשרד יפרסם פרטים הן לגבי אופן הגשת תלושי השכר והן לגבי ההורים שיידרשו לכך.

 

מועדי פתיחת שנה"ל תשס"ט:

 

·         במעונות יום ובמשפחתונים – 1/9/2008

 

·         במעונות יום  במגזר החרדי  -  27.8.2008

                                                 

                      תמר אלמוג

                                                                            מנהלת האגף                             

תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2016 . מדינת ישראל. © Copyright 2016 . State of Israel. All rights reserved.